Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Akademikas Andrejus Vladimirovičius Snežnevskis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Akademikas Snežnevskis)
Jump to navigation Jump to search
Rasti kur nors Akademiko Andrejaus Snežnevskio nuotraukų vargiai įmanoma, nes ilgai dirbdamas gydytoju psichiatru, genialus gydytojas buvo daugelio persekiojamas, todėl stengėsi, kad jo nuotraukų nebūtų, kur nereikia, nes labai daug negeranorių, kurie nori kažką blogo padaryt

Akademikas Andrejus Vladimirovičius Snežnevskis - tai progresyviausias ir garsiausias visų laikų psichiatras, žymiausiasis visų laikų šizofrenijos specialistas, visokių disidentų gelbėjimui nuo KGB sugalvojęs baudžiamąją psichiatriją. Taip pat Andrejus Snežneviskis - tai ir garsusis gydytojas, per žymiąją 1951 Pavlovo konferenciją sutriuškinęs genetiką, psichologiją, psichoterapiją ir kibernetiką taip, kad šie pseudomokslai daugiau gyvuoti negalėtų.

Akivaizdu, kad visokios psichikos ligos vystosi daugiausiai antitarybinėms asmenybėms ir visa antitarybinė veikla yra aiškus simptomas, rodantis, jog pacientui mažų mažiausiai prasidėjo vangioji šizofrenija.

Andrejaus Snežnevskio darbai - tai pagrindas šiuolaikinei diferencinei (diferencialinei) šizofrenijos diagnostikai! Jei ne jis - dabar visi turėtume tiktai nediferencijuotą šizofreniją!

Net ir šiais laikais puikiai modifikuota Didžiojo Akademiko Andrejaus Snežnevskio teorija yra puikiai aprašyta Aleksandro Tiganovo darbuose ir nusotabiai plačiai taikoma!


Akademiko Andrejaus Vladimirovičiaus Snežnevskio pasiekimai

Akademikas Andrejus Snežnevskis buvo vienas iš garsiausių ir žymiausių pasaulio psichiatrų, sukūrė vieningąją psichiatrijos teoriją, įvedė svarbiausiąją ligą - vangiąją šizofreniją bei sėkmingai apjungė naujausius psichiatrijos pasiekimus su geriausia tarybine pedagogika, kurta Antono Makarenkos.

Būtent Akademiko Andrejaus Snežnevskio dėka per Chruščiovo atšilimą ir buvo pradėta vykdyti garsioji lagerių reforma, nes kaip žinia, prieš tarybinę santvarką gali prieštarauti tik psichikos ligoniai. Todėl konslageriai imti uždarinėti, o vietoje jų pradėtos steigti milžiniškos psichiatrijos klinikos, kur būtų imtasi ir teisingų perauklėjimo metodų, ir tinkamo gydymo neuroleptikais bei elektrokonvulsine terapija.

Akademiko Andrejaus Snežnevskio nuopelnų nepamirš tarybinė liaudis, nes jis parodė kelią į ateitį, jis pats asmeniškai diagnozavo tuntams disidentų aiškias psichikos ligas, o bendradarbiaudamas su MGB ir KGB, padėjo šioms organizacijoms atsisakyti nehumaniškų kankinimų, vietoje jų perimant humanišką ligonių administravimą.


Akademikas Andrejus Vladimirovičius Snežnevskis - modernios psichiatrijos kūrėjas

Šiuolaikinė psichiatrijos teorija, kurios žinovus nepagarbiai psichikos ligoniai pravardžiuoja kaščenitais, yra genialaus Akademiko Andrejaus Snežnevskio kūrybos ir darbo vaisius. Būtent ši teorija sukūrė psichikos ligų klasifikaciją pagal sunkumą ir parodė, kad visos psichikos ligos yra tarpusavy pereinančios, evoliucionuojančios ir prasidėdamos tipišku asteniniu sindromu, ilgainiui pereina į sunkesnes stadijas, vadinamas šizofrenija.

Tai yra žymusis sifilitinis psichikos ligų modelis, kuris nors pradėtas kurti dar Emil Kraepelin, tačiau išties galutinai sukurtas ir ištobulintas garbiojo akademiko Andrejaus Vladimirovičiaus Snežnevskio.

