Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Gensekas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Generalinis sekretorius)
Jump to navigation Jump to search

Gensekas arba Tarybų Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto politinio biuro generalinis sekretorius - tai senais laikais, kai buvo sovietmetis, reiškė tą patį maždaug, ką dar senesniais laikais reiškė žodžiai imperatorius ar caras. O dabar tokio analogo kaip ir išvis nėra, nes visokie ten atsiprašant prezidentai visokių šalių būna renkami, todėl būna ir laikini, o kur būna ilgalaikiai, tai šalys kažkokios smulkios, dėmesio nevertos.

Taigi taip, gensekas - tai ne šiaip sau kas, o visos SSRS valdančios kompartijos vadas būdavo, o todėl tas titulas, kai pilnai užrašytas, toksai ir gaunasi gremėzdiškas nesąmoningai. O juk viskas iš ties tai paprasta: kompartija tais laikais valdė viską, jai net KGB buvo pavaldi, jau nekalbant apie bet kokias kitas įstaigas, taip kad kompartija buvo išties valdžia, o visos kitos institucijos - tai tiesiog visokios vykdytojos kompartijos nurodymų. O kompartijos valdžia būdavo visada Centro komitetas, kuris visą partiją valdydavo.

Tai kai kokioj LTSR tai būdavo ir to Centro komiteto vadas - pirmasis sekretorius, bet kai per visą SSRS, tai ta kompartija būdavo baisiai didelė, todėl jai suvaldyti reikdavo baisiai didelio Centro komiteto, kuris gaudavosi toks didelis, kad jam suvaldyti jau prireikdavo politbiuro, o jau tam politbiurui ir vadovaudavo generalinis sekretorius.

Taip visada ir gaudavosi, kad kur generalinis sekretorius, tai ir eilinis koks nors žmones mirčiai pasmerkiantis degeneratas. Tai vat per visą SSRS istoriją buvo štai tokie generaliniai sekretoriai:

  • Leninas - šitas buvo patsai pirmasis, surengęs milžinišką pilietinį karą ir žmonių skerdynes Rusijoje, bandęs ir Lietuvą tada okupuot ir padaryt į anokį Litbelą, kur Lietuva turėjo priklausyt Baltarusijai, kuriai vadovavęs būtų toksai pirmasis sekretorius Kapsukas
  • Stalinas - šitas tai galų gale Lietuvą ir okupavo bei aneksavo, surengdamas masinius trėmimus, o kraugerys buvo gal net ir didesnis už Leniną
  • Chruščiovas - kaip gandai sklando, bet įrodymų niekur nėra, tai padėjo Stalinui numirti ne sava mirtimi, o nuo nunuodijimo, o paskui paskebė apie Atšilimą, o jau tada vos nesukėlė III Pasaulinio karo, padarydamas Karibų krizę, per kurią grąsinosi atominėmis bombomis išsprogdinti JAV
  • Brežnevas - šitas jau buvo stagnacijos įkūrėjas, katras nieko beveik nedarė, tik palaikė stabiliai prastą SSRS būklę, o į valdžią atėjo, kai nuvertė Chruščiovą, taip užimdamas genseko postą ir tapdamas nuostabiu anekdotų herojumi. Jo veikla tesusivedė į medalių bei ordinų kaupimą bei kitų rašytojų knygų leidimą savu vardu
  • Jurijus Andropovas - užsigrobė valdžią, nes buvo KGB vadas, tai valdžioje trumpai teišbuvo, paruošdamas vietą savo buvusiam pavaldiniui, to paties KGB darbuotojui Gorbačiovui, bet nespėjo visko paruošt ir numirė, bet tai ir gerai, nes kol buvo genseku, jau pradėjo daryt visokius kliedesius, panašius į tuos, kuriuos Stalinas ėmė daryt kokiais 1930
  • Černenka - išvis neaišku, kam buvo tapęs genseku, gal tik kaip laikinai einantis pareigas, kitaip tariant - lepas, pabuvo valdžioj gal tik pusę metelių ir numiro, užleisdamas vietą Gorbačiovui
  • Gorbačiovas - bandė vaizduoti demokratą ir vėl daryti kažkokį atšilimą, kaip koks Chruščiovas, tačiau kai jau per 70 sovietinės valdžios metų SSRS ištiko suirutė galutinai, nes carinis pramonės bei žemės ūkio įdirbis žlugo negrįžtamai, o naujo sovietams sukurti nepavyko, o čia dar paaiškėjo, kad ir iš naftos gyvent nesigauna, nes naftos kainos netikėtai krito, tai gavosi taip, kad pradėjo Perestroiką. Tai taip ir baigėsi, kad Sovietų Sąjunga čia ir suiro