Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kaišiadorys

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Na ir kaip čia bebūtų keista, bet čionai juodos žemės fone pavaizduoti geležiniai žirgai, katrie raudonomis degančiomis akimis šviečia į visas puses, kaip vampyrai ir demonai, nes jie yra iš Pragaro, o vadinasi garvežiai, nes kadaise Kaišiadorys tuo labai garsėjo

Kaišiadorys - tai vienintelė geležinkelio stotis tarp Vilniaus ir Kauno, Kaišiadorių rajono centras, miestas senas irgi gražesnis, nei nežinančiam galėtų pasirodyt. Juoba būtent Kaišiadoryse yra pati gražiausia, nuostabumu tiesiog šviečianti neogotikinė katedra, grakščiais vinguriavimais primenanti garsią Onos bažnyčią.

Dar sako, kad yra Kaišiadoryse kažkoksai paukštynas, ligoninė, kalėjimas ir Brazausko gimtinė, taip kad visas pilnavertis miestas bus, ne kitaip. Bent jau palyginus su kokiu nors Kaunu ar Šiauliais, tai jau tikrai atrodo visai padoriai, nes Brazauskas jums čia ne šiaip sau kaip nors.


Kaišiadorių istorinės keistenybės

Kaišiadorys nuo pat XVI amžiaus buvo menkas kaimelis, nesantis nei prie svarbesnių kelių, nei kur. Todėl ir nesivystė, pakol XIXa. viduryje nebuvo pradėta tiesti geležinkelio linija. Bet kai jau imtas tiesti geležinkelis, tai pristatyta namų, tad štai pagal istorinius duomenis atrandame, kad statybosna suvežtų darbininkų dėka Kaišiadorių gyventojų skaičius 1859 metais padidėjo apie 10 kartų.

O kita dar istorija sako, kad kai Lenkija okupavo Vilniaus kraštą, tai ne visą, tai užtat Smetona nutarė ir padarė, kad kolei neatsiimtas Vilnius, tai viso Vilniaus krašto sostine faktiškai buvo padaryti Kaišiadorys. Tai ten aišku buvo ir atitinkamai karinė bazė, ir taip toliau. Miestas nors ir atsilaikė, bet užėjus sovietams, buvo paverstas vienu iš tremties centrų, kur žmones gyvuliniais vagonais vežė.

Vienok per karą vykusiuose mūšiuose Kaišiadorys buvo žiauriai išgriauti, geležinkelio stotis išsprogdinta ir sudeginta, geležinkelis išardytas, daugelis namų tiesiog nušluoti, o visa miesto šiaurinė dalis elementariai sudeginta. Senesnių pastatų išliko vos keletas - ryškiausi yra Kaišiadorių Katedra ir Kaišiadorių Vyskupijos rūmai, kurių dėka tik ir galima suprasti, kad jau prieš šimtą metų Kaišiadorys buvo pilnaverčiu ir tikrai nemažu miesteliu.


Kaišiadorių geležinkelis

Kaišiadorys yra tikrai geležinkelių miestas, nes tenai gi pasirodo buvo ir šiaip ar tik ne pirmas koks geležinkelis Lietuvoje, o paskui ir pirmas didžiausias geležinkelio mazgas, mat buvo specialiai nutiesta dar prie caro atšaka į kažkur į Latviją.

Sako, kad sovietmečiu tenais geležinkelio stotyje buvusi kokia tais bazė, kur atvykdavo laiks nuo laiko specialūs traukiniai, kur sumontuotos buvo atominės raketos paleidimui. Tai todėl Kaišiadorių geležinkelio stotis buvo itin akylai saugoma.

Kaišiadorių katedra ir Vyskupija

Čia mes nagluoju būdu šitą nuotrauką nugrobėm iš tokio Skirmanto Tumelio, katras kartą ten apsilankė ir aprašinėjo kažką

Dar keistu būdu atsirado Kaišiadoryse kokia katedra, kur panašiai, kaip seniausios kokios katedros gotikinės iš visokių ten vokietijų ir prancūzijų bei kitų šalių, todėl kiti Lietuvos miestai tuo pasigirti negali, o ant katedros bokštų sako gyvena visokie vaiduokliai, įskaitant ir pačią Antano Vienuolio aprašytąją Paskenduolę, kurios tikroji istorija yra tokia, kad jinai netikėjo tikėjimu ir buvo palaida gal, taip kad įsimylėjo anoji bernelį.

O tas bernelis mylėjo Paskenduolę, o šioji jam atsidavė visa meilės dvasia, bet bernelis paliko ją ir išėjo pas kitą. Štai taip liūdesio ir sielvarto kankinama Paskenduolė užlipo ant aukščiausio ne tik visame mieste, bet ir Lietuvoje tais laikais stogo ir šoko žemyn, ir užsimušė. Taip kad liūdna istorija mus moko: reikia tikėti ir melstis, kad daugiau tokių dalykų nebeatsitiktų.

