Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Tikroji daktarų istorija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
20:55, 21 spalio 2010 versija, sukurta Fandorina (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Knygoje šlovinamas ne kas kitas, o patsai Henrikas Daktaras - kontraversiškai vertinamas Kauno verslininkas, filantropas ir visuomenės veikėjas puikuojasi ant viršelio visiems atpažįstamas veidas!

Tikroji daktarų istorija - nauja ir dar gi net nepasirodžiusi Dailiaus Dargio beigi Balsas.lt knyga apie Henriką Daktarą beigi būrį įvairiausių jo bendražygių. Nieks kolei kas negali paneigti, kad knygoje įvairiai šlovinama šioji grupuotė - Daktarai beigi kelios kitos, kartu šmeižikiškai teigiant, esą visi tie išties už toleranciją beigi žmogaus teises.

Ir štai jau dabar pabandyk, žmogau, pasakyti, kas gi kaltas šioje byloje? Ar Artūras Paulauskas, nuteisęs Henriką Daktarą? Ar priešingai, Henrikas Daktaras - publicistas, išleidęs savo knygą, išpopuliarėjusią po įvairius internetus šimtais beigi tūkstančiais egzempliorių? Net neabejojam, kad tai net ne atsakas, o būtent toji antroji knyga, katrą Henrikas Daktaras žadėjo parašyti ir paskelbti!

Kas galėtų paneigti, kad ši knyga, išleista menamai už pinigus iš neaišku ko, o kaip žinia, kai vienas egzempliorius kainuoja 20 litų savikainos, tai iš kur pas autorių tokie pinigai - 200 tūkstančių litų? Išvada aiški! Taip kad mokesčiai išu mūsų kišenės nuplaukė į policijos rankas už kurias buvo išspausdintas dar ir knygynuose nepasirodęs egzempliorius paties Henriko Daktaro bei Remigijaus Daškevičiaus rankomis redaguotas egzempliorius! Kur įrodymai, kurie galėtų paneigti mūsų iškeltą versiją? Akivaizdu, kad šių tiesiog nėra, nes kitaip jau jie seniai būtų paskelbti žiniasklaidoje!

Upd. - štai jau ir trečias garbingos knygos leidimas, cielas trečias - štai kaip visuomenė palaiko nekaltai kaltą Henriką Daktarą, štai kur tikroji teisybė, štai kur grūmojantis valdžiai kumštis! Pirk knygą dabar pat, įsirašyk į skaičiusiųjų gretas! Masyvus knygos viršelis ne tik gražus, bet ir tvirtas, tad padės apsisaugoti nuo nusikaltėlių ir policijos kulkų!


Knygos ištrauka

Štai vat kokią ištrauką gavom nelegaliais būdais iš dar neišleistos knygos, čia pavagė mūsų pažįstami hakeriai kažkokie:

Henrikas Daktaras ne veltui vadinamas žymiausiu Lietuvos mecenatu ir vargšų globėju, laisvu nuo sunkaus darbo metu jis lankydavosi ligoninėse, senelių namuose, mokyklose - tik tam, kad paaukotų nemenkas pinigų sumas skurstantiems, kad prikeltų žmonėse tikėjimą gyvenimu ir meile. Visa šmeižto kampanija, kurią sukėlė keli į nusikalstamas veiklas įsisukę politikieriai, pavydėję doram verslininkui sėkmės. Purvo ir juodinimo niekad nepakako šiems politiniams hienoms, tad dabar jie nutarė susidoroti su vieninteliu nepriklausomu verslininku fiziškai - įkišdami šį į Lukiškių belanges. Tai sunkus švento žmogaus kelias, tačiau ateis laikas ir žmonės supras, kad patys pasmerkė asmenį, kuris tikėjimo keliu ėjo lyg šventoji Teresėlė.


Daktarai atsiriboja

Daktarai akivaizdžiai atsiriboja nuo šios knygos ir mažiausiai 7 galimai su daktarais susijusiuose Kauno kngygynuose šios knygos nenusipirksite, taip kad ir neieškokit, nes niekas į tokias aferas nesivels, nes čia neaišku, už kieno lėšas išleista, taip kad doras verslininkas, kaip kad patsai Henrikas Daktaras ar kiti, žinoma neturės nieko bendra su tokiais dalykais.

Pipedija atsiriboja

Pipedija atsiriboja nuo šios knygos, jos autoriaus, daktarų, filantropų ir visuomenės veikėjų.