Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Žydų Mokslo Institutas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Šitos geometrinės figūros - išties tik užrašas "YIVO", parašytas stilizuotais jidiš rašmenimis, Žydų Mokslo Instituto logotipas

Žydų Mokslo Institutas, kartais dar vadinamas Jidiš Institutas arba JIVO (jidiš "Der Yiddisher Visenshaftlicher Institut" arba "Yidisher visnshaftlekher institut", YIVO) - žymiausia nereliginė žydų mokslo įstaiga, vykdanti kultūros, kalbos, literatūros, tautosakos, švietimo, ekonomikos ir sociologijos tyrimus. Antisemitų dažnai įvardijamas, kaip pasaulinis žydų kultūros ir mokslinio planavimo centras.

Žydų Mokslo Instituto steigėjas - žymus mokslininkas Tzemach Shabad, kartu su šiuo institutu apibrėžęs ir jidiš kalbos taisykles bei gramatiką, naudojamą iki šiol. Paraleliai jidiš institutui Vilniuje, 1925 buvo įkurtas ir Jeruzalės Universitetas, tapęs analogišku hebrajų centru Palestinoje, sugebėjęs išvengti tokių katastrofų ir kaip svarbiausias mokslinis centras Izraelyje gyvuojantis iki šiol.


Žydų Mokslo Instituto istorija ir svarbiausi įvykiai

Žydų Mokslo Instituto užuomazgos siejamos dar su XIXa. veikusiais žydų mokslo bei socialdemokratinės minties rateliais, buvusiais atsvara ješivoms, ypač - garsiąjąi Ramailės ješivai. 1925 metais Žydų Mokslo Institutas įsteigtas, kaip nepriklausoma mokslo įstaiga Vilniuje, jo valdybos nariais greitai tapo didžiausi pasaulio mokslo ir kultūros šviesuliai, tokie, kaip Albert Einstein, Sigmund Freud, Marc Chagall, Eduard Bernstein ir kiti.

1940, pačioje II pasaulinio karo pradžioje, Žydų Mokslo Institutas perkėlė savo centrinę būstinę į Niu Jorką, kur iki tol tebuvo šio instituto filialas. Tokiu būdu Žydų Mokslo Institutas tapo vienintele žydų organizacija, dar prieš Holokaustą persikėlusia iš Europos į JAV, todėl kai kurių tyrėjų nuomone, tai buvo vienintelė įstaiga, informuota apie galimai gręsiantį genocidą. Sovietinė valdžia, tuo metu okupavusi Lietuvą, oficialiai pervadino Žydų Mokslo Institutą į "filologijos institutą", tačiau nepanaikino.

II pasaulinio karo metu, 1941 metais, prieš įsiverždami į Lietuvą, naciai suformavo specialų padalinį - Einsatzstab des Reichsleiter Alfred Rosenberg, kurio paskirtis buvo operatyviai perimti kiek įmanoma didesnį kiekį dokumentų ir archyvų, saugomų Žydų Mokslo Institute Vilniuje - visi šie dokumentai ir operacijos metu suimti žydų mokslininkai turėjo būti perduoti į Frankfurte buvusį specialų Žydų klausimo tyrimo institutą (vok. Institut zur Erforschung der Judenfrage, vienas iš NSDAP padalinių). Tai buvo vienintelė, visiškai unikali tokia nacių vykdyta operacija, skirta dokumentų grobimui iš mokslo įstaigų. Jau vėliau naciai, ištyrę gautą dokumentaciją, nusprendė įvykdyti totalinį žydų tautos sunaikinimą. Tarp kitų sunaikintinų tautų buvo įvardinti ir lietuviai, kurių genocidas turėjo įvykti vėliau.

Naciai Žydų Mokslo Institutą įvardino kaip pasaulinio sionistų sąmokslo organizacinį centrą.

Nepaisant operatyvių nacių veiksmų, suėmimo išvengė Žydų Mokslo Instituto direktorius Max Weinreich, mokslinį centrą perkėlęs į Niu Jorką, o po karo suorganizavęs nacių pagrobtų archyvų bei dokumentų pervežimą iš Frankfurto į JAV.