Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Bronius Bradauskas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Bronius Bradauskas

Bronius Bradauskas - matyt komunistas, kai po praeitį pakapstai ir kaip nekeista naciosocialas, viešai pareiškęs, kad žydus gelbėjusiems lietuviams valstybė nieko nemokės. Ne veltui jam prilipdyta "raudonojo buržujaus" pravardė, nes yra Milijonierius ir sakė, kad "be milijono Seime nėra kas veikti". Nūnai Bronius Bradauskas - Seimo narys, kurį išrinko Kaišiadorys, nes jiems patinka, kai komunistai valdžioje! Bronių Bradauską remia LDDP, LKP, LSDP.

Aiškiai, Bronius Bradauskas - vienas iš naujųjų komunarų, nes kadaise pagarsėjo, kaip gyrė Lukašenkos tvarkomą Baltarusiją ir aiškino, kad iš Lietuvos esą galima tik to pasimokyti, kaip sugriaut kolūkius.

Dabar gi Kaišiadoryse rinkimuose į Seimą išsikėlė konkuruojančiu kandidatu Skirmantas Tumelis, taip kad čia jau žiūrėti reiks, ar laimės sena socdemų patirtis, ar jaunas internetinis ryžtas visus užtrolinti. Upd. kaišiadoriška tradicija laimėjo - Bradauskas ir toliau Seime.

Ogi taigi jau Bronius Bradauskas pagarsėjo, kaip interesų konflikto auka, matgi mašiną Seimui iš savo šeimos įmonės išnuomavo už 12 tūkstančių litų! Tai aišku, matomai pelninga tokia auka būt... O dar gandas sklando, kad anojo sūnus Dainoras dirba Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoju, taip kad ir VMI čia susijusi su šiuoju garbiu seimūnu, kaip matom!

O dar buvo kažkokios Broniaus Bradausko kalbos bene apie tai, kad Baltarusija labai gerai tvarkosi kažkaip, ir dark kad tai čia gal reiktų pavyzdį imt išu Lukašenkos...

O dar Bronius Bradauskas yra baigęs Leningrado aukštąją partinę mokyklą. Taip kad štai kaip.

Dargi Bradauskas atseit kažką bendro turintis su aplinkos apsauga, kad socdemai jį į aplinkos ministerius Ministrų kabinete 2013 siūlo. Kai šis tinkamumas buvo kvestionuotas anas labai įsižeidė[1].

O dar buvo kažkokia istorija, kai apie Dembavą, kai ten vyko žmogžudystės, tai išlindo keistas dalykas, kad Bradauskas šventę šventė, o dar ir kariniame dalinyje, o paskui sakėsi, kad tai tokia tradicija[2].


Bronius Bradauskas įveda cenzūrą

Ana gi, 2013 metais, matyt ta proga, kad Lietuva ėmė pirmininkauti Europos Sąjungai, vyko kažkokios konferencijos Seime, tai turėjo būti tų konferencijų dalyviams rodomas trumpas filmukas apie tai, kaip Lietuva atgavo laisvę. Ir čionai kažkokiais galais negalais, ale įsikišo Bronius Bradauskas, pareiškęs, kad pernelyg tenai Landsbergis rodomas, per mažai Brazauskas ir išvis reikia imti ir ištrinti iš filmuko kadrus apie Sausio 13, nes gali būti kokių tai ambasadorių iš Rusijos, kurie įsižeis.

Tai ir uždraudė tą filmuką rodyt, o dėl to kilo paskui skandalas, kur apie Bradauską jau pradėjo šnekėti, kad aišku ten daug kas, kas čia per draudimai.

Tai apie aną reikalą Bronius Bradauskas paskui taip maždaug išsireiškė[3]:

Nereikia pilti žibalo ant kažkam skaudančių žaizdų

Čia gal jis turėjo omeny, kad nereikia pilti druskos į ugnį, ar žibalo berti į žaizdą, o gal kad pieno laistyt ant asfalto, o gal kad nereikia šikti į komentarus - bet taip ir nesupratome, ką jis turėjo, nes čia matyt taip reikia suprasti, kad Rusiją gali įskaudinti kadrai apie Sausio 13 žudynes, nes taigi Rusija nukentėjo ir matyt savi šaudė į savus?

Daugelis tuo tarpu prisiminė kažkokį Aleksandrą Nevzorovą ir dar kažkokius panašius kliedesius...


