Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Anankastinis asmenybės sutrikimas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Anankastinis asmenybės sutrikimas yra dar dažnai vadinamas kaip obsesinis-kompulsinis asmenybės sutrikimas, todėl labai labai dažnai yra klaidingai painiojamas su visiškai kitu, nieko bendro neturinčiu obsesiniu-kompulsiniu sutrikimu. Būten todėl, kad būtų mažiau painiavos, ir buvo pervadintas į anankastinį. Tiesa, dabar niekas nežino, ką reiškia tas žodis "anankastinis", tai painiavos dėl to gal ir nesumažėjo. Visgi neužmirškime svarbiausio: čia kalbame apie asmenybės sutrikimą.

Žodis "anankastinis" reiškia tokią būseną - anankastiją, kurios esmė yra, kad žmogus elgiasi šabloniškai, kartodamas kokius nors veiksmus, o jei jam taip elgtis kas nors neleidžia, tai tada patiria labai daug nerimo ir nervų. Kitaip tariant - tai reiškia tą patį obsesinį-kompulsinį elgesį.

Tas obsesinio-kompulsinio sutrikimo painiojimas su obsesiniu-kompulsiniu asmenybės sutrikimu yra toksai gilus ir paplitęs, kad svarbiau netgi ne išsiaiškinti, kas yra vienas ar kitas iš šitų sutrikimų, o išsiaiškinti kuo vienas nuo kito tie sutrikimai skiriasi.

Bendras anankastinio asmenybės sutrikimo požymis - kad visur, visose srityse kuria biurokratijas, sąrašus, čeklistus, grafikus, planus, dokumentus ir panašiai, su kuriais viską taip užbiurokratizuoja, kad galų gale nieko nepadaro ir tik viską sužlugdo. Darbe, jei tik gauna galimybę vadovauti ar kažką kontroliuoti, tokie žmonės sugeba sužlugdyti bet kokią veiklą, nes bijo, kad bet kokio veiksmo padarymas sukels neatitiktį popieriuose, o to leisti negalima.


Skirtumas tarp obsesinio-kompulsinio sutrikimo ir obsesinio-kompulsinio asmenybės sutrikimo

Visų pirma, pastebėkime, kad obsesinis-kompulsinis sutrikimas tėra neurozė, kur žmogus tai kartoja kažkokius veiksmus iš baimės, tai pasiduoda nevaldomiems impulsams, tačiau neurotiškai. Tai reiškia, kad visas sutrikimas turi kažkokias priežastis, o taip pat yra susijęs su kažkokiomis baimėmis, nes būtent nesaugumo jausmas yra esminė neurozių priežastis. Kartu tai reiškia, kad obsesija ar kompulsija čia pasireiškia tik kažkuriose gyvenimo ar veiklos srityse, ir ne visą gyvenimą, o tik jo dalį.

Obsesinis-kompulsinis asmenybės sutrikimas nėra neurozė, o yra asmenybės sutrikimas. Tai reiškia, kad tokio žmogaus elgesys paremtas ne baimėmis ir nesaugumu, o tiesiog nemokėjimu elgtis kitaip. Todėl čia kokių nors priežasčių nėra, o yra tiesiog totalus viso ko suvokimas, kuris žmogų priverčia elgtis nenormaliai pedantiškai ir biurokratiškai. Kartu tai reiškia, kad ir obsesija, ir kompulsija čia pasireiškia visose gyvenimo ir veiklos srityse ir visą gyvenimą maždaug taip pat stipriai.

Dar skirtumų tarp obsesinio-kompulsinio sutrikimo ir anankastinio asmenybės sutrikimo:

