Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Francisco Franco vis dar miręs

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Saturday Night Live vedantysis džiaugsmingai praneša apie tai, kad Franciskas Frankas vis dar miręs.

Francisco Franco vis dar miręs - taip skelbė visokia radija ir TV dar ilgai ilgai po Francisco Franco mirties, kuri įvyko 1975 metų lapkričio 20 dieną. Tai čia rimtai, nesgi tasai Ispaniją valdė labai labai ilgai, kol visus užkniso, o per visą tą laiką vis buvo kažkokia stagnacija ir diktatūra, kur viskas vyko prastai ir lėtai ir nuobodžiai. Ir niekas to nenorėjo, nes Francisco Franco buvo diktatorius.

Taip kad kai Francisco Franco apsirgo ir 1974 tarpais būdavo be sąmonės, o 1975 metų spalio 30 dieną išvis pakliuvo į komą, kur mirė jo smegenys. Tai kiekvieną dieną visos Ispanijos radijo ir TV stotys pranešinėjo, kad Francisco Franco vis dar komoje, bet jau greitai atsigaus. O visas likęs pasaulis vis pranešinėjo, kad Francisco Franco vis dar komoje, bet gal jau ir neatsigaus. Tai kai galutinai numirė ir atšalo lapkričio 19 dieną, tai ir tada dar Ispanijoje valdžia, o tuo pačiu ir žiniasklaida, skelbė, kad jis vis dar gyvas. Apie mirtį buvo pranešta tiktai lapkričio 20 dieną. Tai šitaip ir parėjo pranešimai, kad vis dar komoje, bet jau neatsigavo, o paskui - kad vis dar numiręs, bet gal dar atsigaus.

Tai pirmi šitą pranką paleido tokie humoristai iš amerikonų TV laidos "Saturday Night Live", pakolei dar tasai Francisco Franco vis dar buvo gyvas, ale paskui ir visas pasaulis pasigavo ir kartojo ir po to dar, kai jis jau seniai buvo numiręs.

Juoba, kad jau ilgai vaikščiojo gandai, tai jis jau paskui buvo ilgai numiręs, bet jį vis laikė neatjungtą nuo vamzdelių, nors lavonas ir buvo jau atšalęs, bet ištisą mėnesį vis dar pranešinėjo, kad jis dar nemiręs, o vis dar komoje. O tai taip galų gale ir gavosi, kad kai jau pranešė, kad numiręs, tai visi taip ir suprato, kad vis dar numiręs, bet gal dar atsigaus, bet gal visgi ir neatsigaus. Tai taip ir pranešinėjo paskui kaip naujieną, kad Francisco Franco vis dar miręs, bet kasdien jaučiasi vis geriau.

Čia dar reiktų prisiminti, kad Francisco Franco pirmą kartą į komą pakliuvo dar 1974, tai tada ir parėjo gandai, kad numirė, bet paskui visų nelaimei jisai prisikėlė ir vėl ėmė vadovaut, kaip koks zombis, tai paskui kai 1975 vėl pakliuvo į komą, tai ir vėl visi galvojo, kad numirė, bet gal dar prisikels, tai labai to bijojo.

Įdomumas dar tas buvo, kad paskui kai jau visiems buvo aišku, kad Francisco Franco vis dar miręs, o negana to - dar ir palaidotas, tai vis kokis nors laikraštis, radija ar TV dar ilgus metus kartais imdavo ir pranešdavo, kaip naujieną, kad Francisco Franco yra vis dar miręs.

Čia gavosi toksai prankas, pasaulinė mėmė, nors dar internetų tais laikais nebuvo, bet visas pasaulis apie tai šnekėjo taip, kad netgi per geležinę uždangą šitai prasimušė į SSRS, kur irgi pradėjo šnekėti, tiesa, jau paskui sumodernindami dar šitą pranką iki pasakymo, kad Brežnevas vis dar gyvas. O kai kurie sakydavo, kad Brežnevas vis dar miręs - nes anas, kaip žinia, buvo kažkoksai robotas, nes žmonės taip neatrodo ir taip nešneka.

Vienok Lietuvoje visgi buvo panašus atvejis - tai anoksai Antanas Sniečkus, katras tiek ilgai valdė, kad šitas posakis puikiai tiktų.