Nijolė Oželytė apie Bradauską

Tai matyt šita cenzūros proga ir garsioji aktorė, o paskui ir seimūnė, dalyvavusi atkuriant Lietuvą, Nijolė Oželytė šitaip pasisakė, kaip tenai Bradauskas nori Brazausko ir ką ten jis išvis šneka, tai čia kažkur atradom internetuose tokį pasisakymą, kurį siūlom priimti taip kaip pasisakymą:

Žmonės rado jam tinkamesnį pavadinimą - Brudas Briedauskas Ką gi,jie jį išrinko,jie jį ir vadina kaip nori .
Padugnės mentaliteto Bradauskas aiškina, kad neparodė Lietuvos laisvės kovų filmo užsienio svečiams, nes ten, neva, nėra apdainuoti Brazausko nuopelnai Nepriklausomybei. Ar tas dvasios liliputas tikrai norėtų, kad būtų garsiai pasakyta, kaip Brazauskas isteriškai rėkė apie "Landsbergio provokaciją prieš Maskvą", kai išgirdo, kad Sąjūdžio frakcija balsuos ne už "suverenitetą SSSR sudėtyje", o už visišką nepriklausomybę?
Aš buvau to darkymosi liudininke, man net teko pasakyti, kad tauta užmėtys jį ir jo kompaniją šiukšlėmis, jei išgirs ką jis čia kalba arba jei jo vadovaujami perkrikštai komunistai už Nepriklausomybę nebalsuos.
Brazauskas su kompanija už Nepriklausomybę balsavo išsuktomis rankomis, viien bijodami tautos reakcijos. Paleckis, matyt tikėdamasis, kad Maskvoje bus sužinota apie jo ištikimybę, klykė po balsavimo per visą salę apie nieko vertą "popierinę nepriklausomybę", matyt, niekindamas ją ir širsdamas, kad iš baimės buvo priverstas balsuoti už.
Didingo stoto, bet niekingos dvasios AMB , nėjo kalbėti Katedros aikštėje susirinkusiems žmonėms, kol jie, anot jo, "nenuleis tų skudurų "- trispalvių,kurias laikė iškėlę, ir....žmonės trispalves nuleido, tai aš mačiau savo akimis.
O gal Bradauskas nori, kad dar kartą viešai būtų pasakyta, jog Brazauskas drebindamas iš baimės kinkas NESTOVĖJO BALTIJOS KELYJE, nes jau užaugo jauna karta, kuri apie tą niekingą baimę nežino. Jau paskelbus Nepriklausomybę, jis laukė rusiškų tankų ir atsisakė jam siūlyto Vyriausybės Premjero posto, Maišiagaloje, galimai, prašė Gorbio tiesioginio valdymo, sužinojome tai iš laiškelio ,kurio jis, suprantama, atsižadėjo, bet kuris buvo paviešintas.
Jau paskelbus Nepriklausomybę komunistų CK posėdyje paklaustas, kodėl partija aiškiai nepasako savo pozicijos ir už ką gi partija - už suverenitetą SSSR sudėtyje ar už nepriklausomybę, jis viešai salėje pasakė, kad "mūsų partija patylės", tai aš mačiau savo akimis ir girdėjau savo ausimis.
Kad būtent vergo sielą turėjusiam AMB, kuris nuolat tyčiojosi iš idėjos kurti savą kariuomenę - "su kuo ,nykštukai,kariausit" - teko Sąjūdžio frakcijos paruoštus dokumentus į Nato ir EU teikti, tai kad būtent jis pirmam Lietuvos karininkui suteikė aukštą laipsnį - tai žiaurokas likimo pokštas ir gera maskuotė istorijoje, nes jam pačiam tai buvo ir liko svetima.
O gal dar kas negirdėjo AMB draugelio žmonos pasakojimų apie tai,kaip ir kur jis praleido sausio tryliktosios puolimą ??? Tokio Bradauskui reikia vaizdelio? O gal dėkok, Bradauskai, kad visa tai pamažu skęsta užmarštyje ir tai,kas turėtų būti amžina gėda jau akiu nebado.

Kaip Bradauskas tapo komunistu

Gi pasakojama, kad kai dar buvo kažkoksai Brudauskas visai mažas, kartą besimaudant pelkėje jam įkando raudonoji lerva. Nuo tada jis pradėjo pūstis ir raudonuoti, įstojo į pionierių organizaciją ir kamsamolą. Na ir taip toliau. Tik gavosi taip, jog pachmielo kamuojama partsekretorė klaidą pavardę įrašydama padarė. Vienaip ar kitaip buvo sudaužyta į šipulius teorija, kad komunistinis užkratas yra perduodamas genetine linija (tokie eksperimentai vyko su Algirdu Paleckiu ir Juru Požėla).


Dar žr.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.