Anankastinis asmenybės sutrikimas Obsesinis-kompulsinis sutrikimas
Sutrikimo trukmė Visą gyvenimą Įvairi, priklausomai nuo įvairių faktorių
Apsireiškimo sritys Visos gyvenimo sritys Dažniausiai tik kai kurios, ne visos gyvenimo sritys
Simptomų priklausomybė nuo susijaudinimo Visada panašiai Susijaudinus, polinkiai į obsesijas ir kompulsijas juntamai sustiprėja
Simptomų priklausomybė nuo situacijos Visada panašiai Sunkiuose gyvenimo etapuose simptomai juntamai stiprėja
Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir vykdyti užduotis Sužlugdo užduotis nenormalaus planavimo ir reguliavimo būdu Sugebėjimai savarankiškai organizuoti ir vykdyti darbus daugmaž atitinka įprastus statistinius
Gebėjimas vadovauti kitiems žmonėms Vietoje vadovavimo pereina į nenormaliai skrupulingą ir beprasmį kitų žmonių tikrinimą ir biurokratijos naudojimą Sugebėjimai vadovauti daugmaž atitinka įprastus statistinius
Gebėjimas būti netvarkingu Nebent krizinėje situacijoje, labai sunkiai Įvairiose srityse netvarkingumas gali būti labai didelis, tačiau statistiškai patvirtinamų sąsajų tarp sutrikimo ir tvarkingumo nėra
Polinkis daryti atvirai absurdiškus ir beprasmius veiksmus Veiksmai bent išoriškai ir formaliai būna prasmingi, netgi jei ir neprotingi ir savo gilumine esme beprasmiai Gali dešimtis ar šimtus kartų kartoti beprasmius ritualus ar veiksmus, kurie tiesiog atvirai absurdiški
Tipinė kompulsija Kompulsija vykdyti biurokratinę apskaitą ir dokumentavimą Kompulsija tikrinti buitinius dalykus, ar užrakintos durys, ar išjungtas lygintuvas ir pan. arba keisti elgesio ritualai, kurių žmogus negali neįvykdyti
Tipinė obsesija Dokumentų pildymas duomenimis, tvirtinimais ir pan. Beprasmiai veiksmai, pvz., skaičiavimai iki 10, vaikščiojimas, kojas statant tik ant šaligatvio plytelių vidurio ir pan.
Humoro jausmas Paprastai humoro jausmas sąlyginai silpnas, nykus Humoro jausmas normalus, kaip pas tipinį neurotiką
Galimybės pagydyti sutrikimą Iš esmės, nesikoreguoja Efektyviai padeda ilgalaikė psichoterapija

Anankastinio asmenybės sutrikimo požymiai

Taigi, esminiai anankastinio arba obsesinio-kompulsinio asmenybės sutrikimo požymiai yra tokie:

  • Žmogus turi bendrai visas gyvenimo sritis apimančių elgesio ir suvokimo sutrikimų, kurie trukdo jam darbe ar asmeniniame gyvenime
  • Tie elgesio sutrikimai yra susiję su kraštutiniu pedantiškumu, perfekcionizmu, tvarkingumu, biurokratiškumu, elgesio taisyklių nustatymu ir biurokratiškumu
  • Žmogus prisigalvoja tiek gyvenimo taisyklių ir biurokratijų, kad per jas gadina gyvenimą ir sau, ir bendradarbiams, ir šeimos nariams
  • Tos pačios taisyklės ir biurokratijos sužlugdo ir darbą, ir šeimyninius santykius, ir draugystę
  • Žmogus niekaip negali tų taisyklių, pedantiškumo ir taip toliau apriboti ir atsisakyti, nes jam tai atrodo neįmanoma
  • Tos taisyklės, pedantiškumai ir panašios nesąmonės lenda per visas to žmogaus gyvenimo ir veiklos sritis

Žodžiu, jei susitiksite su biurokratu, kuris kažkokią biurokratiją davedinėja iki absurdo, tai jau įtarkite, kad tai žmogus, kuris turi anankastinį asmenybės sutrikimą.

Deja, kaip tik tokį sutrikimą turintys žmonės itin noriai lenda į visokias valdžios įstaigas, o kaip tik tose įstaigose gauna ir neribotas galimybes diegti savo absurdiškas taisykles, kuriamas dėl taisyklių ir be jokios prasmės. Taip ir gaunasi, kad paskui žiūrime į valdiškas įstaigas ir nesuprantame, kas ten per bepročiai visas nesąmones sugalvojo. O išties visas nesąmones ten sugalvojo nykūs, nuobodūs, kraštutinai priekabūs ir viską biurokratizuojantys asmenys, turintys tą patį sutrikimą, apie kurį čia ir kalbame.