Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


II Pasaulinis karas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

II Pasaulinis karas, kaip nekurie pseudomoksliniai istorikai pasakoja, buvęs tiesiog I Pasaulinio karo tęsiniu, o išties tai buvę kaip ir kažkokios paliaubos Tarpukariu, po kurių visokios šalys susikaupė, persigrupavo ir vėl ėmė tarpusavy muštis daugmaž ta pačia tvarka.

Vienok čia yra istorinių nesusipratimų, nes kai kurioms šalims ir I Pasaulinis karas taip ir nepasibaigė. Štai pavyzdžiui, Lietuva, katra atsikūrė po pirmojo karo, taip visą laiką ir prakariavo paskui - ir su Lenkija dėl Vilniaus krašto, ir su Vokietija dėl Klaipėdos krašto, o paskui jau buvo tarp Vokietijos ir SSRS išsidalinta ir okupuota, nors esą karas tuo metu dar nevyko.

Taip kad gal ir išties tebuvo tiesiog vienas Pasaulinis karas, tiktai jis tęsėsi labai ilgai, tarpais pereidamas į taikesnius etapus. Paskui dar daugelis ilgai kalbėjo, kad tikrai ir III Pasaulinis karas ateis, bet kažkodėl anas neatėjo, nors juo ir turėjo viskas pasibaigt, nes atominės bombos turėjo visą Žemę sunaikinti.


Mitai ir tiesa apie II Pasaulinį karą

Yra daug visokių mitų apie II Pasaulinį karą, didžiausius iš jų sukūrė visokie SSRS veikėjai, atseit istorikai, o išties tai propagandos skleidėjai, mat reikėjo gi visiems paaiškinti, kad Tarybų Sąjunga buvo gera ir viskas buvo ne taip, kaip buvo.

Tai užtat jums Pipedija čia pateikia faktų ir realybės, kad susigaudyti galėtumėte geriau.


II Pasaulinio karo pradžia

Sovietai visada skleidė teoriją, kad II Pasaulinis karas esą prasidėjo nuo to, kad III Reichas užpuolė SSRS. Išties gi karas visu smarkumu prasidėjo nuo to, kad 1939 metų rugsėjo 1 dieną Vokietija užpuolė Lenkiją, o po poros savaičių, rugsėjo 17, tą pačią Lenkiją užpuolė ir ta pati Sovietų Sąjunga. O po to, kai Lenkiją abi šios šalys okupavo ir išsidalino, jos dar kartu surengė ir karinius paradus, kur bendrai žygiavo ir nacių, ir komunistų kariuomenės, o ir paradus sveikino abiejų šalių karo vadai kartu.

Reali karinių veiksmų pradžia buvo dar anksčiau - ta pati SSRS ir nacių valdoma Vokietija viską sutarė dar 1939, kai tarp jų buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo aktas. Tuomet ir išsidalino viską - 1939 metų rugpjūčio 24 dieną. Galime drąsiai sakyti, kad išties tą dieną ir buvo reali II Pasaulinio karo pradžia.

O ir kiti kariniai veiksmai buvo anksčiau - tarp SSRS ir Suomijos buvo Žiemos karas, kuris prasidėjo tų pat metų lapkričio 30. O dar tarpe tarp šitų dalykų SSRS okupavo Lietuvą, Latviją, Estiją ir gabalą Rumunijos, kurį pervadino į Moldaviją.

O jei dar anskčiau žiūrėsime, tai dar prieš visą tai buvo Vokietijos užgrobti Sudetai bei Klaipėdos kraštas, o dar ir Anšliusas, kuris įvyko Austrijoje irgi taip pat, užgrobiant visą valstybę.


II Pasaulinio karo trukmė

Kaip jau matėme, II Pasaulinis karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1, o baigėsi irgi visai ne tuo, kad Vokietija kapituliavo, o tuo, kad Japonija kapituliavo. Ir ta kapituliacija įvyko 1945 metų rugsėjo 2 dieną, žodžiu, gerokai vėliau, negu visad SSRS skelbdavo. Vat tokia pasauliui ir yra II Pasaulinio karo pabaiga.

O Lietuvai, Latvijai ir Estijai karas užsitęsė dar ilgiau, nes mes taip ir likome okupuoti. Partizaninis pasipriešinimas vyko dešimtmetį, o ir paskui liko okupacinis režimas. Mums taip kariauti teko pusę šimtmečio, kol galų gale po Sausio 13 pergalė liko mūsų, o SSRS paskui sugriuvo.


II Pasaulinio karo dalyviai ir mastai

Irgi dažnai vaizduodavo SSRS, kad lyg tiktai dvi šalys būtų kariavę - SSRS ir Vokietija. Realiai gi dalyvių buvo daug daug kartų daugiau. Iš viso II Pasauliniame kare dalyvavo 70 valstybių, o pats karas vyko 40 valstybių teritorijose.

Kare dalyvavusių šalių gyventojų skaičius - 1700 milijonų, t.y., kone du milijardai. Tiek žmonių vienaip ar kitaip prisidėjo prie karo veiksmų, kad ir netiesiogiai. Arba susidūrė su karo pasekmėmis, kad ir netiesiogiai. Tai buvo daugiau nei pusė tuo metų pasaulyje gyvenusių žmonių.

Mobilizuotų, į kariuomenę pašauktų žmonių skaičius II Pasaulinio karo metu - 110 milijonų. Tai daugiau, negu bet kada žmonijos istorijoje.

Per II Pasaulinį karą žuvusių žmonių skaičius - virš 60 milijonų.

Vienintelė pasaulio valstybė, kuri išties kariavo II Pasaulinį karą nuo pat pirmos iki paskutinės dienos - tai Didžioji Britanija. Ji kariavo nuo to momento, kai prasidėjo Lenkijos užpuolimas iki pat to momento, kai kapituliavo Japonija. Ir visada kariavo tik vienoje pusėje.

Sovietų Sąjunga II Pasaulinio karo metu keitė puses - pradžioje ji buvo III Reicho sąjungininke, o paskui jau kariavo prieš nacius.