Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Rock

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Rock muzika)
Jump to navigation Jump to search
Bene labiausiai Rock grupė iš visų buvo gal būt kokia nors The Doors, nors ir kitų būta gerų. O dar labiau Rock grupėmis tapo Hard Rock grupės, nes Hard Rock jau buvo dar tikresnis Rock, nei šiaip Rock.

Rock arba roko muzika, dar vadinama kaip rokas - tai ta muzika, kurios klauso seni perdylos, nes jie atsilikę nuo planetos jau kokiais puse šimtmečio, boomeriai tie. Tai čia ta muzika, kuri buvo kuriama 1970 metais ir dabar tai jau niekam neįdomu. Jūs seneliai geriau eikite sau ramiai tos savo nesąmonės paklausykite ir nekniskite niekam proto.

Rock, dar vadinamas kaip rokas arba roko muzika - tai tokia muzika, kuri kilo iš to, kad kažkokie tai baltaodžiai padarė iš bliuzo visišką kultūrinę apropriaciją, taip paversdami bliuzą į kažką visai kito. Tai todėl Rock yra tokia netinkama muzika jaunąjai kartai, netgi nepaisant to, kad leftistai ją mėgsta.

Mes čia linkime niekam neklausyti to viso Roko muzikos, nes seniai žinoma ir daug kur skelbiama, kad ta muzika - tai atbulai įdainuotos mišios Šėtonui, kurias galima išgirsti, pasileidus įrašą atvirkščiai ir atgal, o taip pat ta muzika sukelia visokias psichikos ligas ir smurto protrūkius.


Rock muzikos rūšys

Kadangi Rock labai plati sritis, tai išties viskas išsiskirsto į mažesnes sritis. Tai pvz., kokia nors Pedivikija tai netgi sugalvojo kokį šimtą rūšių, nes tenai jiems kažkoks obsesinis-kompulsinis asmenybių sutrikimas suveikė ir jie ėmė viską klasifikuoti iki vos ne paskirų Rock grupių lygio. Išties tai tų Rock krypčių yra mažiau, o daugiau yra niuansų.

Tai va tokios yra dar paskiros Rock muzikos rūšys:

 • Rokenrolas - tai tas, iš kurio pati Rock muzika ir išaugo, kai persimaišė su bliuzu
 • Hard Rock - viskas, kas sunkiau, negu kokie nors The Beatles
 • Metalas - viskas, kas jau visai su gitaromis ir ką dainuoja metalistai, turi daug subžanrų, nes dabar visas rokas pavirto į metalą
 • Punk Rock - tai linksmos dainelės, kurias dainuoja įvairiarūšiai pankai
 • Glam Rock - jau užmirštas linksmas žanras, kurį dainuodavo visokie, kurie spalvotais skudurais ir blizgučiais apsirengę
 • Psichodelinis rokas - labai gražus būdavo, bet jo beveik neliko, nes narkotikai uždrausti
 • Grunge - čia buvo tik viena grupė kažkokia, užmiršome pavadinimą, nes lieva. Na, dar buvo daug jos pamėgdžiotojų paskui.
 • Blues Rock - toksai kur arčiau bliuzo šaknų, bet šiaip tai rokas
 • Disco - kad ir kaip piktinasi seni visokie Rock gerbėjai, ir kad ir kaip patys Disco mėgėjai nenori pripažinti, bet išties tai Disco išaugo iš Rock, kai šitas susimaišė su Soul
 • Synth Pop - čia tokia visai atšaka gavosi, kur labai žaisdavo dvasingai su sintezatoriais, tai būdavo labai lievi, bet labai melodingi ir gražūs
 • Soft Rock, dar vadintas Light Rock - toksai seniai užmirštas žanras, kur popsiškai ir švelniai dainuodavo, nors visvien buvo roko muzika

Visų kitų Rock rūšių jums žinoti nereikia, nebent jūs esate metalistas, tai tokiu atveju jums dar reikia žinoti keletą metalo rūšių, kurių irgi išties yra nedaug, nors jie patys ir vaizduoja, kad jie yra baisiai sudėtingi ir kad jų gyvas galas.


