Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Giedrė Kaziukonienė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Giedrė Kaziukonienė - lietuvių Tautos ir anų grynos beigi tyros kalbos gynėja ir užtarėja.

" Gerbiamas Ponas Dieve-Tėve, Mielas Dieve-Sūnau Jėzau ir Tu, Šventoji Dvasia Marija! Kadaise atvykęs Jonas Paulius II-asis sakė, kad danguje tarpusavyje jūs bendraujate grynų gryniausia lietuvių kalba! Duokite man Šventos Galios įveikti parmazonus, schizmatikus beigi tolerastus ir apginti mūsų jaunimą nuo anų brukamų šlykštybių!" - prieš pradėdama savo šventas kovas už mūsų kalbos tyrumą beigi skaistumą Giedrė Kaziukonienė nuvyko į Josvainių parapiją ir paprašė Šv.Trejybės pagalbos.

Laisvu nuo kovų su Tautos priešais metu dar yra Kėdainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos bibliotekininkė ir tos pačios mokyklos jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė. O šiaip, pagal taikos meto profesiją - muzikos mokytoja, mėgstanti laisvalaikiu pagroti altu tradicinę katalikams bažnytinę muziką.

Taigi, nebūdama nei kalbininkė, nei rašytoja ar kokia, atsiprašant, korespondentė, o viso labo - paprasta muzikos mokytoja, šiuo metu dirbanti bibliotekoje, Giedrė Kaziukonienė atliko tai, ko nesugebėjo mūsų Tautos didžiavyriai - kaip kokia Žana D'Ark kadaise, pakėlė kovos su tolerastiniais lietuvių kalbos darkytojais vėliavą.

Ir baisingu beigi garsiu balsu šaukdama sukvietė po ana burtis "lietuvių, žemaitių ir kalnėnų" būrius, kad atremti neeilinį tolerastų išpuolį - 2007 m. leidyklos „Alma Littera“ išleistą Egidijaus Zaikausko „Lietuvių žargono žodynėlį".

Tame vadinamame žodynėlyje tolerastai surašė visus rusiškus keiksmažodžius, kuriuos anksčiau mūsų vyrai tik tarnaudami okupantų kariuomenėje ar sėdėdami Sibiro lageriuose išmokdavo. Kadangi atgavus Nepriklausomybę į Sibirą beigi okupantų kariuomenę vyrai daugiau nebepakliūdavo, tie šlykštūs žodžiai pradėjo nykti iš mūsų marginalų kalbos, dauguma jaunimo net nežinojo jų reikšmės ir todėl visiškai ignoravo.

Tokia lietuvių kalbos grynėjimo ir mūsų jaunimo nekaltybės augimo situacija neišpasakytai išgasdijo tolerastus ir anie surezgė bjaurų sąmokslą.

Gavę sorošistų finansavimą anie, FSB padedami, sudarė ir išleido vadinamąjį "Lietuvių žargono žodynėli", katrą Švietimo ir mokslo ministerijoje apsikasusių tolerastų bei sorošistų pagalba ir pradėjo brukti į mūsų mokyklas. Tame žodyne surašė visus rusiškus keiksmažodžius lietuviškomis raidėmis ar jų vertimus į lietuvių kalbą ir paaiškino, kaip madinga, krūta beigi šaunu jais kalbėti.

Štai kokių kalbos perlų ten galima pasisemti:

Ne dyvai, kad tas žodynas tapo vienu populiaresnių moksleivių tarpe, iš katro anie noriai mokėsi beigi studijavo.

Ir viskas aniems sorošistams būtų pavykę, tas jų juodas planas sugražinti Lietuvos jaunimą prie kalbėjimo šlykščiais rusiškais ar verstais iš rusų kalbos keiksmažodžiais, bet anų nelaimei ir mūsų laimei tas bjaurusai žodynėlis pakliuvo į budrias Giedrės Kaziukonienės akis ir ana tučtuojaus užkėlė aliarmą beigi achtungą per visus žiniasklaidos galus [1].

Persigandę tolerastai pradžioje dar bandė elgtis, kaip visada, t.y. apšaukti Giedrę persenusia ir nukvakusia senelyte, katrai trūksta tolerancijos ir katra - o siaube neįmanomas! - nemyli negrų ir nedalyvauja gėjų paraduose[2].

Bet Giedrė lengvai atrėmė tuos tolerastų prasimanymus:

"Manote, esu pasenusi ir nelabai tolerantiška? Ne, aš nepasenusi, man šiemet sukaks 36-eri, o mano noras, kad gerbtume ir puoselėtume savo kalbą, tikrai nėra tolerancijos stoka. O net jei aš ir būčiau apšaukta netolerantiška, – kodėl kiti negalėtų toleruoti mano noro gyventi aplinkoje be necenzūrinių žodžių?"

Tik pamanykit, ko užsimanė motera - gyventi be rusiškų keiksmažodžių! O ką tada skanduos Gėjų pasididžiavimo parado dalyviai? Ne, tokios netolerancijos ant Lietuvos tai jau nebus - tolerastai ir sorošistai būtinai tuom pasirūpins.

Taigis, visi, kas nėra tolerastas ar kitokia per amžius skriaudžama mažuma, t.y. paprasti beigi padorūs Lietuvos žmonės - kviečiami prisidėti prie Giedrės Kaziukonienės šventose kovose ir burtis po anos iškelta vėliava.

Lietuvos jaunime! Pipedija tau sako:

Pasakyk griežtą "NE!" rusiškiems beigi kitokiems nelietuviškiems keiksmažodžiams!

Reikšk savo jaunatvišką ekspresiją, pyktį bei kitas stiprias emocijas tik lietuviškais žodžiais!

Tai tiesa dar turim pastebėti, kad pusė tų menamai rusiškų keiksmų išties natūraliai lietuviški, kiti gi - lietuviški, tik surusintam pavidale, o dar žodyno autoriai jų net ir užrašyt nemoka kartais, taip kad beraščiai degradai šlykščiai klaidina žmones!


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.