Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


BBC

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

BBC, kartais labai oficialiai vadinama British Broadcasting Corporation - garsi radijo stotis, įkurta kadaise Jungtinės Karalystės reikmėms, kad būtų galima informaciją kaupti ir skleisti. Bet per daugelį metų išaugo iki TV, o paskui ir iki didžiausių pasaulyje portalų. Taigi, dabar tai viena iš svarbiausių pasaulio žiniasklaidos tarnybų.

BBC transliuoja informaciją daugeliu kalbų - ne tiktai angliškai, bet ir, pavyzdžiui, rusų kalba. Deja, lietuvių kalbos tenai nėra, tai visokie atsilupėliai nepaskaitys padoresnių naujienų, bet angliškai paskaityti daugelis jau moka.

Aišku, kadangi BBC neužsiima visokia dezinformacija ir nepalaiko visokių vatnikų bei sąmokslo teorijų, tai šie labai BBC nekenčia ir visur spjaudosi, kad čia yra propaganda ir melas, ir taip toliau. Na, tai suprantama, nes statistiniai Pipedijos moksliniai tyrimai rodo, kad vidutinis vatniko ar konspirologo intelektas pagal IQ skalę siekia maždaug apie 65-75, o tai nėra labai daug.

O dar, BBC jau visą šimtą metų turi savo šūkį - "Inform, educate and entertain", kuriuo vadovaujasi ne ant popieriaus, o labai rimtai. Esminė BBC veikla - tai informavimas, bet tas informavimas gaunasi geras tiktai tada, kai klausytojai apsišvietę. Taigi, BBC užsiima ir švietimu. O kad klausytojams būtų įdomu šviestis ir mokytis, būtinai reikia ir pramogų. Taigi, šita trejybė ir yra BBC esmė - būtent dėl to BBC ir yra tokia sėkminga.


BBC ir informacijos skleidimas sovietmečiu

BBC dar garsėjo sovietmečiu, kaip Vakarų radijo stotis, kuri turėjo programas rusų kalba (todėl daugelis jos klausėsi, nes suprato) ir kurią mažiau slopindavo su glūšylkėmis. Tai būdavo, kad Amerikos balsas ar Laisvės Radijas visai negirdimi, nei lietuviškai, nei rusiškai, o štai BBC pasiklausyti galima.

Kodėl sovietai buvo tolerantiškesni BBC - sunku pasakyti vienareikšmiškai. Ko gero svarbiausia priežastimi buvo tai, kad radijo trikdžių stočių skaičius buvo ribotas ir visko pilnai nuslopinti KGB neįstengdavo. Nors tarpais būdavo slopinamos ir BBC radijo laidos, visgi sovietams visada tekdavo rinktis - ką iš skirtingų užsienio radijo stočių slopinti. Taigi, kai jau reikdavo rinktis, ką slopinti, o ką praleisti - sovietai pasirinkdavo slopinti tuos, kas jiems atrodė baisesni. Taigi, pirmiausiai būdavo slopinama Laisvės radijas ir Laisvoji Europa, tada, jei tik atlikę resursų - Amerikos balsas, o jau paskui paaiškėdavo, kad laisvų siųstuvų, kuriais galima būtų nuslopinti BBC, tiesiog nebėra.

Esminė tolerancijos priežastis BBC laidoms buvo paprasta: skirtingai nuo tikrųjų radijo balsų, BBC neeskaluodavo ir reguliariai neprimindavo vis apie tai, kad Baltijos valstybės yra okupuotos, kad SSRS surengė žudynes per Prahos pavasarį, kad sodina ir persekioja disidentus ir panašiai. Nors tokia informacija ir būdavo kartais pasakoma per BBC laidas, bet tai būdavo retesniais atvejais, kai jau visai kažkas įvykdavo. O bendrai tai BBC užsiimdavo tiesiog kasdienine informavimo veikla, kaip ir Didžiojoje Britanijoje, orientuodamasi į pasaulio naujienas. Taigi, gal dėl to sovietams tai neatrodė taip baisu.

Taigi, dėl tos priežasties daugeliui tų, kas klausydavosi radijo balsų, būtent BBC, o ne Laisvės radijas ar Amerikos balsas buvo svarbiausiu informacijos šaltiniu.

Dar tos BBC laidos buvo labai garsios tuo, kad per jas leisdavo rinktinės Rock muzikos, buvo toksai Seve Novgorodcev(as), kuris buvo iš Estijos išemigravęs neestas ir nerusas, tai jis užleisdavo geros muzikos. Taip žmonės sužinodavo įvairias muzikines naujienas, o kai kada, jei transliacija gerai eidavo, tai netgi ir į magnetofoną įsirašydavo.

Taigi, BBC yra istoriškai labai svarbi ir reikšminga, ir Lietuvai irgi.