Rock sovietmečiu

Sovietmečiu ilgą laiką buvo šiaip neleidžiama jokia vakarietiška muzika, iš tos, kur patvirtinta, tačiau vėliau jau būdavo platinami ir sąrašai draudžiamų grupių. Kaip bebūtų keista, visi tie atlikėjai būdavo atrenkami tiesiog pagal populiarumą, o ne pagal tai, ką ir apie ką dainuoja.

Sovietmečiu Rock muzika visada būdavo daugiau ar mažiau draudžiama. Ramesniu periodu, kaip pvz., po Chruščiovo atšilimo į ją būdavo žiūrima truputį pro pirštus, nors Radijas ir TV nieko tokio netransliuodavo. Gi vėliau po truputį aštrėjo visokie sovietiniai pasisakymai. Apie daugelį atlikėjų sovietinė propaganda skelbė, kad tai iškrypėliai, satanistai, nusikaltėliai ir panašiai, kuriuos tyčia Vakarai augina tam, kad ištvirkintų ir užvaldytų jaunimą, o ypač - kad padarytų kažkokį poveikį sovietiniam jaunimui.

Atitinkamai, daugiausiai prieš tą muziką kovojo komsomolas, tada jau apie 1970 ėmė rastis keisti fenomenai: visokie komsomolo leidiniai jaunimui (visokie žurnalai ir laikraščiai) spausdindavo demaskavimus apie labai konkrečias grupes, detaliai nupasakodami ir grupių žanrus, ir išleistus albumus, ir jų susikūrimo istoriją, ir dar nuotraukas įdėdami. Čia tam, kad komjaunuoliškas jaunimas labai gerai pažintų priešą ir labai gerai žinotų, kaip ten tas priešas yra priešiškas. Ir kad galėtų dar ir tarpusavy to muzikinio priešo priešiškumą aptarti.

Paskui jau, kai ėmė rastis diskotekos, tai ėmė rastis ir ištisi sąrašai draudžiamų grupių. Juos sudarinėdavo visokie vietiniai komsomolo skyriai, kurie pasklebdavo, kokių atlikėjų negalima groti diskotekose. Tai tada tie sąrašai pasidarė labai populiarūs, nes pagal juos visi sužinodavo, kokių grupių ar atlikėjų negalima klausytis. Tai aišku, tos grupės ir atlikėjai išsyk susilaukdavo populiarumo ir slaptos paklausos, kurią paskui tenkindavo tokie veikėjai, kaip Zarraza.

Tuos pačius atlikėjus paskui visvien leisdavo diskotekose, tik pasakydavo, kad jie vadinasi kitaip, o ne taip, kaip išties vadinasi. Kadangi komsomolo veikėjai patikrinti to neįstengdavo, tai neretai viskas taip ir sueidavo. Kita vertus, griežtesni visgi prisiknisinėdavo ir reikalaudavo, kad būtų grojami tik konkretūs atlikėjai iš iš anksto suderinto sąrašo ir paskui dar ir pagal tą sąrašą tikrindavo, sėdėdami diskotekoje. Tai tada jau būdavo blogai.

Tai dar buvo tokia laida per teliką - vadinosi Estrados Orbitoje, tai tenai kartais kokią nors Rock grupę parodydavo, tai irgi visaip iškeikdavo apie satanizmą ir anarchijos kultą bei dar kažką, tačiau visvien duodavo muzikos paklausyt, tai visi labai džiaugdavosi.


SSRS uždraustų Rock grupių sąrašas

Išties tai galima tarti, kad visos Rock grupės buvo uždraustos SSRS, tačiau sąrašai visgi būdavo sudaromi ir jie būdavo riboti. Kiekvienas komsomolo padalinys sudarydavo tokį uždraustą sąrašą pagal savo gebėjimus, dažniausiai nusižiūrėdamas į kito komsomolo padalinio sąrašus. Kadangi sąrašai būdavo tvirtinami rusiškai, tai netgi ir Lietuvoje jie būdavo rusiški, o jei kokie nors grybai tuos grupių pavadinimus sugalvodavo perrašyti iš kvadratinių raidžių į normalias, tai gaudavosi išvis nesąmonės. Kartais pavadinimų iškraipymai būdavo tokie dideli, kad atkurti, kas tenai buvo uždrausta, tiesiog neįmanoma.

