Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


BATGA-A

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Batga)
Jump to navigation Jump to search

BATGA-A

Blogosferos Autorių Teisių Gynimo Asociacijos Agentūra

Latga-a logo right orig lt.gif
Duotuoju paveiksliuku pažymėtų interneto svetainių ir tinklaraščių turinys yra mokamas. Norėdami skaityti, privalote pervesti autorių nurodytą sumą į nurodomą sąskaitą nurodytu būdu. Visi atvejai, kai turinys skaitomas be apmokėjimo, yra baudžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

Blogosferos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (BATGA-A) yra autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, taip pat kitais teisės aktais bei asociacijos įstatais. BATGA-A 2011 metais įkūrė Lietuvos Blogosferos kūrybinės sąjungos ir tinklaraštininkai. BATGA-A yra nevalstybinė organizacija, kurios tikslas – kolektyviai administruoti autorių teisių turėtojų teises, rinkti ir paskirstyti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą, koordinuoti asociacijos narių veiklą, užtikrinti kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkirsti kelią autorių teisių pažeidimams.

BATGA-A yra patikimiausi, rimčiausią istoriją turintys autorių teisių gynėjai, kurie užtikrina, kad autorių kūriniai bus naudojami tik tinkamais, numatytais būdais ir tinkamai apmokestinti, o interneto piratai negalės piktnaudžiauti savo nebaudžiamumu.


Nuo 2011 metų BATGA-A priklauso Tarptautinei tinklaraštininkų ir trolių bendrijų konfederacijai (GTFO-TROLL) ir yra tikroji jos narė, asocijuota su NSFW teisinio persekiojimo agentūra Europos Sąjungoje. Narystė šioje organizacijoje suteikė BATGA-A‘i teisę pasirašyti abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių teisių apsaugos bendrijomis ir atstovauti jų autorių interesams Lietuvoje.

 1. BAGTA-A apsiima globoti ir rūpintis visų blogų autorių autorinėmis teisėmis. BATGA-A perima visas turtines ir neturtines autoriaus teises. Blogo autorius turi teisę atsisakyti BATGA-A paslaugų raštu. Jo raštas bus apsvarstomas ir jam duodamas atsakymas per 30 (trisdešimt) kalendorinių darbo dienų
 2. Mokesčius diferencijuoti pagal skaityklę - jeigu skaito iš desktopo, laptopo, mobilaus telefono, atspausdintą popierinėje laikmenoje ar kitame informacijos nešiklyje.
 3. Vykdydama socialiai atsakingą verslą, BATGA-A suteikia galimybę su asociacija sudariusiose sutartis bibliotekose tinklaraščius skaityti nemokamai.

BATGA-A remia įvairius tinklaraštininkų projektus, kiekvienas narys gali kreiptis. Taip pat BATGA-A sudarė sutartį su Google inc., kuri valdo YouTube kad tik BATGA-A nariai gali savo bloguose ir FB profiliuose legaliai talpinti YouTube video klipus ir kitą turinį nemokamai. Jeigu nesi BATGA-A narys už naudojimąsi YouTube esi apmokestinamas, mokestį renka BATGA-A. Pradėjus veikti BATGA-A, visos anksčiau turimos LATGA-A ir AGATA teisės anuliuojamos tiek, kiek jas apima BATGA-A. Nesumokėjus mokesčių BATGA-A pirmiausia siunčiamas įspėjimas, o paskui atvyksta skolų išieškotojai TROLL-O (Teisingo rekvizavimo organizavimo Lietuvos labui organizacija), struktūrinis BATGA-A padalinys.

BATGA-A kolektyviai administruoja šias turtines autorių teises:

 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto;
 • Atgaminti muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto garso ar audiovizualinio įrašo forma;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir transliuoti literatūros kūrinius;
 • Atgaminti literatūros kūrinius garso ar audiovizualinio įrašo forma;
 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai audiovizualinius kūrinius;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir viešai skelbti dramos ar muzikinius dramos kūrinius;
 • Atgaminti, viešai skelbti, viešai rodyti, teikti nuomai vizualinius kūrinius.
 • Kurti, modifikuoti ir komentuoti kūrinius tekstine, audiovizualine ar kita forma
 • Naudoti, skelbti ar kurti nuorodas į autorių kūrinius
 • Panaudoti ir cituoti autorių kūrinius, jų dalis ar paskirus žodžius

BATGA-A taip pat administruoja atlyginimo surinkimą teisių turėtojams už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu bei autorinio atlyginimo paskirstymą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.

BATGA-A, laikydamasi savo įstatų ir su autoriais sudarytų sutarčių, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, atlieka šias funkcijas:

 • Suteikia naudotojams neišimtines licencijas panaudoti autorių kūrinius;
 • Renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal neišimtines licencijas;
 • Paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą autoriams arba juos atstovaujantiems subjektams;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įgaliojimo gina jos atstovaujamų autorių subjektų teises teisme ir kitose institucijose;
 • Teikia konsultacijas autoriams autorių teisių apsaugos bei autorių kūrinių panaudojimo įvairiose srityse klausimais.


Blogeriai, kurių autorines teises saugo BATGA-A

O taip pat ir visi kiti blogeriai, kad ir nesudarę su asociacija sutarčių.


BATGA-A renginiai

BATGA-A maloniai remia ir skatina įvairius interneto renginius, štai pavyzdžiui:

Renginių išlaidas apmoka juose dalyvavę blogeriai, kuriems maloniai išstatomos sąskaitos ir ieškiniai apmokėjimui už tai, kad jie dalyvavo.


Pasirinkite tinkamą paveiksliuką parėmimui

Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg
Batga-a logo.jpg