Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Kongo demokratinė respublika

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kongo demokratinė respublika, anksčiau buvęs Belgijos Kongas arba Zairas - valstybė Afrikoje, kuri nei iš tolo nėra jokia demokratinė, o greičiau jau pusiau komunistinė, nors irgi neaiškiai. KAdaise remta visokių komunistų, susikūrė žiaurų, bet kietą režimą, kurio dėka gana ilgai laikosi be baisesnių perversmų ir visai stabili, nors kraštai tai ir laukiniai. Visgi nelabai maža valstybė - joje gyvena apie 90 milijonų žmonių.

Kongo demokratinė respublika didele dalimi kalba prancūzų kalba, o jos sostinė Kinšasa (Kinshasa) yra antras pagal dydį pasaulyje prancūziškai kalbantis miestas, nusileidžiantis tiktai Paryžiui.

Šalia Kongo demokratinės respublikos yra Prancūzijos Kongas arba Kongo respublika, kuri išties yra labiau demokratinė, nors ir neturi savo pavadinime žodžio "demokratinis". Abi šalys yra skirtingose Kongo upės pusėse. Kongo demokratinės respublikos sostinė Kinšasa yra prie pat Kongo respublikos sostinės Brazavilio, juos tiesiog skiria Kongo upė. Tai yra dvi arčiausiai viena kitos esančios valstybių sostinės pasaulyje.

Kadaise šita šalis vadinosi Belgijos Kongas, o dar paskui - Zairas, bet dabar vat tokia atseit demokratinė valstybė, kurioje demokratijos išties ne per daugiausia. Ilgą laiką čia valdė toksai Mobutu Sese Seko, išprotėjęs diktatorius, kuris kažkur Afrikos džiunglėse pasistatė netgi nuosavą pustuštį miestą - Gbadolite. Miestas nevykusiai pamėgdžiojo prancūziškus miestukus, bet bet užtat buvo su 12 kilometrų požeminiu tuneliu, milžiniška priešatomine slėptuve, su baseinais ir didžiuliu aerodromu. Į tą aerodromą specialiems skrydžiams diktatorius kažkaip sugebėdavo užsisakyti netgi ir Concorde lėktuvą.

O dar Kongo demokratinė respublika yra garsi vienu nesusijusiu dalyku: daugelį metų buvusi Belgijos kolonija, ši šalis iš belgų kažkaip išmoko gaminti majonezą, o tada ėmė jį naudoti visiškai visur, kur tik įmanoma sugalvoti. Dabar tenai matyt nebėra likę tokio patiekalo, į kurį nebūtų majonezas dedamas. Čia majonkė ne šiaip mėgstama, čia be majonezo žmonės tiesiog negali gyventi.


Truputis Belgijos Kongo ir Zairo istorijos

O dar iš Belgijos Kongo kilęs buvo anoksai kovotojas už negrų teises Patrisas Lumumba, dar kai Kongas buvo Belgijos kolonija. Tai taip įdomiai gavosi, kad belgai augino vietinius kadrus, tai visokius negrus labai smarkiai prastumdinėjo į valdininkus, siuntė mokytis ir taip toliau. Tai vietinis pašto valdininkėlis Patrisas Lumumba irgi buvo iš tokių. O paskui paaiškėjo, kad anas tiesiog vagis. Tai išmetė jį iš darbo, tai anas pradėjo kovot už darbo liaudies teises, o kadangi Belgija kaip tik tuo metu suteikė Zairui nepriklausomybę, tai ir tas Patrisas Lumumba tapo vienu iš šalies vadų, o paskui jau ėmė ir išlindo, kad anas yra dar ir retas atvejis - tuo pat metu ir sociopatas, ir šizofrenikas ir panašiai - absoliučiai nučiuožęs ir su kliedesinėmis teorijomis. Tai jis tada surengė žmonių skerdynes, tai paskui jį savi galų gale nudėjo. Tai ta proga SSRS buvo įsteigtas anoksai tautų draugystės Patriso Lumumbos vardo universitetas.

