Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!

Nomenklatūros sąrašas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Partinės nomenklatūros sąrašas - toli gražu ne tik nėra pilnas, bet netgi į pilnumą ir nepretenduojantis. Kadaise, gal prieš dešimtmetį, o gal ir dar seniau, šitą sąrašą padarė toksai tai Audrius Bačiulis ir žurnalas Veidas paskelbė, bet ir tada tas sąrašas nebuvo pilnas. Vėliau gi dalis iš čia minimų politikų iš politikos iškrito, kai kurie ir numirė, bet vis dar kažkiek nomenklatūros tebesitęsia.

Vienok dabar netgi negalim atsekti, kada šitie čia žemiau pateikiami sąrašai sudarinėti, bet atrodo, kad sąrašas sudarytas buvo tarp 2004 ir 2006, nes kaip tik tuo metu Artūras Paulauskas buvo Seimo pirmininkas, o Algirdas Brazauskas buvo ministras pirmininkas.

Vienok kita vertus, išties tai nežinom, ar čia žemiau pateikiamas sąrašas buvo, nes radome jį ne žurnale "Veidas", o kažkokiuose Feisbuke plintančiuose neaiškios kilmės kopypeistuose.


Kas buvo ta nomenklatūra

Siaurąja prasme nomenklatūra buvo KPSS veikėjai, užimantys politines pareigas, kitaip tariant - ne eiliniai, o specialūs, vadovaujantys komunistai. Štai tokie komunistai būdavo surašomi į partinius sąrašus, o paskui siunčiami vadovaut šen ar ten, kaip patikimi partiniai kadrai.

Kitaip tariant, nomenklatūra buvo ne kas kita, kaip tam tikras gana uždaras komunistų klanas, valdantis visur ir viską. Jei būdavai nomenklatūros veikėju, visada gaudavai postą, kur būdavo gera gyvent, buvo galima neribotai vogti, kombinuoti, ir kitus žmones vaikyti. O jei nebūdavai nomenklatūros veikėju, tai nieko negaudavai, o tik patį vaikydavo ir kaltu paversdavo.

Nomenklatūra nebuvo vien partinė - ji buvo partinė-ūkinė, jos veikėjai veikdavo ir kaip partijos veikėjai, ir kaip gamyklų direktoriai, ir kaip visokių įstaigų vadovai, ir kaip partiniai instruktoriai - pastarieji išvis užsiėmė neaišku kuo, bet visus prižiūrėdavo.

Aukščiausias nomenklatūros lygis buvo CK KPSS, kur nomenklatūra buvo valdanti visą SSRS. Kiek žemesnis lygis buvo LKP CK, kuri valdė visą LTSR - tai buvo ta LTSR vadovybė, įskaitant ir visokius ministrus. Dar truputį žemiau buvo visokie LKP skyrių vedėjai, jų pavaduotojai, Centro komiteto inspektoriai ir instruktoriai - tai jau Centro Komiteto veikėjai.

Dar truputį žemiau buvo miestų ir rajonų partijos komitetų (gorkomai ir rajkomai) sekretoriai, vykdomųjų komitetų (ispolkomai) pirmininkai ir panašiai. Panašiam į tą lygyje buvo ir ūkiniai kadrai - tokie kaip itin svarbių (visasąjunginės reikšmės) gamyklų direktoriai (pvz., Kuro aparatūros gamykla, Sigma, Venta, Radijo matavimo prietaisų gamykla, Vilma ir dar kai kurios). Visi šie buvo žemiau už Centro komiteto veikėjus, tačiau su jais visgi sulyginami savo įtakomis.

Atskiras, savas nomenklatūras su savais sąrašais turėdavo ir rajonų ir miestų partiniai komitetai. Tai ten jau būdavo šiaip rajkomų ir gorkomų nariai, kai kurie dėstytojai, mažesnių gamyklų direktoriai, kolchozų pirmininkai, prokurorai, teisėjai, vykdomųjų komitetų darbuotojai, partinių kuopelių sekretoriai, profsąjuniniai veikėjai, kai kurių draugijų vadovai (pvz. DOSAAF) ir panašiai.

Visiškai analogiškas, su KPSS apjungtas nomenklatūros sąrašas buvo ir pas komsomolą - jis buvo kaip pradinis, atrankai skirtas, žmonės iš to sąrašo būdavo perkeliami į aukščiau minėtus kompartijos sąrašus. Patys aukščiausi komsomolo šulai savo įtaka beveik galėjo lygintis su Centro komiteto instruktoriais - išties vėliau tais instruktoriais patys ir tapdavo.

