Garliavos respublika

Garliavos Respublika neabejotinai egzistuoja visame gražume, nesgi vienas iš aukščiausių Lietuvos pareigūnų - generalinis prokuroras, tegul ir laikinas - Raimondas Petrauskas ją jau pripažino[1], o dar ir palygindamas šią su garsiąja Perlojos Respublika, o taip pat pripažino matomai ir ne vienas seimūnas, nes visi apie tai vis šneka. O tatai jau faktas, kad tai jau valstybė, atsiskyrus nuo Lietuvos natūraliai - juk šalys naujos atsiskiria visad prieš imperijos norus, taip ir čia vat štai matome, kaip Lietuvos imperija pyksta, o Garliava darosi savo valdžią patyliukais.

Neabejotinas faktas, kad eilinį kartą valdžiažmogiai susimovė, tai ir nėra internetuose tikro Garliavos herbo, išskyrus Pipediją, tai vat čia toksai ir herbas, katrasai simbolizuoja viską - ir didvyrišką kovą, ir ąžuolo šakas, ir aukso kalnus...

Taigi dar neaišku, kas ten per valdžia toje Garliavoje, betgi įtariamai gal kokia Neringa Venckienė į prezidentes išrinkta bus, o Marius Kuprevičius gal taps šiosios premjeru... Tai belieka tiktai sulaukt, kolei ši respublika įgaus ir nuosavą paštą, policiją, kariuomenę, o tuo tarpu teismai tai matomai jau patyliukai kuriasi savaime, o žiniasklaida jau seniai - Karštas komentaras kuo populiariausias.

Garliava gi dar pasaulyje garsėja, kaipo pati geriausia vieta cepelinams gaminti bei valgyti, o taipogi turi ir aerouostą. Taip kad verslas tenai turi suktis stambiais mastais, visame gražume, o gal ir kokia nors laisva ekonominė zona susikurs, į katrą plūstelės mokesčių išvarginti vertelgos, juoba pagarsėjusi jau garsiuoju Garliavos viešnamiu. Taip Garliava pataps žinoma visame pasaulyje ir bus kaip kokie Naujieji Vasiukai ar panašiai.


Pataisymas neteisingai informacijai

Jūs buki, Karmėlavos nuo Garliavos neskiriat, gal iš medžio iškritot, nėra Garliavoj nei cepelinų, nei aerouosto jokio, tiktai kedofilų štabas, durniai jūs, gal Kaune nebuvot!

Dar vienas pataisymas neteisingai informacijai: yra tenai aerouostas, tik ne Garliavoj, o Aleksote, ir cepelinai yra, bet jie Karmėlavoje, durniai jūs!

Didžialietuvininkų propaganda

Dargi akivaizdu, kad klastinga didžialietuvininkų skleidžiama propaganda platina melą, esą Garliavos Respublikos išties nėra ir kad tai teisinis nihilizmas besąs, nes kaip taip gali būt, kad kitoje valstybėje nustojo galiot Lietuvos įstatymai, nors tai jau ir durnam aišku, kad ji yra akivaizdžiai, netgi visame gražume! Kiti gi didžialietuvininkai platina teiginius, esą ne į Perloją panaši šioji, o į Kėdainių respubliką, o jau į ką nepanaši visiškai - tai į Užupio respubliką, katroji besanti visiška priešingybė, kažkokia ten prasme...

Tai jau ne veltui kaip kurie seimūnai, kaip kad Kęstutis Daukšys matomai gal ir karu šiai valstybei grąsinosi, retoriškai klausdamas - "„Kodėl vilniečiai blogesni už kauniečius? Vilniečiai čia susirinko prie salės mūsų, pora langų išdaužė ir buvo apšaudyti guminėmis kulkomis ir tesimuose tampomi, o kauniečiams – nieko. Daryk ką nori. Ar čia skirtinga teisė galioja?“, - teiravosi K. Daukšys."[2]


Kitokia visokia informacija ir komentarai

Tai vat žymusai Karolis Jachimavičius štai taip vat išsireiškė apie Garliavos respublikos atsiradimą: "Way to go, Petrauskai, keliant prokuratūros prestižą: Turėjome Perlojos respubliką, dabar turime savotišką Garliavos respubliką. Perloja buvo laisvės salelė Sovietinėj Lietuvoj. Dabar prokuratūrai belieka savo šūkiu paskelbti: "Sovietų Sąjunga - tai mes!""


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.