Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Liberalcentristai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Liberalcentristai arba kartais patys užsivadinantys save Lietuvos liberalų ir centro sąjunga arba "LiCS" - anokia partija, liberolai, o išties tai ir neaišku, kuo užsiima.

1993 nesurinko nei vieno balso į Seimą, tapdami politiniais marginalais, o bet tačiau neužgeso.

1996 visgi pakliuvo į Seimas, tris vietas surinko, bet tai du iš trijų deputatų - Kęstutis Trapikas bei Virginijus Martišauskas išsyk perbėgo į centro sąjungą, taip liberolams liko tik vienas Alvydas Medalinskas.

1999, turėdami vos vieną vietą Seime, apsijungė su konservų perbėgėliais, vadovaujamais Pakso, bet tai neilgam, nes prasidėjo visokios intrigos ir tuometinių liberalų vadas Eugenijus Gentvilas išspyrė paksuolius velniop. Tai šie ta proga iškilmingai sukūrė naują partiją - liberaldemokratus, taip pabrėždami, kad jie tipo demokratiški, skirtingai nuo šitų liberalų...

Bet tai taip ar anaip, paksuoliai kaip reikiant pridėjo populiarumo visiems tiems liberalcentristams, tai šieji nuo to laiko atsigavo ir ėmė augti, besidaugindami į vis naujas partijas ir partijėles...

2003 Liberalų sąjunga apsijungė su Centro sąjunga ir grupele atskilusių krikdemų: šitų tarpe pasirodo būta veikėjų, kuriems klerikalinės idėjos ne iki galo smegenis buvo sugraužusios, tai Vytauto Bogušio vadovaujamas būrelis pabėgo ir sukūrė neilgai gyvavusią moderniųjų krikdemų partiją, su kuria ir prisijungė.

2006 nepasidalijo vieta prie lovio įvairūs seimūnai iš šitos partijikės, tai atskilo nuo jų anoks liberalų sąjūdis, katras ėmė skelbti, esą nepatenkinti jie Zuokula, mat anas kyšininkas besąs. Bet pikti liežuviai išsyk ėmė kalbėt, kad nepatenkinti jie tik tuo, kad kyšius su jais per menkai dalijasi, nes išlindo skandalas, kai šiųjų vadukas Petras Auštrevičius "neoficialią" algą iš partijos gaudavo...


Pipedijos žinomi liberalcentristai

O dar kažkada ir nūnai bekylanti politinė žvaigždė Remigijus Šimašius buvo šitos partijos nariu, o dar ir valdybos nariu, bet 2005 kažko pabėgo, taip ir dabar ir nesiskelbia, kad būtų įstojęs į kitas partijas. Tai čia irgi neaišku, kaip ten viskas buvo, nes liberalsąjūdiečiai tai skelbiasi, kad šis esąs jų ministru...

Tai kaip visad, neabejojam, kad kažką praleidom, tai čia dar pridėkit ką nors, ko nesužiūrėjom.