Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietuvių kalbos abėcėlės priešai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Deja, betgi tenka su giliu liūdesiu konstatuoti, jogei mūsų tautos šedevras beigi paveldas - Lietuvių kalbos abėcėlė (raidynas), akylai godojamas kalbainių inspekcijos ir karštai mylimas visos Tautos, turi galingų ir stiprių priešų.

Atsirado ilgus metus lietuviais užsimaskavusių begėdžių veikėjų, katrie užsimanė parduoti mūsų Laisvę ir Neprigulnomybę, o pradėti nusprendė nuo Lietuvių kalbos abėcėlės, nuo jos negerbimo ir suniokojimo.

Ką gi, įvardinkime tuos dorų lietuvių kaukėmis prisidengusius žmogėnus, kaip tai pasiūlė daryti Nežinomas Internetų Komentatorius:

"Įsidėmėkite Lietuvių Kalbos ir Lietuvių Tautos priešus

Niekada nebalsuokite už juos!!!

Už lenkų abėcėlę Lietuvoje balsavo:


Surašykime anuos litowcus pagal partijas, su anų vardais pagal anų pačių siūlomą tvarką

A. Liberalų sąjudis - masiuliukai:

 1. Petras Auštrevičius aka Piotr Ausztriewicz;
 2. Gintaras Steponavičius aka Grzegorz Stepanowicz;
 3. Vytautas Grubliauskas aka Witold Grublewski;
 4. Algis Kašėta aka Olgierd Kaszeta;
 5. Audrius Endzinas aka Ondriszko Endzin;
 6. Dalia Kuodytė aka Dupcia Kuodyszko;
 7. Eligijus Masiulis aka Eligiusz Masziol.

B. Liberalų centro sąjunga - zuokuloidai:

 1. Kęstutis Glaveckas aka Kejsztut Glowecki;
 2. Jonas Liesys aka Jan Lieszyj;
 3. Erikas Tamašauskas aka Erik Tomaszewski.

C.Tvarka ir teisingumas - paksoidai:

 1. Andrius Mazuronis aka Ondrijko Mazurkiewicz;
 2. Valentinas Mazuronis aka Walent Mazurkiewicz;
 3. Algimantas Dambrava aka Olgiemont Dambrawa;
 4. Kęstas Komskis aka Kasztus Komski;
 5. Almontas Petkus aka Olmont Petka;
 6. Remigijus Žemaitaitis aka Remigiusz Zmudzinkiewicz

D.Tėvynės sąjunga - konservuoti kubiloidai:

 1. Andrius Kubilius aka Ondreijko Kubiliusz;
 2. Kęstutis Masiulis aka Kejsztut Masziol;
 3. Emanuelis Zingeris aka Emanuel Zinger;
 4. Mantas Adomėnas aka Mausza Adamkiewicz;
 5. Donatas Jankauskas aka Donat Jankowski;
 6. Vitas Matuzas aka Witoldusz Matuszko;
 7. Edmundas Pupinis aka Edmond Pupiszka;
 8. Stasys Šedbaras aka Stanislaw Szedbarski.

E.Socialdemokratai - brazauskiniai-kumunistai:

 1. Gediminas Kirkilas aka Giedroiczik Kirkilo.

F. Darbo partija - uspaskichiniai:

 1. Vytautas Gapšys aka Witold Gapsza.

7. Valstiečiai liaudininkai - kunigaikštienės Danutos chlopai:

 1. Antanas Bauža aka Anton Bausza

Dar yra pagarsėję tuom klausimu:

 1. Remigijus Šimašius aka Remigiusz Szimaszka, Teisingumo ministeris;
 1. Darius Semaška aka Dariusz Szemaszka, prezidentės D.Grzybowska patarėjas [1]

Pildyk ir persiusk draugams – tauta turi žinoti!