Propaganda

Propaganda - tai toji teisybė, katra teisybė aišku tiems, kam ta teisybė yra kaip nors netinkama, o jau kai tinkama, tai aišku, kad ne propaganda, o grynų gryniausia tiesa!

Kokių tik makaronų nekabina mūsų tautai ant ausų tie propagandonai....

Tai dar Gebelsas kadais aiškino, kaip propagandas daryti: kuo daugiau tiesos, o tarpu šios - ir melo, kokio reikia, tai visi tada ir patiki. O dar kartoti reikia kuo daugiau kartų, tai kuo daugiau kartosi, tuo daugiau žmonių patikės. O jau jei kas propagandai nepasiduoda, tai tokius riek į konslagerį, nes jie yra atskalūnai ir nesuderinami su visuotine gerove.

Tai aišku dar, kieno rankose žiniasklaida, to rankose ir propagandos svertai, tai aišku dar ir kitka, kad gandai su propaganda nesuderinami, nes jų kontroliuot neišeina...


Esminiai propagandos pagrindai

Propaganda visada yra tikslingas bandymas pakeisti žmonių mąstymą taip, kad ne jie patys spręstų, ką daryti, o kad patikėtų tuo, ko nori propagandistas. Šnekant paprasčiau, propaganda skirta tam, kad ją gaunantiems žmonėms persikreiptų realybės suvokimas. O jau tada jie darytų tai, ko nori propagandos skleidėjas.

Kitaip tariant - propaganda yra realybės iškraipymas. O tai reiškia, kad propaganda visada yra užmaskuotas melas.

Keli esminiai dalykai, kuriuos visada reikia žinoti apie propagandą:

 • Propaganda visada yra daugiau ar mažiau melas. Tai reiškia, kad jei kažkas meluoja - tai tik skleidžia propagandą, o jei skleidžia propagandą - reiškia, kad ir meluoja. Tai reiškia, kad naudojant propagandą, neįmanoma panaikinti propagandos, nes taip tik dar labiau iškraipoma realybė.
 • Tiesa yra propagandos priešingybė. Tai reiškia, kad vienintelis patikimas būdas kovoti su propaganda - tai sakyti tiesą. Netgi kai ta tiesa yra labai nemaloni.
 • Kita vertus, propagandos skleidėjai žino, kad tiesa - tai svarbiausias ginklas prieš juos. Todėl jie tiesą stengiasi nuvertinti ir nuneigti. Itin dažni variantai - vietoje tiesos sakyti, kad yra įvairios nuomonės, kad tiesa neegzistuoja išvis, kad tiesa yra neįrodyta (nors ji akivaizdi), kad negalima melo vadinti melu ir panašiai.
 • Propaganda visada padaroma taip, kad propagandos gavėjas jos neatpažintų ir įkliūtų. Jei jūs galvojate, kad propaganda jūsų nepaveiks - tai reiškia, kad nepastebite, kaip propaganda jus paveikia, nes pasaulyje neegzistuoja žmonės, kurie būtų visiškai atsparūs propagandai. O tai jau reiškia, kad jus propaganda veikia sėkmingai.
 • Propagandoje visada naudojamos neurotinės žmonių silpnybės, o ypač yra stengiamasi žmogui sukurti įspūdį, kad jis yra bejėgė, nieko negalinti auka. Papildomai, kad propaganda veiktų efektyviau, visada prikaišoma mąstymo klaidų, dėl kurių žmonėms protas visiškai susivelia.
 • Propaganda itin smarkiai ir lengvai paveikia kelias žmonių grupes:
  • Neturtingai, vargingai gyvenančius, socialiai nestabilius (pvz., pensininkus, bedarbius), nes jie dėl objektyvių priežasčių jau yra pakliuvę į aukos rolę
  • Žmones, kurie yra atskirti nuo savo aplinkos, nuo visuomenės, nuo draugų ir giminių (pvz., kalinius, emigrantus)
  • Žmones, kurie turi specifinių interesų ar sąsajų su propagandos skleidėju ar jo aplinka, pvz., žmones, kurie turi verslo sąsajas su Rusija ar pan. (nes tokie žmonės pasąmoningai linkę teisinti propagandos skleidėją)
  • Žmones, kurie linkę į sąmokslo teorijas ir šiaip visokias nesąmones, sunkiai susigaudančius kitų žmonių mąstyme, pvz., turinčius schizotipinį sutrikimą, autizmą ir pan.
  • Žmones, kurie patys stengiasi maksimaliai nesidomėti politika ar kitomis sritimis, kur veikia propaganda, ta propaganda gali paveikti ypatingai lengvai ir stipriai, nes tokie žmonės neturi išsiauginę įgūdžių, padedančių susigaudyti situacijoje.
  • Labai lengvai ir stipriai propaganda paveikia žmones, kurie yra neurotiški, t.y., neišsisprendę daugelio savęs pažinimo dalykų.

Kaip matome, ypatingai gerai ir efektyvaii propaganda gali paveikti tuos, kas sako - "aš tai ta jūsų politika nesidomiu, jūs čia nesąmonėmis užsiimate, o manęs propaganda tai jau tikrai nepaveiks".

Pipedija čia nori pasakyti, kad visa Pipedija - tai irgi propaganda, tik jau neaišku ko - ne tai durnumo, ne tai atvirkščiai.

Dar žr.