Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Piratų radijas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Piratinės radijo stotys)
Jump to navigation Jump to search

Piratų radijas, radijo piratai arba piratinės radijo stotys - tai įvairios radijo stotys, kurios dirba kokioje nors už valstybės ribų, nes toje valstybėje valdžia kaip nors tas piratines stotis draudžia. Draudimai gali būti susiję su įvairiomis priežastimis - radijo dažnių kontrole, reklamos pardavimais, valstybiniu monopoliu, politiniu radijo laidų turiniu ir panašiai.

Klasikine, siauriausia prasme - piratų radijas yra įvairios komercinės radijo stotys, įrengtos laivuose ir transliuojančios iš neutralių vandenų. Gerokai platesne prasme - tai tiesiog įvairios radijo stotys, kurios kažkurios valdžios požiūriu atrodo kaip nors neteisėtos, t.y., kažką netinkamo darančios.

Šiais laikais, kai bet kas gali daryti online transliacijas per Internetą, radijo eteris pasidarė nebereikalingas, tad piratinių radijo stočių prasmė gerokai pasikeitė. Dabar tai ne tos radijo stotys, kurios transliuoja nelegaliai, o tos, kurios uždirba pelną, transliuodamos muziką ir nemokėdamos už tą muziką kokiai nors LATGA ar AGATA tipo organizacijai.


Piratinių radijo stočių kilmė ir istorija

Pavadinimas "piratinis radijas" kilo iš to, kad pirmos tokios radijo stotys plaukiojo laivuose, iš kurių vykdydavo radijo transliacijas. Kadangi oficialios radijo stotys labai piktindavosi tokiais konkurentais, tai juos pravardžiuodavo radijo piratais, nes atseit šitie neteisėti ir piratauja. Ilgainiui toksai piratų pavadinimas prikibo ne tik radijo transliuotojams iš laivų, bet ir tiems, kas šiaip daro nelegalias transliacijas, o paskui - ir visokiems muzikinio ir kito turinio kopijuotojams.

Vakarų pasaulyje dauguma tokių radijo stočių atsirado, kaip bandymas prasimušti į vietinę radijo klausytojų rinką, kuri būdavo kontroliuojama vienos ar kelių radijo stočių, kurias valdė valdžia. Vienu išskirtiniu atveju, kaip Liuksemburgo radijas, tokie radijo transliuotojai prasimušė tiesiog turėdami ypatingai didelės galios siųstuvus ir gerą vietą konkrečioje valstybėje. Tačiau dauguma atvejų tokių galimybių niekas neturėdavo, tad variantas tebūdavo vienas - nusipirkti laivą, jame įrengti antenas ir siųstuvus, ir tada plaukioti ir transliuoti radijo laidas iš jūros. Apie 1960-1970 periodą tokios radijo stotys itin paplito, nes vietoje patefonų ėmė plisti sąlyginai nebrangūs magnetofonai, kurie turėjo visai gerą garso kokybę, nebijojo siūbavimo ir puikiai tiko laivams.

Tokios laivuose įrengtos radijo stotys dirbo palei įvairiausių valstybių krantus, ypač daug jų būdavo ten, kur būdavo daugiausiai valdiškų ribojimų komercinėms radijo transliacijoms.

Dažniausiai radijo laidos iš anksto būdavo sumontuojamos ir įrašomos į magnetines juostas, o paskui tiesiog perduodamos į laivus, iš kurių jas transliuodavo įguloje esantys radistai. Patys radijo laidų vedantieji tais laivais dažniausiai neplaukiodavo. Ankstyviausiais laikais tokios radijo stotys dirbdavo AM diapazonuose, dažnai vidutinėmis bangomis. Vėlesniais laikais, kai atsirado gana galingi, bet labai kompaktiški ultratrumpųjų bangų siųstuvai, radijo stotys ėmė dirbti ir FM diapazonuose. Tokios stotys ėmė rastis netgi ir miestuose, tiesiog kaitaliodamos savo buvimo vietą, kad jų nesusektų ryšių reguliavimo institucijos.

