Visuomis

Visuomis - valstybės turto likučių gelbėtojas, prieš išparceliavimą kovojantis, tačiau prakeiktoji valstybės naikinimo hidra baigia pasiglemžt herojų, padėkim jam, neduokime nudust užmarštyje!!!!1

  • Kai kas sako, kad Visuomis, tai - iš pagonybės laikų kilusi dievybė, aplankanti ir sutelkianti žmones sunkią valandą. Sakoma, kad Visuomį yra apdainavęs Vydūnas...
Superherojus Visuomis, arba Pydermenas visame gražume!


Šlykšti propoganda:

Anądien Andrius Kubilius pareiškė, kad Visuomio nebebus! Bus agentūra.

Manoma, kad Visuomį uždusino dar nespėjusį pyptelėti, nes visuomenė jau pavargo nuo visokių Maxima ir Leo. Be to spėtina, kad atvaizduotas Visuomis kažkuom panašus į Ūkio ministrą Dainių Kreivį.


Ant čysto vandens:

Visa tiesa slypi, kad Pipedija aptiko dar vieną ligšiol, ko gero, mažai girdėtą mistinę būtybę - deivę Visuomę. Manytina ir tai, kad Kubiliaus Šimonytei priemsta centrinė priežiūros agentūra galėtų bent jau apsikrikštyti pagoniškais papročiais...

Dar neatmestina, kad čia įpainiotas koks nors bobų sąmokslas ar kažkas panašaus...