Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vitalijus Balkus

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Štai taip kaip tikras Leninas atrodo Vitalijus Balkus, ir barzda tokia, ir petnešos, kaip ten Leninas jas mėgo pirštais-nykščiais paėmęs į priekį patraukti, ir truputį tampyti vaikščiodamas, nes tai pakeldavo kelnes į viršų, tos imdavo švelniai trinti nesakysim, ką, o tada jau Leniną apimdavo matomai susijaudinimas ir jau jis kaip rėždavo kalbą, kaip rėždavo, kol nepasitenkindavo, tai čia aišku, kad atvejis ne toks, nes marškiniai yra rudi, taip kad paradoksaliai čia viskas yra atvirkščiai, nes matome, kad išties tai yra rudmarškinis, o tai yra visiškai priešingai, negu kad atvirkščiai pasakyt nežinia, ar galėtume čia ką nors teigti, nes kažkur jau nusimušėm nuo minties...

Vitalijus Balkus - didis nepriklausomas ideologas įvairių komunistų naujosios kartos, kuris kaip vietinis Leninas yra Lietuvoje. Gi kai senoji buvo visoks ten Mykolas Burokevičius ir Valerijus Ivanovas, tai nauji realybės vėjai nupūtė tą seną nomenklatūrinę kartą, kaip šiukšles bei šūdus nuo pietų stalo nupučia uraganas. Taip ir gavosi, kad Frontas, kurtas be jokios idėjinės bazės, nebūtų galėjęs nei egzistuot, nes kokia nors NK-95 pernelyg visokius vėjus, dekonstrukcijas ir paradigmas peza, tad reikėjo tikro marksizmo irgi trockizmo žinovo, sugebančio žmonėms suprantama kalba pasakyt ir pagrįst išnaudotojų blogį, taip ir gavosi, kad nors Paleckiukas ir vadas, betgi tikrasai viso ko kūrėjas ir idėjinis žmogus - tai Vitalijus Balkus.

Štai šitaip geranoriškai draugas Vitalijus Balkus davė Pipedijai savo nuotrauką, beviltiškai supratęs, kad jau dabar apie jį tai jau tikrai bus visame gražume kažkas prikliedėta, nes dar nebuvo taip, kad mes čia teisybę parašytumemėmemėme

Taigi dar čia turime paminėti, kad Vitalijus Balkus yra dar pasiekiamas ant FaceBook irgi Google Plus, kur jisai užsiregistravęs, tai Pipedija kartą jo paprašė nuotraukos, nes anys esą draugai su Pipedija, tai ir davė nuotrauką, taip kad labai geras žmogus, nes kaip nekurie tai atvirkščiai pasipiktina labai, kai apie save ant Pipedijos paskaito ir tada sako, kad viskas yra netiesa.

Tai taip paskui gavosi, kad patsai Vitalijus Balkus nutarė, kad užgrobė Frontą netikę stalinistai, tai paskui pasiuntė į vieną vietą visą tą paleckinę grupuotę, taip palikdamas visą Frontą be jokios prasmės, tiktai kaip susibūrusią kažkokių ten Latvių gatvės emanacijų remiamą šutvę, katroji gi neturi jokios ateities, nes ji be ateities, nes kovoja ne už laisvę, ne prieš išnaudojimą ir priespaudą, o tiktai dėl kokių tais ten kažkieno tenais interesų.

Taip čia dabar Pipedija sako vienareikšmiai: idėjos turi būti idėjiškos! Ir nevalia jas žlugdyti nomenklatūrinėms intrigoms bei visokiai vertelgiškai vadybai, kuri remiama visokių tenais kapitalistų pinigais!

Todėl čia dabar ir matome, kad išties tikrasai leninizmas turi žmogišką veidą, o kovoja už visų gerovę, prieš kapitalizmo grimasas ir už Lietuvos nepriklausomumą nuo Rusijos beigi ES, todėl čia yra žmogus, kuris yra už Nepriklausomybę, kurią pamynė purvinas NATO čebato aulas bei visokia prichvatizacija, remiama JAV pinigais!

Už mūsų ir jūsų laisvę! Visų šalių proletarai, vienykitės!