Būtent tokios antžeminės FM diapazonų stotys labiausiai paplito JAV, kur tapo tokiu atskiru kultūriniu reiškiniu, kad vėliau netgi tapo žaidimų dalimi, pvz., tiesiog neatskiriama istorijos dalimi Fallout serijų geimuose.


Radijo transliacijos iš laivų Lietuvoje

Lietuvoje pirmosios piratinės radijo transliacijos iš laivų vyko maždaug apie 1950 periodą, kai JAV ir Jungtinė Karalystė darė nereguliarias trumpalaikes bandomąsias radijo transliacijas iš Baltijos jūros į Lietuvą. Transliacijos buvo gerai priimamos, tačiau palei SSRS plaukioti tiems laivams buvo labai nesaugu ir visi suprato, kad greitai sovietai gali tiesiog imti ir paleisti kokią torpedą į tokį laivą, o paskui pasakyti, kad jie nieko nežinojo.

Taigi, vėliau tos piratinės radijo stotys buvo pakeistos daug toliau esančiais, bet žymiai galingesniais siųstuvais. Taip atsirado ir Amerikos balsas, ir Laisvės radijas.


Piratai ir Rock muzika

Piratinės radijo stotys labai siejamos ir su visa Rock bei Hard Rock išpopuliarėjimo banga, nes transliuodavo nebūtinai tą muziką, kokia tikdavo muzikos industrijai. Jei pastaroji transliuodavo tik šūdiną popsą, tai piratinės radijo stotys transliuodavo ir daugybę alternatyvios muzikos. Būtent su tuo siejamas ir taip vadinamas Rock muzikos aukso amžius, kuris vyko maždaug apie 1960-1990, o ypač intensyviai - 1970-1980 periodu.

Geru pavyzdžiu tapo Radio Caroline, kuri vos per metus nuo įkūrimo jau turėjo maždaug tiek klausytojų, kiek turėjo BBC. Priežastys buvo labai paprastos: piratai transliavo populiariausią, naujausią ir geriausią muziką, kurią ignoruodavo atsilikę valdininkai. Kai BBC transliuodavo dainas iš 1920 metų, piratai transliuodavo tai, kas išties buvo ant bangos - Rolling Stones, Yarbirds, The Beatles, Animals ir kitus. Ir negana to, radijo DJ kalbėdavo smagius dalykus, bajerius ir panašiai, nebijodamas ir pažvengti, ir nusišnekėti.

Vėlyvesniais laikais piratinėms radijo stotims būdingas nevaldomas radistų blevyzgas ėmė perimdinėti ir legalios radijo stotys (būtent iš to atsirado įprasti radijo stočių blevyzgų formatai), taip sudarydami ir konkurenciją piratams. Vėliau, kai daugelis piratinių stočių legalizavosi, šios irgi pasuko link mainstream muzikos, taip prarasdamos ir savo nišas, ir kartu atimdamos galimybes prasimušti visokiems keistesniems atlikėjams. Taip ir pasibaigė radijo piratų aukso amžius.

Nepaisant nieko, tokios radijo stotys visvien veikia iki šiol.


Garsiausios piratų radijo stotys

Tarp istoriškai žinomiausių piratinių radijo stočių labiausiai vertos paminėjimo šios:

  • Radio Luxembourg - dar 1933 pradėjusi transliacijas būtent tam, kad apeitų BBC monopolį Jungtinėje Karalystėje, nors siaurąja prasme ir nebuvo piratinė stotis, bet realiai tai buvo kaip tik toksai atvejis
  • Radio Mercur - pirma Europoje laive įrengta piratinė stotis, transliavusi nuo 1958 į Daniją
  • Radio Caroline - 1964 įkurta, bene ilgiausiai gyvavusi, o dabar netgi legalizuota radijo stotis, transliavusi į JK
  • Radio Veronica - 1960 įkurta ir transliavusi į Nyderlandus
  • Citizens' Radio - 2005 pradėjusi transliuti Hong Kongo radijo stotis, kuri transliuoja komunistinės Kinijos režimui netinkamą informaciją
  • Kiss FM - Londone apie 1980 įkurta ir nelegaliai veikusi FM stotis, kuri siejama su britiškos klubinės muzikos atsiradimu ir išplitimu