Stalino saulės delegacija

Stalino saulės delegacija - tai grupė įvairių nuokrušų, kurie 1940 metais neteisėto Liaudies Seimo vardu važiavo į Maskvą parvežti Stalino saulės - taip to meto sovietinė propaganda vadino Lietuvos okupaciją ir aneksiją - prijungimą prie SSRS.

Šūdažmogių gauja pozuoja prieš kelionę į Maskvą, iš kur ruošiasi parvežti Stalino saulę - mainais už atiduotą Lietuvos laisvę ir tūkstančius žmonių gyvybių.

Stalino saulės parvežimo delegacija į Maskvą traukiniu išvažiavo Liepos 30, o jau Rugsėjo 3 įteikė tą stojimo į SSRS prašymą ir taip gavo tą Stalino saulę, nes SSRS aukščiausiąjam sovietui buvo įteiktas feikinis Lietuvos prašymas stoti į SSRS, kurį tas sovietas ir patenkino. Viso toje delegacijoje oficialiai buvo 20 žmonių. Ne, bendrai gal ne visai žmonių.

Pilna Stalino saulės parvežimo delegacijos sudėtis yra tokia, skaičiuojant pagal matomą nuotrauką.

Pirma (priekinė, apatinė) eilė:

Antra (vidurinė) eilė:

Trečia (užpakalinė, viršutinė) eilė:

Į tą minimą nuotrauką kažkokiu keistu būdu nepakliuvo dar du delegacijos nariai - Salomėja Nėris, poetė, ir Vincas Vitkauskas, krašto apsaugos ministras.