Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Humoras

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Kam humoras, o kam ir nejuokinga, taip kad aiškios ribos ir nėra, o tai reiškia gi, kad skirtumo ir nėra...

Humoras - kalbainių išmslas! Tuo iš kalbosenos išstumtas Jumoras, tai dalis visokių teisinių - moralinių apibrėžimų kaip ir negalioja, nes Humorą reikia suprasti pagal taisykles. Be to, reikia turėti dar ir Humoro jausmą, kuris, kaip žinia, ne visiems duotas...

Pačios Europos Komisijos viduje aiški nuostata apie humorą: tai smurtas ir neapykanta - todėl turi būti cenzūra!


Humoro esmė ir filosofija

Nieks nežino humoro esmės - sakoma "humoras - dalykas rimtas", bet ką tai reiškia, vargiai kas begalėtų paaiškinti. Humoras gali būti belenkoks, ale betgi dažniau - paradoksalus, absurdiškas ar tikroviškas, kartais - tiesiog realybę atvaizduojantis ir niekuo nestebinantis, o dar dažniau - melagingas ir iškreiptas. Kartais dar būna ir juokas pro ašaras, o taigi irgi humoro forma, taigi politikai yra puikūs humoristai, ale nuo jų juokų nei juoktis nesinori, o tik apsiverkt ir pabėgt į emigraciją.

Dar kiti gi išvis sugalvoja netgi taisykles apie tai, koks turi būti humoras ir taip toliau. Prirašo kai kada netgi dešimtis visokių punktų, kuriais humoras, esą turėtų pasižymėti. Tai šiems galim pasakyti: dar nėra nei vieno juokingo dalyko, sukurto pagal juokingų dalykų kūrimo taisykles ar kažkokius reikalavimus. Nes gi seniai žinoma, kad humoras paradoksalus ir absurdiškas savo esme, Viduramžiais netgi sakydavo, kad bet koks juokas yra bedieviškas, todėl iš Velnio ir pagrįsdavo šitai tuo, kad dieviškumui būdinga tvarka, juokui gi - tik proto betvarkė. Ne veltui juokdarius ir laisvamanius ant laužų degindavo o berods dar Šventas Augustinas Tomas Akvinietis pareiškė, kad bet koks juokas yra nuodėmingas, tai šito besilaikydami visi žino, kad neduokdie bažnyčioj šypsotis!

O dar kai kurie giliamąsliškai klausia: kur skirtumas tarp humoro ir patyčų? Tai tokiems jau nieko negalim atsakyt, nes visvien nesupras žmonės: kaip sakoma, kam neduota, tam neduota. Galim tik patarti paskaityti anekdotą, gal bus juokingas.

Humoras ir Pipedija

Dažnas, čia užsukęs, galvoja, kad Pipedija esanti humoro puslapiu ir pareiškia, kad nejuokinga! Аle betgi tokius galim nuraminti: kadangi mes patys nežinom, kas tas humoras yra, tai ir sukurti jo negalėtume, nes esame aiškūs marginalai. Tad ir nesistengiame, dažniau tiesiog realybę bandom aprašyti, gal ne visad sėkmingai, ale atkakliai, aišku, kažkodėl vis dažniau tik kliedesiai gaunasi, bet jau ką gi čia padarysi.

Nenorim būti nei juokingais, nei dar kažkokiais, o tik rašom, kas ant seilės užplaukia, ypačiai smegenų aptemimuos. Tai dažnas, nesuprasdamas pareiškia, esą mūsų humoras lėkštas, nykus, be sąmojo ar dar koks nors. Tai galim pasakyti, kad šieji yra dibilai, šiknoj sliekų ieškantys, nes nu kuom reikia būt, kad Pipedijoj humoro ieškot???

Humoras.eu .lt ir šiaip tokie internetai:

Čia taip reikia suprasti paneuropinį Humorą
  • Čia, aišku reikėtų pradėti nuo interneto humoras.lt...
  • Yra, pasirodo, dar ir paneuropinis Humoras! - Humoras.eu! Čia, turbūt, kad Briuselio Lietuviai šakninių humoro vertybių nepamirštų, nes lietuviškai supranta tik labai nedidelė žemės gyventojų dalis, internetų skaitytojų ir jūzerių.


Kilmė:

Humoras, greičiausia kilęs iš ukrainietiško - umora - Nuomyris arba Apalpimas iš juoko. Dar galima prisiminti, kad anglakalbiai irgi nesupranta jumoro, nes pas juos viskas irgi - Humour. Kiti gi teigia, kad žodis "humoras" turi bendrą šaknį su žodžiu "humusas", t.y., šūdas, puvenos. O tai jau reikštų, kad humore išties nieko nėra juokingo ir gražaus.