Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Aleksoto mūšis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Mūšis tarp kedofilų ir pedofilų ant Aleksoto tilto. Matome, kaip šarvuoti ir ginkluoti pedofilai grubiomis priemonėmis laisto ledinio vandens čiurkšlėmis ant nekaltų ir taikių kedofilų.

Aleksoto mūšis arba Kauno mūšis tarp kedofilų ir pedofilų - garsus ir legendinis mūšis, įvykęs 2012 mūsų eros metais Kaune prie Nemuno, šalia Aleksoto tilto. Mūšyje tarpusavy kovėsi kedofilai, vadovaujami Drąsiaus Garliaviečio prisikėlusios dvasios ir pedofilų, slapta vadovaujamų Aido Nežinomojo.

Drąsius Garliavietis surinkęs apie 25 tūkstančių karių, ginkluotų primityviais XX amžiaus šaunamaisiais ginklais Vinčester ir Beretomis juos išrikiavo kairiajame Nemuno upės krante. Daugelis kedofilų karių vilkėjo violetiniais marškinėliais.

Dešiniajame Nemuno upės krante nuo Nemuno ir Neries upių santakos iki Karmelitų buvo išsidėstę Aido Nežinomojo vadovaujami pedofilų pulkai, kurie skaičiumi nusileido kedofilams 3:4. Be to, pedofilai buvo geriau ginkluoti ir daugelis jų vilkėjo to meto šaunamųjų ginklų neperšaunamas liemenes.

Mūšis vyko ir ore: kedofilai turėjo porą skraidančių lėkščių su reilganais, taip pat vieną lėkštę su priešpalydovine raketa ir elektromagnetine patranka. Be to jie turėjo radio bangomis valdomų namuose gamintų lėktuvėlių, ginkluotų slėginiais indais(bombonešiai), ašarinėmis dujomis(lengvieji atakos lėktuvai), padegamuoju smarvės mišiniu su perdalais, marihuana ir izoliacija nuo laidų(II tipo bombonešiai), ilgais pagaliais, kad nusmeigtų priešo lėktuvą, kaip kardžuvės(naikintuvai) ar padegtu priešo apnarkašinimo mišiniu - marihuana, hašišu, mėtydavo LSD dulkes(III tipo bombonešiai). Užtat ir pedofilai turėjo savo pajėgas: porą normalių naikintuvų su priešorinėmis raketomis, ir vandens patrankų numušinėti kedofilų lėkštutėms.

Tačiau Drąsius Garliavietis nepabūgo ir sustaugęs „Chana pydafylams“ šovė iš Vinčester į orą tris kartus ir ėmė tekinas bėgti per Aleksoto tiltą pedofilų kariuomenės link. Paskui jį šaukdami „py...zd...iec pydofylams“ bėgo elitiniai kedofilų pulkai (sudaryti iš Garliavos nutrijų augintojų ir kailių pardavėjų).

Kedofilų lėkštė paleido savo elektromagnetinį pulsą tiesiai į tuos naikintuvus ir juos abu neutralizavo - jie buvo priversti nusileisti. Jie nusileido tiesiai ant Aido Nežinomojo pulko cento, išsprogdindami didžiąją dalį pedofilų klano. Pastiprinimui įsijungė pedofilų lazerinis palydovas, išgarindamas vieną lėkštę ir trisdešimt kedofilų, bet jį numušė kita lėkštė, kuri turėjo priešpalydovinę raketą, šimtą kartų tobulesnę nei ta, kuri Kinijoje bandyta oficialiai.

