Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Lietuvos okupuotos šalys

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Prisigrobę visokios karinės technikos, kaip kad tankai, didžialietuviai puldavo įvairias šalis, jas užgrobdavo ir inkorporuodavo į savo sudėtį. Nuožmius kėslus ir negailestingą agresiją demonstruoja ir pasirinkti simboliai - kryžiai bei kaukolės.

Lietuvos okupuotos šalys - tai įvairios valstybės, kurias vienaip ar kitaip prieš jų valią okupavo ir į savo sudėtį inkorporavo Lietuva, užkariaudama tas valstybes ir prijungdama jų teritorijas prie savęs.

Skirtingu metu tų šalių buvo okupuota labai daug, įskaitant ir tokias šalis, kuriam laikui okupuotas dar LDK egzistavimo metu - tarp tokių buvo Latvija, Estija, Baltarusija bei nemažai kitų. Tačiau šiame straipsnyje svarbiau yra apžvelgti valstybes, kurias Lietuva yra pilnai ar dalinai okupavusi iki šiol.

Iki šiol yra daug valstybių ir mikrovalstybių, kurios yra okupuotos ir joms atsisakoma suteikti nepriklausomybę, taip neigiant istorinį teisingumą.


Lietuvos okupuotos valstybės

Didžiausia iki šiol okupuota valstybė yra Vidurio Lietuva, kurią įvairūs didžialietuvininkai paniekinamai vadina Vilniaus kraštu, neigdami jo valstybingumą, kurį ši šalis turėjo 1920-1922 metais.

Lietuvą šiuo atžvilgiu pateisina tiktai faktas, kad nuo Lietuvos atsiskyrusi Vidurio Lietuva buvo okupuota Lenkijos ir inkorporuota į Lenkijos sudėtį anksčiau, taip visiškai sunaikinant šios šalies valstybingumą. Vienok vėliau Lietuva sugebėjo atsiplėšti didesnę dalį Vidurio Lietuvos ir ją prijungti prie savęs, prisidengdama SSRS vykdoma Lietuvos okupacija.

Tarp pilnaverčių, bet mažesnių okupuotų šalių, labiausiai paminėtinos šios:


Lietuvos okupuotos kitos teritorijos

Prie kitų teritorijų ir valstybių, kurias okupavo Lietuva, reikia priskirti Klaipėdos kraštą, kuris buvo atplėštas nuo Vokietijos, nors ir buvo dalinai savarankiškas. Pilna okupacija šito pavadinti nesigauna, nes pilno valstybingumo Klaipėdos kraštas niekada neturėjo, tačiau negalima neigti, kad jei ne Lietuva, tai nebūtų to valstybingumo įgijęs.

Taip pat labai svarbu pažymėti, kad Viduramžiais pilnavertį valstybingumą turėjusi Žemaitija irgi buvo inkorporuota į Lietuvos sudėtį, iš kurios negali pasitraukti iki šiol. Visiškai atskira tauta - žemaičiai, yra verčiami vadintis lietuviais, jų kalba yra žeminama ir visur teigiama, esą tai besanti ne žemaičių kalba, o tiktai kažkokia tarmė.