Pagal Akademiko Andrejaus Snežnevskio darbus, mes dabar žinome, kad visos psichikos ligos prasideda nuo paprastų pirminių simptomų, kurie dėsningai sudėtingėja ir gilėja, progresuojant ligos eigai. Todėl kiekvienas psichopatologinis sindromas parodo atatinkamą bendrapatologinę būseną, patiriamą paciento, nes patogenezė visais atvejais būna bendra, susijusi su pakitusia žmogaus galvos smegenų fiziologija.

Pagrindinės psichopatologinės stadijos, vystantis psichikos ligoms, būna šios:

Visai galutiniame etape, kartais dar ir po trumpą remisiją primenančio priešmirtinio prašviesėjimo pacientą ištinka letalinė baigtis.

Kadangi matome, kad visos psichikos ligos išties yra viena psichikos liga, kuri tiesiog yra skirtingose vystymosi stadijose, iš to išplaukia geniali metodinė išvada, kad visas psichikos ligas galima gydyti tais pačiais metodais jau nuo pačių pirmų susirgimo požymių. Šitai taip pat įrodo, kad psichoterapija negali turėti jokios įtakos psichikos ligų gydymui, nes kaip žinia, ji yra neveiksminga.

Baudžiamoji psichiatrija

Netiesa, kad Andrejus Snežnevskis sugalvojo baudžiamąją psichiatriją todėl, kad jam taip liepė NKVD ar tai KGB, nes jis ją sugalvojo niekieno neliepiamas. Ir pasku dar pats rašinėjo Stalinui pasiūlymus, kad galima kišti visokius disidentus ir politinius veikėjus į durnynus, kad nereikėtų laikyti jų kalėjimuose, nes kai pavadinsi juos psichais, tai visi galvos, kad čia juos gydai.

Vienok Stalinas tomis klastomis per daug nesižavėjo, tad teleido vos kelias kalėjimo tipo psichiatrines ligonines įkurti, o paskui Stalinas numirė ir į jo vietą atsistojo Nikita Chruščiovas. Tai jisai tą idėją ir išnaudojo, ir padarė Andrejų Snežnevskį psichiatrijos vadu. Taip visos psichiatrinės ligoninės pradėtos naudoti politiniams tikslams.

Visas panaudojimas buvo labai paprastas: į šizofrenijos diagnozę buvo įtraukti tokie simptomai, kaip nepasitenkinimas valdžia, nepasitenkinimas santvarka, religingumas, socialistinės visuomenės normų neatitinkančios pažiūros ir panašiai. O kad būtų lengviau diagnozuoti, buvo sukurta dar ir tokia vangioji šizofrenija, kur išvis bet koks dalykas tapdavo įrodymu, kad žmogus serga. Ir visi psichiatrai pagal tokius simptomus, kaip pvz., hobio turėjimas, rūpinimasis sveikata, dietos laikymasis, sportavimas, knygų skaitymas ir pan., diagnozuodavo vangiąją šizofreniją. Ir išsyk už ją būdavo priverstinis gydymas.

Taigi, nuo to laiko jau nebereikėjo KGB - bet kokios įstaigos vadovas galėdavo paskambinti į greitūškę, paprašyti psichiatrinės ir bet kas būdavo išvežtas į dūrkę. Ir viskas. Ir jokio čia disidentų persekiojimo, nes gydymas nėra persekiojimas!

O Andrejus Snežnevskis išties taip tiktai gelbėjo disidentus nuo kalėjimų, jisai buvo geras, ir nesvarbu, kad nuo nugydymo tie žmonės pavirsdavo į daržoves ir jiems būdavo išdeginamos smegenys, nes tai buvo didysis Andrejaus Snežnevskio humaniškumas! Visi tie jūsų mitai apie baudžiamąją psichiatriją yra melas! Ir jokie Lietuvos psichiatrai tame nedalyvavo! Ir mes už nieką neatsakome! Nedrįskite šmeižti didžiojo mokslininko, akademiko Anrejaus Snežnevskio ir jo darbų!