Štai abi armijos stovėjo trisdešimt minučių, nežinodamos, ką daryt. Panašiai kaip ir Kijeve, kedofilai iš priešų lavonų statė barikadas, tik ten iš ledo o čia iš lavonų. Ant tilto buvo kažkiek akmenukų, ir kedofilai pradėjo mėtyti į pedofilus. Pedofilų šarvuotis(randamas GTA San Andreas ir jis vadinosi SWAG Tank) pradėjo pliekti stiprius(bent keturi šimtai niutonų), greitus ledinio vandens pulsus. Bet kedofilai dar turėjo savo oro pajėgas, mat nors ir patrankos pataikydavo į žmones, į lėkštes nepataikydavo. Lėkštės trukdydavo dirbti vandens patrankoms, uždėdamos elektromagnetinį pulsą, ir jų motorai sustodavo, gal net sugedo paskutinę mūšio valandą. Ta lėkštė su reilganu iš savo stipraus, greito spindulio vieną tikslų kartą trenkdavo pedofilams. O ta lėkštė su priešpalydovinėmis raketomis neturėjo ką veikt. Kedofilai, kailiais prisidengę, stumia barikadas iš kailių ant dviračių ir traktorių, stumdami kedofilams. Jų radio bangomis valdomi lėktuvėliai dusina, smarvina ir narkašina pedofilus. Va taip. Tik staiga kažkoks eilinis išlindo iš po skydo pedofilų vėžlio formacijos ir šovė iš kalašo į lėkštę. Skraidanti lėkštė buvo numušta, nieks daugiau nereilgunino pedofilų. Po to dar kažkas nušovė porą lėktuvų. Viskas krypo pedofilų naudai. Kažkas sugalvojo končintis vaikui į subinę ir uždėti negyvą vaiką ant patrankos. Patranka šovė vandenį su vaiku, vanduo nepataikė į valdomą lėktuvą, o vaikas-pataikė. Lėktuvas buvo su marihuanos užtaisu ir nuskrido kedofilams atgal. Nemažai kailiadirbių apsinešė nuo šio užtaiso. Viskas nurimo. Bent porai valandų. Buvo karšta, ir kedofilai prisidengė kailiais, o pedofilai nudegė savo pimpalus. Ir jie iškaito iš vidaus, o ir kovot, kai į tave mėtoma padegta marihuana, yra sunku. Pailsėję ir aprimę žmonės vėl kariavo. Kas mėtė vodkės bonkes ar molotovo kokteilius, kas akmenis ar ledo kubelius, kas šaudė iš vynčiko ar pistoletų, o kas iš kalašų ir liepsnosvaidžių. Priklauso ar tu esi pasiruošęs ir kiek kulkų tau liko. Tarp kedofilų atsirado ir karių ant dviračių - tikrų riterių. Jie mėtydavo kokteilius ir pliekdavo iš prymitivių automatų, bet juos vis nuknisdavo čiurkšlės. Galų gale patranka sugedo ir kedofilai pradėjo retint pedofilų gretas. Prasidėjo skerdynės. Kedofilai išnaikino didžiąją dalį kedofilų.

Nuožmus mūšis tęsėsi 7 valandas, o to amžiaus žiniasklaidininkų aprašymuose galima rasti autentiškų amžininkų pasakojimų, kad šūviai ir žūstančiųjų vaitojimas girdėjosi net Šančiuose ir Vilijampolėje, o Nemunu plaukiantys lavonai užtvenkė Nemuno upę ties Šilute ir kilo dar neregėtas potvynis, o po to ir pandeminis pedofilų gripas taip pat nusinešė tūkstančius gyvybių.

To meto vieno savo pavardės nenorėjusio skelbti kedofilų kario pasakojimu, kedofilai buvo labai arti pergalės ir giliai įsibrovę į pedofilų kariuomenės centrą ėmė net giedoti savo pergalės giesmę: „Žemėj Lietuvos sysalai žaliuos“ tačiau jų gretos retėjo. Buvo apsuptas ir suimtas Garliavos mergeles (Audronės Skučienės) pulkas, o kedofilų kariuomenės likučiai padrikai ėmė trauktis Aleksoto pusėn.

Visas Aleksoto mūšis aprašytas Šizopedijoje, XIV tome, straipsnyje apie Garliavą, 3010 metų leidime.


Dar žr.

Spėjama, kad garsusis Aleksoto mūšis tarp kedofilų ir pedofilų įvyko kaip galutinė įvykių po Garliavos skerdynių kulminacija, kurios metu visoks pedofilų sąmokslas galutinai užvaldė ir savo pinklėmis apraizgė Lietuvą.


Internetų gandai apie Pedofilijos skandalą
Drąsius Kedys - Andrius Ūsas - Violeta Naruševičienė - Jonas Furmanavičius - Pedofilų gynėjai - Kedofilai - Skandalo versijos - Neringa Venckienė - Laiškas niekam - Deklaracija prieš kedofilus - Garliavos skerdynės - Mergaitės išvadavimas - Aleksoto mūšis

Šiuose straipsniuose nėra jokios faktinės medžiagos, o tik žiniasklaidoje, internetų komentaruose bei šiaip pezaluose pasitaikančios nuomonės ir gandai