Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Teisingumo aušra

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Teisingumo aušra - nauja partija, kurią pasiskelbė steigiantis Algirdas Paleckis, kažkada tai 2021 metų gruodį apie tai pranešęs kokiame tai savo Youtube video. Tiesa, taip ir neliko aišku, iš kur jis tam partijos steigimui pririnks tiek narių, nes naujai partijai reikia daug narių, norint ją įsteigti.

Anksčiau gi šita "Teisingumo aušra" vadinosi tiesiog "Visuomeninis judėjimas Aušra" ir bandė rengti kažkokius absurdiškus mitingus. Bet čia jau visokie pikti liežuviai, matomai kokie tai gandai ar kas ten sako, kad čia ne teisingumo aušra, o proto saulėlydis besąs, su teisingumu tiek teturintis bendro, kiek žulikai bendro turi su teisėsauga.

Dar kiti primena, kad kadaise buvo toksai Socialistinis liaudies frontas, tai čia matyt gal panašiai, tik nauju pavidalu.


Visuomeninis judėjimas Aušra

Visuomeninis judėjimas Aušra - dar viena neokomunistų grupuotė, dabar jau siejama aiškiai su Algirdu Paleckiu ir nauja jo aplinka, išgarsėjusia per Paleckio palaikymo mitingą 2021 metais. Anoji tada, susikūrusi puslapį Facebook platformoje, susirinko apie 200 žmonių sekėjų ir padarė nuotraukų reportažą iš to mitingo.

Judėjimas "Aušra" savo FB puslapį įkūrė 2021 metų liepos 25, taigi, yra eilinis naujas kūrinys. Nors oficialiai nėra skelbiami nei vadovai, nei nariai, iš gandų gautų pagal Būkime Vieningi puslapį, galima spręsti, kad įkūrėjas čia yra tas pats Algirdas Paleckis.

Kaip jau būdinga panašioms organizacijoms, judėjimas prisistato tipiškai:

"Visuomeninis Judėjimas AUŠRA yra kairioji, patriotinė organizacija, kurios tikslas - socialiai teisinga ir savarankiškumą atgavusi valstybė."

Iš tokio prisisatymo nesunku suprasti, kad čia gal ir patriotinė organizacija, bet nebūtinai Lietuvos patriotų, ir socialinis teisingumas neaišku kam, bet aišku tiek, kad Lietuvą šita organizacija laiko nesavarankiška, o Lietuvos savarankiškumą matyt įsivaizduoja, kaip išstojimą iš ES bei NATO ir tada jau įstojimą į Rusijos sudėtį. Tai tada jau matyt bus Lietuva savarankiška, kaip kad sovietmečiu būdavo skelbiama, kad savarankiška esanti LTSR.

Matosi tik keli principai: noras Lietuvą permesti prie Rusijos ir Baltarusijos, taip pat antivakserių nesąmonės ir panašiai.

Sprendžiant iš dalyvių nuotraukų, skelbtų judėjimo FB puslapyje po mitingo, skirto Algirdo Paleckio palaikymui, o taip pat iš jų pačių Facebook puslapio postų, organizacija dabar matomai turi kelis narius bei prijautėjus ir gerbėjus, kurių nuspėjamą sąrašą čia ir pateikiame:


Visuomeninio judėjimo "Aušra" programa

Judėjimas oficialiai šneka apie tai, kaip visi daro visokį blogį ir kaip jie darys gėrį. Siūlomi dalykai kalba už save:

  1. Asmeninė kiekvieno politiko atsakomybė padarius žalą valstybei.
  2. Teisė atšaukti bet kurį Seimo narį gyventojų parašais. Teisė surinkus 100 000 parašų surengti pirmalaikius Seimo rinkimus.
  3. Vakcinacija - tik savanoriška. Mes – prieš antikonstitucinius teisių ir laisvių ribojimus, nutaikytus į nesiskiepijusius žmones.
  4. Šeimą kuria vyras ir moteris. Tai Lietuvos išlikimo garantas. Mes - prieš iš Vakarų sklindantį LGBT propagavimą.
  5. Tėvynės savarankiškumo atkūrimas. Tam tikslui - referendumo dėl narystės ES ir NATO sušaukimas, kadangi referendumas dėl ES buvo papirktas alaus buteliais, o dėl NATO jo net nebuvo. Tegul sprendžia tauta, o ne "elitas".
  6. Visaapimantis valstybės finansų auditas. Jis padės grąžinti į biudžetą "dingstančius" milijardus. Pastarieji bus skirti ne "elito" kišenei, o tautai - socialinei atskirčiai mažinti, teisingesnei sveikatos sistemai, sveikatinimui, naujai švietimo, kultūros ir sporto politikai.
  7. Teisėsaugos reforma iš pašaknų. Kai kurie pareigūnai, užuot žaboję korupciją, tampa jos dalimi - arba vykdo valdžios užsakymus. Tai būtina sustabdyti.
  8. LRT vadovybės pakeitimas dėl šališkumo ir uždarumo nuo žmonių. Valstybinio finansavimo nutraukimas privačioms žiniasklaidos priemonėms ir "institutams", kurie skleidžia valdžios propagandą. Valstybinio finansavimo nutraukimas visoms politinėms partijoms – partijos turi įrodyti savo reikalingumą žmonėms, gaudamos iš jų savanorišką paramą.
  9. Smulkųjį verslą dusinančių monopolijų išardymas. Strateginę reikšmę valstybės išlikimui bei žmonių gerovei turinčių objektų ir gamtos resursų grąžinimas žmonių (valstybės) nuosavybėn.
  10. Karo propagandos sustabdymas bei normalių santykių su kaimynais atkūrimas. Užsienio politika turi teikti ekonominę naudą kiekvienam Lietuvos gyventojui (mažesnės dujų, elektros, kuro kainos, prekyba ir t.t.). Užsienio politika neturi kelti grėsmės mūsų pačių saugumui.