Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Wolfsangel

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Horizontali ir vertikali Wolfsangel runos.
Iš Wolfsangel runų arba Z raidžių sudaryta svastika visame gražume, naudojama neonacių ir panašių į juos.

Wolfsangel, Wolfsanker arba Doppelhaken - tokia runa, viena iš daugelio visokių, naudotų Vokietijoje, ypač tuo metu, kai tenai buvo III Reichas. Šiais laikais neretai naudojama, kaip simbolis įvairių neonacistų, o taip pat dažnai siejama ir su rusiška Z simbolika, paplitusia tarp rusofašistų.

Wolfsangel pavadinimas verčiamas, kaip "vilko kablys" (arba dvigubas kablys - doppelhaken) - toksai Viduramžių įtaisas, skirtas vilkams naikinti. Ant to įtaiso užmaudavo gabalą mėsos, kurį pakabindavo ant plonos grandinės kur nors miške. Pro šalį bėgdavo koks nors vilkas, užuosdavo švinkstančią mėsą (vilkai labai mėgsta dvėselieną), tai griebdavo ir bandydavo tą gabalą praryti, bet tasai vilko kablys jam įstrigdavo gerklėje. Taip vilkas ir likdavo pasikabinęs ant to kablio, o paskui nudvėsdavo. Vilkų kabliai buvo laikomi vienais iš efektyviausių vilkų naikinimo įrankių, itin pasiteisindavo tais atvejais, kai vilkų būdavo daug ir jie lakstydavo didelėmis, visus puolančiomis išbadėjusiomis gaujomis.

Yra išskiriamos dvi pagrindinės Wolfsangel runos rūšys - vertikali ir horizontali. Iš esmės, viena ir kita yra kaip ir tokios pačios, tiesiog pasuktos skirtingai.

Simbolis pagarsėjo prieš pat I pasaulinį karą, kai toksai Herman Löns 1910 metais parašė ir išleido novelę apie kokį tai kovotoją iš trisdešimties metų karo, vykusio kažkada XVIIa.. Novelė vadinosi "Der Wehrwolf". Tai novelėje buvo pagrindinis herojus, kuris kovojo prieš kažką ir turėjo maginį simbolį, kurį nešiojosi kaip ženklą. Tai tada ji ir ėmė plisti tarp ankstyvųjų nacių.

Po I Pasaulinio karo įvairūs naciai ne tik atsigavo, bet ir labai sustiprėjo. Taigi, kartu pas juos išplito ir šita Wolfsangel runa, kaip atpažinimo ženklas. Kai įsikūrė NSDAP, būtent šis ženklas ir buvo pasirinktas kaip partijos ženklas. Vėliau, tiesa, atsirado svastika ir Wolfsangel runa buvo išstumta iš kasdienio vartojimo. Nepaisant to, ji taip ir liko vienu iš populiaresnių nacių simbolių.

Wolfsangel runa buvo naudojama Olandijos nacių kolaborantų daliniuose, tų kolaborantų sudarytame SS batalione. Pačioje Vokietijoje Wolfsangel runa buvo naudojama net keliolikoje skirtingų karinių ir sukarintų padalinių.

Šiuo metu Wolfsangel runa siejama su nauju rusofašizmo simboliu - Z raide.