O dar neseniai, kai Ruanda vykdė pas save genocidą, kur anokie hutai išskerdė maždaug milijoną tutsių, tai paskui tas procesas persimetė ir į Belgijos Kongą, tai irgi gavosi ne pyragai, nes atsakydami į tai, į Ruandą įsiveržė tutsiaiUgandos, tada hutai iš Ruandos pabėgo į Belgijos Kongą, o jau tenai surengė perversmą ir vėl ėmė naikint vietinius tutsius, o jau tada į Belgijos Kongą įsiveržė tutsiai ir iš Ruandos, ir iš Ugandos ir taip pat ėmė savo tvarką daryt, tai nuo tos tvarkos per metus dabar ten keli šimtai tūkstančių žuvusių gaunasi, taip vat ir gavosi, kad jei jau nuo kokių 1960 Belgijos Kongui šiaip pyzdec buvo, tai nuo 1996 išvis parėjo eina naxui...

Tai ką čia ir bepridėt, nelaiminga šalis...


Kongo demokratinė respublika ir virusų epidemijos

Šiais laikais Kongo demokratinė respublika bene labiausiai yra žinoma tuo, kad ten vyksta realūs karai tarp valdžios ir antivakserių, kur nukvakę antivakseriai šaudo į valdžią kulkosvaidžiais ir automatais, o valdžia į antivakserius - ne tik iš šių ginklų, bet dar ir iš minosvaidžių bei haubicų. Užėmę kokį nors antivakserių kaimą, valdžios daliniai per prievartą visus suskiepija (aišku, oficialiai jokios prievartos nėra, žinoma), o po to, kai paaiškėja, kad nuo vakcinų niekas nemirė, tai ir antivakseriai aprimsta truputį.

Kongo demokratinė respublika jau nuo labai senų laikų yra žinoma nemažais kiekiais klaikių virusų, tokių kaip ebola, Marburgo virusas ar panašūs, kurie sugeba bet kokį žmogų nudaigoti per savaitę kitą, labai žiauriai ir beveik nepalikdami jokių šansų išgyventi. Šitie virusai atrandami kažkur centrinėse Kongo dykrose, kur yra visokie nelabai tankiai gyvenami rajonai, kur retas keliautojas net ir šiais laikais teužklysta. Iš ten į gyvenamas vietas pakliuvę, virusai paskui kartais išplinta, nusinešdami daug gyvybių.

Kaip pvz., Marburgo virusas, kuris irgi siejamas su Kongu, yra žinomas, kaip mirtiniausias, pats pavojingiausias žmonėms virusas iš visų egzistuojančių, nes sukeldavo mirtis daugiau, kaip 90% su virusu sukontaktavusių žmonių.

Būtent dėl visokių virusų Kongo demokratinė respublika turi labai paprastas karantino priemones ir tvarkas, kurios smarkiai atidirbtos ir gerai veikiančios. Tvarkos yra paprastos: jei esi įtariamas kokia nors ebola ar dar kažkuo panašiu, tai arba eini savanoriškai, kur tau iš tolo šūkalodami pasakė kareiviai, arba į tave šaudys, nušaus, paskui lavoną apibarstys chlorke, o paskui apipils benzinu ir sudegins. Būtent dėl valdžios griežtumo visos epidemijos labai greitai nuslopsta ir neišplinta.

Kaip pvz., kai Afrikoje siautė ebolos epidemija, ji prasimušė į kitas šalis, kaip spėjama, iš tos pačios Kongo demokratinės respublikos, bet pačioje Kongo demokratinėje respublikoje buvo užkardyta. Realus ebolos siautėjimas vyko tiktai kitose valstybėse. O tos užkardė tą virusa tik po to, kai Kongo demokratinės respublikos pavyzdžiu nurodė kariuomenei šaudyti į tuos antivakserius, kurie pernelyg naglai elgsis.

Tai čia kai pas mus antivakseriai verkia dėl karantino, tai rekomenduojame jiems į Kongo demokratinę respubliką nuvažiuoti.