Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Viktoras Ditkevičius

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Viktoras Ditkevičius - anoksai šūdažmogis, kuris žinomas tiktai iš to, kad dalyvavo Stalino saulės delegacijoje, o daugiau - faktiškai niekuo.

Viktoras Ditkevičius gimė 1917 metais, 1930 metais baigė Simbno pradžios mokyklą, o paskui tame pačiame Simne dirbo darbininku kokiame tai "Berksono ir co" malūne. Būdamas 18 metų, 1935, Viktoras Ditkevičius apytiksliai tuo pačiu metu įstojo ir į LKP, ir į Lietuvos kariuomenę. Praėjus maždaug metams, 1936 buvo išaiškintas - kompartija tuo metu jau buvo laikoma atvirai antivalstybine organizacija.

Taigi, 1936 metais Viktoras Ditkevičius kariniame teisme buvo nuteistas 8 metais laisvės atėmimo. Tiesa, kiek vėliau bausmę jam sumažino iki 4 metų, nes nutarė, kad jaunas durnelis, per kvailą galvą su komunistais susidėjo. Dar vėliau, kadangi jaunas durnelis ir matyt pasimokė, tai laisvės atėmimą sustabdė ir grąžino jį į tarnybą kariuomenėje - taip nuo 1938 anas ėmė tarnauti 5 pėstininkų pulke Kaune.

Kai 1940 metais SSRS užgrobė Lietuvą, Viktoras Ditkevičius buvo išsyk paskirtas 1-ojo husarų pulko, esančio Marijampolėje komunistiniu vadu - taip vadinamu politruku. Tuo pačiu padarytas ir Liaudies Seimo komisijos nariu, kad iš Maskvos parvežtų Stalino saulę.

Dar truputį vėliau, tačiau tais pačiais 1940 metais Viktoras Ditkevičius buvo pasiųstas į NKVD aukštąją mokyklą, esančią Maskvoje, kaip itin perspektyvus kadras. Paskui, jau 1941, buvo paskirtas į NKVD specialios paskirties dalinį - t.y., kaip koksai tai Smerš ar panašiai. Matyt dirbo zagradatriaduose. Matyt už gerą veiklą jau 1942 metais Viktoras Ditkevičius buvo paskirtas į Maskvos saugumą, t.y., į patį NKVD elitą.

Oficialiai nuo 1942 iki 1944 metų Viktoras Ditkevičius buvo 16-osios lietuviškosios divizijos kareivis. Tiesa, pats Ditkevičius toje divizijoje, atrodo, gal netgi išvis nei karto netgi ir nesilankė. Šitas biografinis melas tebuvo sugalvotas NKVD tam, kad nereiktų skelbti, kad šitas veikėjas dirbo NKVD. Suprask - ne enkavedistas ir budelis, o tipo kareivis, tipo kariavo per karą.

Kai SSRS kariuomenė vėl užgrobė Lietuvą, 1944 atvyko į Lietuvą ir dirbo NKGB, o paskui dar siautė ir Mažojoje Lietuvoje, kur buvo gaudomi ir naikinami tie civiliai vokiečiai ir lietuviai, kurie nespėjo pabėgti nuo sovietų kariuomenės puolimo.

Galų gale nuo 1945 metų Viktoras Ditkevičius ėmė dirbti savo komunistinius-administracinius reikalus kažkur Klaipėdoje, paraleliai dar būdamas kokiu tai komunistinės tarybos deputatu, bet 1947 karjera kažkaip neaiškiai pasibaigė ir daugiau apie šitą veikėją nieko nebuvo girdėti. Gal kas jį nušovė, o gal kur paskendo, nežinia.