Visuomis

Visuomis - taigi toksai pasirodo buvo kažkokios naujos religijos pranašas ar tai dievas, kai dar tebuvo Tarpukaris ir visokie neopagonybės reikalai dar tiktai radosi.

Kadaise išleista buvo netgi ir knyga, kur šita religinė propaganda skleista tam, kad žmones pajungti į neopagonišką sektą.

Kaip kurie sakė, kad Visuomis - taigi ne kas kitas, kaip Vydūnas, nes šisai kažką tenai labai pranašavo. Kiti gi sakė, kad nauja religija, prikelta kažkokias dvasios regėjimais kokio tai Nautikio pastangomis ir išplatinta tojo leidyba. Vienok, kas tasai buvo Nautikis - tai irgi nelabai aišku, nes vieni spėlioja, kad galimai koks nors Domas Šidlauskas-Visuomis, kuris pats save taip pavadino, o kiti - kad tojo kažkoksai ne tai draugelis, ne tai atvirkščiai - oponentas.


Visuomiečių religijos pagrindai

Nepavyko rasti daug detalių apie tai, kas tenai buvo per religija, tačiau galim atrasti, kad aiškiai su įdomumais. Pagrindinė religijos tema - dviejų priešybių tarpusavio kova, kur viena priešybė yra koksai tai Dievas, o kita - Piktė. Tai ta Piktė yra visiškai priešinga Dievui, o dar čia reikia pastebėti, kad Dievas kažkodėl yra vyriškos lyties, tuo tarpu Piktė kažkodėl yra moteriškos lyties.

Jei taip generalizuotai pažiūrėsim - tai visa ta Visuomiečių ir Visuomio religija buvo panašesnė į neokrikščioniškus filosofinius paistalus, kur aiškinama, kaip Dievas esantis kokia tai superasmenybė, esanti aukščiau visko, kuri savo esatimi yra viskas ir viskame, ir taip toliau, ir panašiai. Žodžiu, eiliniai Šliogerio paistalai, tiktai truputį iš senesnių laikų. Čia dar galim paskaitę įtarti, kad galimai Šliogeris tiesiog viską ta perskaitė ir paskui visiems pasakodavo, toliau vystydamas šitą teoriją.

Tai štai tiek gal ir pakanka žinoti apie tą Visuomį ir Visuomiečių religiją.


Kažkoksai politinis Visuomis, buvęs apie 2010 metus

Taigi kadaise, apie 2010 ar tai kažkokius panašius metus, plius/minus panašiai kažkaip, buvo sugalvota neaiškios kilmės idėja, kad reikia imti ir sukurti mega super duper totalų viso ko valstybėje savininką ir turto valdytoją, kuris būtų panašiai, kaip turto bankas, tik maždaug 100 kartų labiau ir viso ko savininkas, bet kokių įmonių, žemės ir panašiai, ir priklausys jam viskas. Tai štai tasai darinys, užgimęs kažkieno galvoje, ir buvo pavadintas kaip Visuomis, nes jam turėjo viskas atitekti.

Aišku, greitai kiti susizgribo, kad čia jei kažkas viską užvaldys, tai tuo pačiu užvaldys ir visus pirkimus, ir visas išlaidas, taip kad vienam kažkuriam atiteks visi pinigai ir visas biudžetas, o štai kitiems neliks nei biudžeto, nei pinigų, o tik špyga taukuota. Tai greitai šitas Visuomis ir buvo palaidotas, net nespėjęs jokios gyvybės įgauti.

Teliko iš to laiko tik kažkoksai straipsnis apie tą Visuomį Pipedijoje...

Senas straipsnis apie Visuomį

 
Superherojus Visuomis, arba Pydermenas visame gražume!

Visuomis - valstybės turto likučių gelbėtojas, prieš išparceliavimą kovojantis, tačiau prakeiktoji valstybės naikinimo hidra baigia pasiglemžt herojų, padėkim jam, neduokime nudust užmarštyje!!!!1

  • Kai kas sako, kad Visuomis, tai - iš pagonybės laikų kilusi dievybė, aplankanti ir sutelkianti žmones sunkią valandą. Sakoma, kad Visuomį yra apdainavęs Vydūnas...


Šlykšti propoganda:

Anądien Andrius Kubilius pareiškė, kad Visuomio nebebus! Bus agentūra.

Manoma, kad Visuomį uždusino dar nespėjusį pyptelėti, nes visuomenė jau pavargo nuo visokių Maxima ir Leo. Be to spėtina, kad atvaizduotas Visuomis kažkuom panašus į Ūkio ministrą Dainių Kreivį.


Ant čysto vandens:

Visa tiesa slypi, kad Pipedija aptiko dar vieną ligšiol, ko gero, mažai girdėtą mistinę būtybę - deivę Visuomę. Manytina ir tai, kad Kubiliaus Šimonytei priemsta centrinė priežiūros agentūra galėtų bent jau apsikrikštyti pagoniškais papročiais...

Dar neatmestina, kad čia įpainiotas koks nors bobų sąmokslas ar kažkas panašaus...