Kadangi sovietmečiu vadovaujančias pareigas galėdavo užimti tik kompartijos nariai (išimčių būdavo, bet tiek retai, kad jos tik patvirtindavo taisyklę), tai galima sakyti, jog jei jau kažkas buvo vadovaujančiame poste - reiškia ir į nomenklatūros sąrašus irgi buvo įtrauktas.


Seimas ir visokie seimūnai

Gi taigi pilna visokios nomenklatūros buvo Seime, nes kaip žinia - Seimas - tai nomenklatūros užuovėja!

Seimo vadovai

Vat kokios praeitys buvo pas visokius Seimo veikėjus:

 • Artūras Paulauskas, Seimo pirmininkas, Naujoji Sąjunga – LKP CK instruktorius
 • Česlovas Juršėnas, Seimo vicepirmininkas, LSDP - LKP CK instruktorius, Leningrado aukštoji partinė mokykla
 • Alfredas Pekeliūnas, Seimo vicepirmininkas, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga – Leningrado aukštoji partinė mokykla
 • Viktoras Muntianas, Seimo vicepirmininkas, Darbo partija – Kėdainių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, Vilniaus aukštoji partinė mokykla

Darbo partija

 • Petras Baguška, Seimo Antikorupcijos komisijos narys - Pasvalio miesto, Kupišikio ir Kėdainių rajonų Vykdomojo komiteto pirmininkas, Pasvalio LKP rajono komiteto skyriaus vedėjas, Leningrado aukštoji partinė mokykla.
 • Andrius Baranauskas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys - Švenčionių rajono komjaunimo komiteto pirmaisis sekretorius, LKP Utenos rajono komiteto sekretorius, LKP Raseinių komiteto pirmasis sekretorius, Maskvos Visuomeninių mokslų akademija prie SSKP CK
 • Virginjus Domarkas, Seimo Užsienio reikalų komiteto narys - 1986-1989 m. Kretingos rajono „Jaunosios gvardijos" kolūkio pirmininko pavaduotojas
 • Vytautas Draugelis, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys, Darbo partija – Marijampolės LKP rajono komiteto darbuotojas, marijampolės rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Jonas Jagminas, Seimo Europos reikalų komiteto narys– LTSR Aukščiausiosios tarybos deputatas, LTSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, LSSR Agropramoninio susivienijimo pirmininkas
 • Stasys Mikelis, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys - Neringos miesto vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, Darbo partija – Neringos Vykdomojo komiteto Plano komisijos pirmininkas
 • Romualda Kšanienė, Seimo Žmogaus teisių komiteto narė - Vaisių ir daržovių ūkio ministerijos Prekybos valdybos viršininko pavaduotoja, Ryšių ministerijos Kontrolės ir revizijų skyriaus viršininko pavaduotoja, susivienijimo Lietuvos sąjunginė spauda" vyr. finansininkė
 • Vytautas Kamblevičius, Seimo narys - Kauno rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas - agropramoninio susivienijimo pirmininkas.
 • Vladimir Orechov, Seimo Europos reikalų komiteto narys - Leningrado elektrotechnikos ryšių instituto profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, Mongolijos Liaudies Respublikos Darchano miesto Bendrastatybinio tresto Nr.1 ryšių skyriaus viršininkas, tarptautinių santykių komisijos prie profsąjungų susivienijimo pirmininkas (Darchanas, MLR) (“Veido” pastaba – sovietmečiu SSSR atstovybėse bei įstaigose užsienyje “profsąjungos komitetais” buvo maskuojama Komunistų partijos komitetų veikla)
 • Bronius Pauža, Seimo Kaimo reikalų komitetas - LSSR Žemės ūkio ministro pavaduotojas, Agropramoninio komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, LSSR ministras
 • Viačeslav Škil, Seimo Ekonomikos komiteto narys– LKP CK atsakingas darbuotojas, Leningrado aukštoji partinė mokykla, Maskvos SSRS Liaudies ūkio valdymo akademija prie SSRS Ministrų Tarybos

