Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Socialistinis blokas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Socialistinis blokas - tai buvo panašiai, kaip Varšuvos paktas, tik su daugiau ir daugiau šalių, kurias vis SSRS užgrobdavo, tai pradžioje tik Europoje, o paskui ir kitur. Tai tos šalys turėdavo skirtingą statusą, iš kurio aukščiausią turėjo Varšuvos paktas, bet buvo ir daugiau kitų.

Bendrai tai buvo tokios taip vadinamos socialistinės šalys, kur kažkokia iškreiptos formos paranoidinė šizofrenija buvo paversta oficialiąja valstybės politika.

Gi kita vertus, tasai socialistinis blokas byrėjo, tai kaip tai gavosi, kad išsyk nuo jo atskilo Jugoslavija, tada dar ir Albanija, taip kad dalis Europoje buvusių komunistų perimtų šalių pasidarė nepavaldžios. Bet gi kita vertus, prie pavaldžių anie kaip tai prijungė Suomiją, nors ir neperėmė jos valdymo, o tik išreikalavo paklusimo karo atveju ar priverstinai gaudant ir grąžinant pabėgėlius iš SSRS.

O kitur gi prie to socialistinio bloko SSRS prisijungė Kubą, Šiaurės Korėją, Vietnamą ir krūvą Afrikos valstybių.

Žodžiu, plito ta komunistų raudonoji lerva kaip koksai vėžys... Tai dar ir dabar kai kurios šalys ta zaraza serga...