Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Nacizmas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Nu ir pavadinimas to plakato, Blec...

Nacizmas arba nacionalsocializmas - viena iš gyvo velnio socializtinės pakraipos ideologijų. Originalus pavadinimas kilo iš Vokietijos Nacionalsocialistinės Darbininkų Partijos, vokiškai - Nationalsozialismus, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP.

Taigi, kaip matome, "Nacional Socialistinė Darbo Partija" netgi savo pavadinime neslėpė, kad jie yra ne kas kita, kaipo komunizmo atplaiša. Pastarieji gi, kaip žinia, iki pat XX a. pradžios vadinosi socialdemokratais, turėjo gyvą galą visokių politinių krypčių, vėliau išsivadinusių "nacionalsocialistais", tiesiog socialistais, bolševikais, menševikais, o kai kurie taip ir liko vadintis socialdemokratais.

Kadangi didžiausia nacistinė jėga - III Reichas buvo išdaužytas ir sėkmės nepasiekė, tai vėliau atsirado nemažai visokių kitokių, pagerintų jo krypčių, kurios vadinamos neonacizmu. Kai kurios iš jų gana durnos, pvz., kaip ezoterinis nacizmas.

Tipinis fašistėlis - degeneratas, akivaizdžiai sergantis smegenų distrofija, o gal ir kitomis ligomis

Ideologinė bazė

Natūralu, kad kaip ir kiti socialistiniai judėjimai, taip ir nacionalsocialistai kleidėjo apie klasių kovą beigi tai, kad ekspropriatorius reikia eksproprijuoti. Kaip ir visada, viskas susivedė į elementarų nusikalstamą verslą: užgrobti valdžią ir apiplėšti tuos, kas turtingesni. Taigi, kol Rusijoj tenykščiai komunistai - bolševikai plėšė tenykščius, tol Vokietijos komunistai - fašistai plėšė vokiškus turčius.

Skirtumas tarp komunistų ir nacių teapsiribojo tik tuo, kad jei pirmieji turtinguosius plėšė niekuo nesidangstydami, o viešai deklaruodami, jog taip ir reikia - žudyt visus, kas tik gyvena geriau už eilinį marginalą, tai naciai tam reikalui sukūrė ištisą ideologiją, pagal kurią, esą, reikia plėšti ir naikinti pagal kažkokius rasinius ir panašius principus. Tokios teorijos prasmingumas - lengvai suvokiamas: tokiu atveju juk niekas negali teigti, esą žmonės naikinami dėl pinigų - juk viskas dėl idėjos! Na, ir suskirstė naciai visus taip, kad pirma reikia naikinti žydus, o paskui - jau kitas tautas. Tai daugelis durnelių iki šiol tiki panašiom propagandom, kurtom Gebelso ir Hitlerio.

Tarp kitko, pagal tą nacistinę rasių teoriją, lietuviai buvo ne ką geresni už rusus ir lenkus, kaip ir šieji - tik truputį geresni už žydus. Tai atitinkamai, žydų buvo numatyta sunaikinti 100 procentų, rusų ir lenkų - beveik visus, o lietuvių - tik keturis penktadalius. Vieną penktadalį visokiems vergoviniams darbams būtų palikę. Latviai gi buvo geresni už lietuvius, jų numatė išnaikinti gal tik du trečdalius.

O paskui jau, kai naciai įsivažiavo, tai ėmė naikinti išvis ką papuola konclageriuose, neretai net ir neskirdami pagal tautybę - bile tik nepatiko kokiam naciukui kas nors - tai išsyk į kokią mirties stovyklą ir pakliūna žmogus. O kai pritrūko erdvės dar didesniems siautėjimams, tai ir pradėjo tarpusavio karą su komunistais. Kaip sakė Marksas ir Leninas - "priešingybių kova ir vienybė".

Tai vat tiek jums buitiško istorinio diskurso į fašizmo beigi nacionalsocializmo esmę.

Nacizmas ar fašizmas

Gi neretas koks fašistėlis būna, kad ima putotis, maždaug "durniai jūs, fašizmas Italijoje buvo, o nacizmas Vokietijoje", tai čia tokiems durneliams galima pasakyti, kad tik džiaugtis jiems reikia, kad juos fašistais vadina, nes itališkas variantas gerokai atsiliko savo debilumu nuo vokiškojo. Bet savo esmės šie tarpusavy bendradarbiavę ir ideologiškai veik tapatūs režimai nuo to nepakeičia - ir tas socializmas, ir anas socializmas.