Čia pateikiame vieną iš sąrašų, kuris iš tos nuotraukos kairėje. Dalis atlikėjų čia visai ne Rock, o Disco, bet kita vertus, išties tai Disco ne taip jau paskirai nuo Rock vystėsi, ir ribos ne tokios jau ir aiškios, tad čia gal nepriešpastatinėkime, o bendrai pažiūrėkime (skliausteliuose - sovietinė transkripcija), kuo tos grupės kaltintos:

 • Black Sabbath (Blek Sabat) - smurtas, religinis blogis
 • Alice Cooper (Elis Kuper) - smurtas, vandalizmas
 • Nazareth (Nazaret) - smurtas, religinis misticizmas, sadizmas
 • Scorpions (Skorpion) - smurtas
 • Dschinghis Khan (Čingiz Chan) - antikomunizmas, nacionalizmas
 • UFO (Ufo) - smurtas
 • Pink Floyd (1983) (Pink Flojd (1983)) - SSRS užsienio politikos iškraipymas (SSRS agresija Afganistane)
 • Talking Heads (Tolkinchedz) - mitas apie sovietinę karinę grėsmę
 • ??? (Perron) - erotizmas
 • Hamilton Bohannon (Bochannon) - erotizmas
 • Sex Pistols (Seks Pistolz) - pankas, smurtas
 • B-52 (B-52) - pankas, smurtas
 • Madness (Medness) - pankas, smurtas
 • The Clash (KLEŠ) - pankas, smurtas
 • KISS (Kiss) - neofašizmas, pankas, smurtas
 • Krokus (Krokus) - smurtas, stiprios asmenybės kultas
 • Styx (Stiks) - smurtas, vandalizmas
 • Iron Maiden (Ajron Mejden) - smurtas, religinis blogis
 • AC/DC (Aj Si Di Si) - neofašizmas, smurtas
 • Sparks (Sparks Sparks) - neofašizmas, rasizmas
 • ??? (Orinndžinelz) - seksas
 • Donna Summer (Donna Sammer) - erotizmas
 • Tina Turner (Tina Terner) - seksas
 • Junior English (Džanior Engliš (Reggi)) - seksas
 • Canned Heat (Kened Chit) - homoseksualizmas
 • Munich Machine (Manič Mešin) - erotizmas
 • Ramones (Ramone) - pankas
 • Van Halen (Ban Cheilen) - antitarybinė propaganda
 • Chulio Iglesiás (Chulio Iglesios) - neofašizmas
 • Yazoo (Jazoo) - pankas, smurtas
 • ??? (Danič Mod) - pankas, smurtas
 • Village People (Vilidž Pipl) - smurtas
 • 10cc (Ten Si Si (10ss)) - neofašizmas
 • The Stooges (Stodžis) - smurtas
 • The Boys (Bojz) - pankas, smurtas
 • Blondie (Blondi) - pankas, smurtas

Kaip matote, sąrašas nemenkai eklektiškas - dalis grupių yra tiesiog klaikus popsas, dalis - žinomos tik dideliems melomanams, nors ir labai geros. Bet dar keisčiau, kad iš savo neapsišvietimo ir nežinojimo šitie avigalviai daugybės pačių geriausių Rock grupių į tą sarašą neįtraukė, nes net ne pamiršo, o tiesiog išvis nežinojo!

Įdomu, kad kai kurių atlikėjų pavadinimai iškreipti tiek, kad išvis neaišku, kas ten tokie. Kas tas "Perron" ir kas tas "Orinndžinelz" - taip ir nesugebėjome išsiaiškinti ir suprasti. Taip pat nesupratome, kodėl Sparks pavadinimas pas juos užrašytas du kartus.

Dar įdomu, kad jie tame sąraše jie netgi nesugebėjo susivokti, kad Pink Floyd pavadinime nėra 1983, o tik iš kažkur nugirdo, kad tų metų albume yra minima, kad Brežnevas užgrobė Afganistaną (The Final Cut - "Get Your Filthy Hands Off My Desert"). Tiesiog jiem susipainiojo viskas su viskuo, tai taip ir užrašė su skaičiumi.