Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Francisco Franco

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Francisco Franco - tikras komunistų siaubas. Mielas dėdulė, kuriam valdant, žmonės buvo kišami už grotų, kankinami ir žudomi.

Francisco Franco arba generalisimusas Frankas - neabejotinai, kad vis dar miręs! Kaip numirė 1975 metų lapkričio 20 dieną, taip vis dar miręs!

Kadaise Francisco Franco buvo garsiu Ispanijos vadu, tiesiog pilnaverčiu diktatoriumi, o kaip sklando gandas, atsidėkojo už Adolfo Hitlerio pagalbą kovojant prieš leftistus Ispanijos pilietiniame kare - tai paskui 1945 metais išvežė šį iš Europos ir paslėpė kažkur Argentinoje.

Kaip sako, Franciskas Frankas vis dar miręs...

Francisco Franco diktatūra Ispanijoje

Nuo Francisco Franco laikų daugelis ispanų vis dar prijaučia komunistams, mat toji diktatūra komunistus persekiojo, o komunistai prieš diktatūrą kovojo. Vienok nepatyrę komunizmo patys, ispanai nesupranta, kad Francisco Franco diktatūra realiai buvo kaip koksai rojus, visiška žodžio laisvė ir netgi demokratija, palyginus su tomis santvarkomis, kur valdė komunistai. Kas ten tie tūkstančiai nukankintų kamerose ar dingusių be žinios - ne milijonai gi visgi. Atleiskit už tokį mūsų cinizmą, bet Ispanijos atveju tik toksai pasirinkimas ir tebuvo...

Francisco Franco režimas įvairiuose kalėjimuose, koncentracijos stovyklose ar panašiai nužudė maždaug tarp 15 ir 35 tūkstančių žmonių. Pagrindinai - komunistinių aktyvistų, kovojusių prieš Ispanijos valdžią. Vienok prokomunistiniai istorikai tuos skaičius linkę gana spekuliatyviai ir iš lempos padidinti - pvz., sakydami, kad nužudyta buvo 100 tūkstančių ar 200 tūkstančių žmonių. O kad nesigautų pagauti už rankos meluojant, tai pradeda sudėdinėti režimo rengto teroro aukas su Ispanijos pilietinio karo metais žuvusiais. Taip galų gale ir gaunasi tasai skaičius - ne tai 100, ne tai 200 tūkstančių - apie 10 kartų daugiau, nei realiai.

Žodžiu, su skaičiais reikia būti atsargesniems - nors Francico Franco buvo diktatorius, galų gale netgi pradėjęs augintis savo asmenybės kultą, jo baisumas labai dažnai būna smarkiai perdedamas.

O dar Francisco Franco palikimas - tai Ispanijos policija, kuri ten visiškai kitokia, nei bet kur kitur Europos Sąjungoje. Kaip sako, pakliuvęs į kamerą ir pasiardęs prieš tuos policininkus, gali taip ir pasilikti su nesuaugusiais kaulais, trūkusiais vidaus organais ir taip toliau. Kiti gi sako, kad nuo anų laikų policija ten pagerėjo, tokiais kankinimais kaip kadaise nebeužsiima, bet panašios kalbos kartais vis dar pasigirsta. Tai patariame tai policijai į nagus nepakliūti.

Lietuviškai dar sakoma, kad ne Francisco Franco, o Franciskas Frankas arba išvis koksai nors Pranciškus Frankas. Bet jau šitai tėra kokie nors kalbainių išaiškinimai.