Vienok visoje Kaišiadorių Vyskupijoje katedra garsėja kaip daranti įspūdį ir kelianti žmonėms pamaldumą, ne kaip visokios istorijos nesąmoningos, kokias pasakoja kokie nors nesusipratėliai, nes išties tai labai gražus neogotikinis statinys, kuris įspūdingai daro įspūdį.


Kaišiadorių vardo kilmė

Yra labiausiai išplitusios kelios visokios Kaišiadorių pavadinimo versijos, kurios tarpusavy visiškai prieštarauja, nes yra absoliučiai nesutampančios, todėl matyt kad visos ir yra teisingos. Tai todėl mes jas visas čia jums dabar ir pateikiame. Vienok dar turim pastebėti, kad XIXa. viduryje Kaišiadorys lenkiškai vadinti Koszedary, o rusiškai - Кошедары, lietuviškai tuo tarpu - Kašedarai. Vienok jau XIX. a viduryje lietuviškai buvo imta vadinti Kaišedorys, o jau 1924 pašte buvo oficialiai naudojamas pavadinimas Kaišiadorys. XXa. viduryje būta kalbainiškų bandymų pervadinti miestelį, kad visi sakytų "Kaišiadoris", vėliau - "Kaišiadoriai", bet tokie bandymai nebuvo sėkmingi.


Kaišiadorių pavadinimo japoniška kilmė

Kaip sako po internetus besklandantis mitas, Kaišiadorių užvadinimas kilo iš japonų kalbos ir išsišifruoja štai taip:

Kai - susitikimas - 会
šia - dangus - 詩空
do - laikas - 度
ryu - kelionė, kelias - 旅

Taip kad visas pilnas Kaišiadorių pavadinimas yra 会詩空度旅, o tai reiškia kelionę, kurios metu įvyksta susitikimas, paremtas ir palaimintas dangiškų jėgų.

Lietuviška Kaišiadorių vardo kilmė

Visai kitokia versija teigia, kad Kaišiadorys yra iš visiškai kitų žodžių kilę, nes tie žodžiai yra du ir visai lietuviški, su jokiais japonais nieko bendra neturintys:

  • Kaišioti - čia vietine kalba aišku, ką kaišioti ir kur
  • Doryti - o čia vėlgi vietine kalba irgi visai aišku, ką ten doryti ar daryti, gi akivaizdu, kad kaišioti

Taip kad matome, jog vienareikšmiai aišku, kad Kaišiadorių etimologija reiškia, kaišiojimo darymą. Aišku gi kokio kaišiojimo kokį darymą, todėl šita versija tikrai yra neteisinga, nes tai jau būtų visiškai nesąmonė teigti, kad tokia nesąmonė galėjo būti kada nors galvose pas lietuvius, nes lietuviams seksas yra svetimas ir jie tikrai tuo niekada neužsiimdinėjo ir neužsiimdinės!

Kalbainiai ir vikipedikai apie Kaišiadorių vardą

Kai kurie visgi tyrinėtojai sako, kad tas kaišiojimo darymas yra labai paprastas reikalas - kašikų pynimas, nes vyteles reikia kaišioti. Kadangi Viduramžiais ten gyvenę darė pintus krepšius ir jais prekiavo, tai ir gavo tą pavadinimą. Visa etimologija čia paprasta - žodis kaišioti turi tą pačią šaknį, kaip ir "kašikas" ("kaišioti"-"kašikas" etimologija identiška kaip ir žodžių "pinti"-"pintinė" atveju), o ilgainiui kašikų darymas susijungė į vieną žodį, prarasdamas šaknyje K raidę, taip gavosi "Kaišedorys" (senesnis Kaišiadorių pavadinimas).

Vienok kalbainiai, kas jiems labai būdinga, čia ima kliedėti ir pasakoti, esą žodis "kašikas" ar "kašė" yra slavizmas (o esant baltų ir slavų kalbų grupių giminingumui, anie tokias nesąmones kliedi nuolat), o paskui dar ima išvis svaigti, esą amatai negalėję turėti įtakos Kaišiadorių vardo atsiradimui, nes esą miestelis gi kūrėsi šalia geležinkelio stoties.

Taip, žinote, tikrai ryškiai slavizmas yra žodis "kašikas" - nes žodis "kaišioti" ar "kišti" akivaizdžiai rusiškas, nes lietuviai nieko kišti į kur nors negali, nes nuo seno dauginasi tiktai pumpuravimu!

Aišku, kalbainiai tokio dalyko, kad Kaišiadorys dar XVI amžiuje kūrėsi, nelabai supranta ir juo labiau nesupranta, kad geležinkelis buvo tiesiamas tiktai XIX amžiuje, t.y., keliais šimtmečiais vėliau.

Vienok kalbainių kliedesius puikiai atkartoja Vikipedija, kuri savo absurdais vis taiko aplenkti Pipedijos pasiekimus.