LSDP

 • Zigmantas Balčytis, Seimo Ekonomikos komiteto narys– Komjaunimo CK darbuotojas, Filharmonijos direktoriaus pavaduotojas
 • Bronius Bradauskas, Seimo Antikorupcijos komisijos narys– Vilniaus rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, LSSR Gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas, Leningrado aukštoji partinė mokykla
 • Jonas Juozapaitis, Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos narys– Pakruojo rajono LKP komiteto instruktorius, Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Justinas Karosas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas– 1963-1990 m. VU Filosofijos katedros dėstytojas, dekanas
 • Gediminas Kirkilas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys– LKP CK instruktorius, Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Julius Sabatauskas, Seimo Teisės ir teisėsaugos komiteto pirmininkas– Alytaus miesto Vykdomojo komiteto darbuotojas
 • Juozas Palionis, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys– LKP CK skyriaus instruktorius, LSSR Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos kolegijos sekretorius, skyriaus viršininkas
 • Milda Petrauskienė, Seimo Nacionalinio saugumo komiteto narė– LKP Utenos rajono antroji sekretorė, Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Algis Rimas, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys– Kapsuko (dab. Marijampolės) rajono agropromo pirmininkas, Kapsuko miesto LKP komiteto pirmasis sekretorius
 • Vytautas Saulis, Seimo Antikorupcijos komisijos narys - Rokiškio valstybinio paukštininkystės ūkio vyriausiasis inžinierius, kolūkio pirmininko pavaduotojas, LTSR valstybinės premijos laureatas

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga

 • Rima Baškienė, Seimo Darbo ir socialinių reikalų komiteto narė - 1984 m. Šiaulių rajono Vykdomojo komiteto ekonomistė, Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos Šiaulių rajono komiteto instruktorė
 • Vytas Navickas, Seimo Ekonomikos komiteto narys– LSSR Mokslų akademijos Ekonomikos instituto mokslinis bendradarbis, LSSR Ministrų tarybos skyriaus vedėjas
 • Kazimiera Prunskienė, Seimo Ignalinos AE regiono problemų komisijos narė- LSSR žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja, - LSSR Liaudies ūkio specialistų ir vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo instituto rektorė
 • Viktoras Rinkevičius, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas - Biržų rajono Agropramoninio susivienijimo pirmininkas, Biržų rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas

Naujoji Sąjunga

 • Algirdas Monkevičius, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas– LKP Akmenės rajono komiteto skyriaus vedėjas, Maskvos Visuomeninių mokslų akademija prie SSKP CK
 • Alvydas Sadeckas, Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas – Komjaunimo CK darbuotojas
 • Vaclav Stankevič, Seimo NATO reikalų komisijos pirmininkas – kapitono padėjėjas, vyr. kapitono padėjėjas, kapitonas direktorius
 • Antanas Valionis, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys, užsienio reikalų ministras– LKP CK instruktorius

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai)

 • Liudvikas Sabutis, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys,– LKP CK instruktorius, LSSR Aukščiausiosios Tarybos sekretorius, LSSR Prokuroras
 • Kazys Starkevičius, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys – Kauno miesto Vykdomojo komiteto Bendrojo skyriaus vedėjas
 • Vidmantas Žiemelis, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys - Vilniaus miesto transporto prokuroro padėjėjas, LSSR prokuratūros Bendrosios priežiūros skyriaus prokuroras

Rolando Pakso koalicija

 • Jonas Lionginas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys – LSSR Finansų ministerijos skyriaus viršininkas
 • Algimantas Matulevičius, Seimo Antikorupcijos komisijos narys – 1981-1991 – “Neringos” gamybinio susivienijimo generalinis direktorius, Vilniaus miesto Komjaunimo komiteto pirmasis sekretorius

Liberalų ir centro sąjunga

 • Kęstutis Glaveckas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys– LKP CK sekretorius
 • Saulius Lapėnas, Seimo Kaimo reikalų komiteto narys– Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono Vykdomųjų komitetų pirmininkas

Vyriausybė

Ministrai

 • Algirdas Mykolas Brazauskas, Ministras pirmininkas– LKP CK pirmasis sekretorius
 • Gediminas Kirkilas, Krašto apsaugos ministras– LKP CK instruktorius, Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Antanas Valionis, užsienio reikalų ministras– LKP CK instruktorius
 • Kazimiera Prunskienė, žėmės ūkio ministrė - LSSR žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja, LSSR Liaudies ūkio specialistų ir vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo instituto rektorė
 • Zigmantas Balčytis, susisiekimo ministras – Komjaunimo CK darbuotojas, Filharmonijos direktoriaus pavaduotojas
 • Remigijus Motuzas, švietimo ir mokslo ministras - LSSR Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklų valdybos viršininkas, LKP CK konsultantas

