Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Mečislovas Gedvilas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Mečys Gedvilas)
Jump to navigation Jump to search

Mečislovas Gedvilas arba kartais dar vadinamas kaip Mečys Gedvilas - irgi buvo toksai veikėjas, raudonoji lerva, panašiai gi kaip ir koks Justas Paleckis, nes kai pastarasis 1940 užėjus sovietams neteisėtai užsigrobė prezidento postą, tai tasai Gedvilas užsigrobė ministro pirmininko postą. Buvo vienas iš tų, kas dalyvavo Stalino saulės delegacijoje.

Kaip ir Justas Paleckis, Mečys Gedvilas buvo skudurine figūra, kuri buvo skirta tik vaizdavimui kažko, o išties realios valdžios neturėjo, taip kad demonstratyvus išdavikas. Vienok tas jam sekėsi gerai, tai postą išlaikė iki pat 1956 metų, tiesa jau pervadintą į LTSR ministrų tarybos pirmininkus.

Kaip sako gandas, Mečislovas Gedvilas buvo susijęs su bolševikais dar Rusijoje, mat pats gimė dar 1901, bet jo tėvai carinės valdžios už kažkokius revoliucinius reikalus buvo ištremti dar 1904, taip kad Rusijoje anas ir užaugo. Paskui persikėlė į Petrogradą, porevoliuciniais metais tenai prasimušė į kažkokius mokslus, o 1923 neaiškiais keliais išvažiavo į Lietuvą, kur ėmė mokytojauti Palangoje ir išsyk susisiejo su visokiais komunistais bei pradėjo dalyvaut kokiuose tai nelegaliuose dalykuose. Už tą ir buvo pasodintas 1927, o sėdėjo iki pat 1931.

Nors ir sėdėjo, bet sugebėjo su savo sėbrais susisiekinėti iš kalėjimo, todėl dar 1928 Mečislovas Gedvilas tapo savaitraščio "Žemaitis" leidėju ir redaktoriumi, ir leido šitą pakolei neišėjo iš kalėjimo. Paskui jau leido kitus kažkokius laikraščius, tarp kurių buvo ir "Liaudies frontas". Tai labai simbolizuoja, nes kažkaip panašu ir kaip žemaičių partija, ir kaip socialistinis liaudies frontas.

O šiaip tai Mečislovas Gedvilas buvo įsidarbinęs kažkaip Telšiuose, iš kur paskui išlindo tuntai visokių šlykščių komunistų, panašiai kaip Petras Raslanas ir būrys kitų, o dirbo direktoriumi apygardos ligonių kasose, iš kurių ir parazitavo taip.


Kiti Pipedijai žinomi gedvilai

Gedvilai matyt ne vienas yra, nes yra ir kitų, kad ir ne mečislovų:

  • Yra toksai Aidas Gedvilas, kuris labai pagarsėjo tada, kai vyko koronaviruso epidemija, tai vis atskleidinėjo kokius tai valdžios sąmokslus, kad šioji nori kaip tai žmones skiepais paskiepyti
  • Dar yra toksai Vydas Gedvilas, tai jis su kažkokia Darbo Partija susijęs ir koksai tai Seimo vedėjas yra, tai mes negalim čionai pasakyti, ar anas bent kokius čia panašumus per pavardę išsiduoda, nes tiesiog nežinom...