Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Karolis Didžiulis-Grosmanas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Karolis Didžiulis-Grosmanas - toksai buvo komunistas ir SSRS agentas Lietuvoje, organizavęs Maskvos nurodymais visokias komunistines kuopeles. Originaliai buvo žinomas, kaip Karolis Grosmanas, o vėliau, nuo Lietuvos okupacijos, pasikeitė pavardę, tad nuo 1940 metų buvo žinomas, kaip Karolis Didžiulis.

Nuo visai jaunų dienų Karolis Grosmanas įstojo į komunistus, tuo metu dar besivadinusius socialdemokratais (nelabai daug tai bendro turi su dabartiniais socdemais). Užsiimdinėjo visokios komunistinės propagandos platinimu ir bandymais kažkaip surengti Lietuvoje valstybinį perversmą. Už tą buvo suimtas dar 1922 metais. Kurį laiką pasėdėjo kalėjime, buvo paleistas laisvėn, tada išvažiavo į Maskvą, kur mokėsi Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete - specialiai sukurtoje mokymo įstaigoje, kurioje ruošė sovietų agentus, kuriuos paskui išsiųsdavo dirbti į kitas šalis.

Grįžęs į Lietuvą vėl užsiėmė tais pat reikalais - ėmė organizuoti komunistus, per visą Šiaurės Lietuvą, Šiaulius ir Panevėžį. Greitai tapo ir visos lietuviškos kompartijos vadovybės nariu. Už visą antivalstybinę veiklą dar porą kartų buvo suimtas, kiek atsėdėdavo - paleistas į laisvę vėl užsiimdavo senais reikalais. Taigi, ir vėl sėsdavo.

Taip besėdintį kalėjime, Karolį Grosmaną užklupo ir sovietinė okupacija, per kurią jis buvo išsyk paleistas į laisvę, paverstas Liaudies Seimo deputatu, o paskui ir visokiu valdininku. Štai ta proga išsyk ir persivadino, kad skambėtų tautiškiau - Didžiulis. Aišku, visa ta pavardė nebuvo vien tiktai vertinys iš originalios pavardės ("grossman" reiškia "didelis žmogus"), tačiau puikiai atspindėjo išpūstą narcizams būdingą savivertę.

Nuo 1940 metų Karolis Grosmanas-Didžiulis užėmė išsyk kelis esminius postus:

  • Buvo LKP Centro komiteto žemės ūkio skyriaus vedėjas, t.y., atsakingas už kolchozų kūrimą ir žmonių įverginimą
  • Buvo Lietuvos liaudies vyriausybės įgaliotinis Vilniui ir Vilniaus kraštui, t.y., specialus ministras, atsakingas už Vilniaus ir Vilniaus krašto valdymą
  • Buvo LSSR Aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininko Justo Paleckio pavaduotojas

Kai užėjo II Pasaulinis karas, tai Karolis Didžiulis visą laiką pragyveno Rusijoje, tačiau 1944 metais, sovietams grįžus į Lietuvą, tapo LSSR liaudies komisarų tarybos įgaliotiniu Trakų ir Kretingos apskritims tremtinių turto konfiskavimui. Kitaip tariant - legalus banditas, plėšęs visas ištremiamų žmonių šeimas, viską, ką jie turėjo.

Už tokį giliai sovietinį darbą nuo 1947 metų Karolis Didžiulis-Grosmanas buvo paskirtas LSSR Aukščiausiojo teismo pirmininku, kad plačiausiais mastais įgyvendintų "teisingumą". Su tokia pozicija tapo vienu iš pagrindinių neteisėtų teisėjų, kurie nuteisinėjo Lietuvos partizanus. Buvo pirmininkas ir toje byloje, kur 1957 metais nuteisė mirti nukankintą Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą

Karolis Didžiulis padvėsė didžiulio šūdo mirtimi 1958 metais.


Dar žr.