Viceministrai ir ministerijų sekretoriai

 • Dalius Čekuolis, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius - 1982 - 1986 metais - LTSR URM 2-asis, 1-asis sekretorius, 1986 - 1990 metais – SSSR URM diplomatinis darbuotojas Vakarų Afrikoje (Gvinejoje), Maskvos tarptautinių santykių institutas
 • Liudmila Zumerienė, Susisiekimo ministerijos sekretorė - Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos Spalio rajono vykdomojo komiteto instruktorė, LSSR Miškų ūkio ministro padėjėja, Bendrojo skyriaus viršininkė
 • Mečislovas Zasčiurinskas,. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras - Kauno miestoVykdomojo komiteto Plano komisijos pirmininko pavaduotojas.
 • Virgilijus Bulovas, vidaus reikalų viceministras, LSDP – Kauno politechnikos instituto docentas, Kvalifikacijos kėlimo fakulteto dekanas
 • Evaldas Gustas, Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius – LKP Kauno miesto komiteto instruktorius
 • Stanislovas Liutkevičius, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius – LSSR VRM Kauno miesto Vidaus reikalų valdybos Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas
 • Jonas Kondrotas, žemės ūkio viceministras, Darbo partija- Kėdainių rajono žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotojas, Kėdainių rajono agropramoninio susivienijimo pirmininko pirmasis pavaduotojas.
 • Vidmantas Kanopa, Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius - Rokiškio rajono “Naujo Gyvenimo” kolūkio pirmininkas, Rokiškio rajono Plano komisijos pirmininkas
 • Jonas Panamariovas, Žemės ūkio ministerijos sekretorius – LSSR Ministrų Tarybos Reikalų valdybos vyresnysis referentas, LSSR Ministrų Tarybos Pirmininko padėjėjas, Agropramoninių šakų skyriaus vedėjas, referentas
 • Rimantas Čeponis, Žemės ūkio ministerijos sekretorius - Švenčionių rajono Kretonų kolūkio valdybos pirmininkas
 • Alfonsas Macaitis, Aplinkos apsaugos ministro patarėjas – Komjaunimo CK pirmasis sekretorius

Departamentai ir institucijos

 • Sigitas Renčys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius - LKP CK Kultūros skyriaus vedėjas, 1987 - 1991 m. - SSKP CK skyriaus vedėjo pavaduotojas]], Maskvos Visuomenės mokslų akademija prie SSKP CK
 • Vytas Nėnius, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius - Kūno kultūros ir sporto komiteto prie LSSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, LKP CK instruktorius, skyriaus vedėjas
 • Artūras Poviliūnas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas – LKP CK instruktorius
 • Antanas Petrauskas, Tautinių mažumų departamento direktorius – Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto Kultūros ir meno skyriaus vedėjas
 • Kazimieras Lukauskas, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos direktorius - LSSR valstybinio agropramoninio komiteto Vyriausiosios veterinarijos valstybinės inspekcijos viršininkas
 • Česlovas Balsys Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos direktorius - 1986-1991 m. Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos Pramoninių prekių valdybos viršininkas


Apskričių viršininkai

 • Robertas Graudinis, Alytaus apskrities viršininkas, Darbo partija- Alytaus rajono Raižių tarybinio ūkio generalinis direktorius
 • Zigmantas Benjaminas Kazakevičius, Kauno apskrities viršininkas, LSDP – Kauno miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Albinas Mitrulevičius, Marijampoplės apskrities viršininkas, LSDP - LSSR agropramoninio susivienijimo Kapsuko rajono valdytojo pavaduotojas
 • Gema Umbrasienė, Panevėžio apskrities viršininkė, VNDPS - 1987-1989 m. Panevėžio miesto vykdomojo komiteto darbuotoja
 • Alvydas Šedžius, Šiaulių apskrities viršininkas, LSDP - Šiaulių m. LKP komiteto, pirmasis sekretorius
 • Edmundas Šimkus, Tauragės apskrities viršininkas, Darbo partija - LKP Tauragės rajono komiteto skyriaus instruktorius, skyriaus vedėjas. Vilniaus aukštoji partinė mokykla
 • Rasas Gofmanas, Telšių apskrities viršininkas, LSDP – Komjaunimo Telšių rajono komiteto Organizacinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Nevarėnų kolūkio pirmininkas
 • Gintaras Gibas, Vilniaus apskrities viršininkas, Darbo partija - Alytaus r. Alovės apylinkės Vykdomojo komiteto pirmininkas, Alytaus rajono Liaudies deputatų Tarybos pirmininko pavaduotojas


Diplomatinis korpusas