Arabiška Kaišiadorių kilmė

Dar viena (ir vėl vikipedikų skleidžiama) versija sako, kad kažkoks totorius Chašaidaras esą davė savo vardą gyvenvietei. Šitą versiją marginalūs kalbainiai kelia kaip esą pagrindinę, nes jų manymu, įprastu būdu Kaišiadorys pavadinimo gauti negalėję, nes kašikų darymas esą neįmanomas užsiėmimas buvo. Tai pagal kalbainius esą kilmė yra iš arabiškų esą vardo "Hadži" ("Chadži") ir kito vardo "Haidar".

Toksai aiškinimas apie arabišką Kaišiadorių kilmę - vienas iš geresnių pavyzdžių, kad kalbainiai šneka blėnis ir kliedesius, net nesuprasdami, apie ką kalba. Šiuo atveju jie kalba apie arabišką vardo kilmę, nors nei nebando pasiaiškinti arabų kalbos.

Čia reikia pirmiausiai pastebėti, kad Al Hadži (arab. الحجّي‎ arba الحاج) išvis nėra vardas, o yra garbės titulas - žmogus, nukeliavęs į Meką. Tais laikas šitai buvo labai didelis žygis, už ką tokį titulą žmonės ir gaudavo. O štai vardas jai jau būtų Haidar, bet jis jau yra ne arabiškas, o persiškas (حيدر), kas išvis galais nesusieina su jokia esą totoriška kilme. Jau po kelionės į Meką prie vardo ir būdavo pridedamas titulas, taip ir gaunasi "Al Hadži Haidar" (tariama kaip "a hadži haidar") arba "Haidar al Hadži" (tariama kaip "haidar a hadži").

Čia dar pabaigai pridėkime, kad nei حيدرالحجّي ("Haidarahadži"), nei الحجّيحيدر ("Ahadžihaidar") išvis niekaip Kaišiadorių vardo neprimena ir paaiškinti tokią transformaciją vargu, ar būtų įmanoma. Kalbainiai, norintys panašiai pūsti arabus, turėtų būti gan giliai įsitikinę, kad tie, kam jie šitus fufelius pasakoja, bet kokį kliedesį praris nei nemirktelėję, nes nieko nesupras ir šiaip tiesiog iš geranoriškumo patikės belenkokiais kleidėjimais.

Kitos Kaišiadorių pavadinimo versijos

Kitos Kaišiadorių užvadinimo versijos sako, kad žodis reiškiąs mat pasakymą "ką čia dorai", kas reiškia irgi nustebimą, pamačius, kad visgi lietuviai daro tokį dalyką, katras ir paminėtas toje aukščiau minėtoje lietuviškoje versijoje. Vienok patys vietiniai juokais sako, kad čia jie prieš pusantro gal šimtmečio klausinėję atvykėlių inžinierių, ką jie ten daro, geležinkelį tiesdami. Tai atvykėliai, nesuprasdami, ko jų klausia, nusprendė, kad čia esą kaimo pavadinimas, tai taip ir parašė.

Dar kitos versijos sako, kad čia pavadinimas išvis kilęs iš estų kalbos ir sakąs, kad tai yra "kassi do riis", kas išties reiškia, kad katė daro ryžiais. Tai kaip tai keistas pasakymas ir kilmė neaiški, nes čia nebent galima prigalvoti, kad katė, pagalvojusi apie kažką ten kažkur darančius ir kaišiojančius japoniškose padangėse, ima daryti ryžiais. Nors jeigu su arabiškus arabus pučiančiais kalbainiais ta katė pasėdėtų, tai gali būti, kad ją tokie ryžiai ir išties ištiktų.

Dar apie Kaišiadoris

Pakolei kas nelabai ką radom, nes atrodo, kad kokie nors blogeriai tenai Kaišiadoryse gal ir negyvena, taip kad nėra ką aprašinėt, bet gi kita vertus, kartą anoksai Skirmantas Tumelis tenais apsilankė, tai visai nuotraukų prirankiojo ir šiaip parašė gražiai apie tai, kad Kaišiadorys yra gerai, tai gal jei jau taip blogeriai rašo, tai gal ir tiesa.

Be to dar kitais vardais kartais Kaišiadorys vadinami, kaip kad pavyzdžiui:

Ir dar gal kitais keliais pavadinimais, nes nugi kai nemoka jau žmonės šnekėt, tai visai nemoka, tai ko gi čia iš jų norėti?

Kadaise, dar internetų priešaušriuose Kaišiadorys buvo plačiai ir išsamiai internetuose aprašyti buvo panašia maždaug fraze, paskleista kažkokių filatelistų, katrie pagal dokumentus ir vartojimus atseka kas ir kaip išties buvo:

"Paštų sąrašuose "KAIŠEDORYS" pasikeitė į "KAIŠIADORYS" 1924 ar 1925 metais - matyt buvo kažkoks nutarimas dėl vietovardžio rašybos, kurio dar nemačiau."