Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Nepilnamečių apsauga nuo informacijos

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Roziniai akiniai.jpg  Šis straipsnis yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo.
Specialioji Seimo komisija šiame straipsnyje realaus pasaulio faktų ir kitokio žalingo poveikio nepilnamečiams neaptiko.

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas - tai vat tokį įstatymą sugalvojo valdantieji klerikalkonservatoriai, sumanę nepilnamečius apsaugoti nuo visko, kas tik papuola. Tai čia mes nekomentuosim, bet jau ir taip norim pastebėti, kad visuose puslapiuose parašėm, kad čia mus visur draudžiama skaityt, o ir ne tik nepilnamečiams, bet ir šiaip visokiems klerikalams bei kitiems dibilams. Tik vat pacituosim tą įstatymą siūlomą, kad galėtumėte susipažinti su juo. O šiaip tai mes galvojam, kad reiktų uždrausti Seimą ir Vyriausybę už tyčiojimąsi iš žmonių, nes jau užkniso.

Ir dar, tiesą sakant, mes tai bijom, kad kokios davatkos ar kiti pyderai ir Pipediją tuo pagrindu uždraus, nes net neabejojam, kad daugeliui politikų ant nuospaudos užlipom! Jau žinom, kad buvo visokių skundų bei reikalavimų mus ištirti, o ir saugumas mūsų nekenčia! Tai todėl esame kategoriškai prieš, nors ir galvojam, kad mažvaikiai visgi turi būti auklėjami ir nereikia jiems rodyti visokio brudo, kokį kemša televizijos.

Ištrauka iš įstatymo dėl informacijos cenzūros

4 straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija

 1. Neigiamą poveikį nepilnamečių psichinei sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi darančia laikoma viešoji informacija:
  1. susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu: kai detaliai rodomas žmonių ir (ar) gyvūnų žalojimas, kankinimas ar žudymas; (uždrausti visus multikus)
  2. kai rodomas sąmoningas turto gadinimas ar naikinimas; (uždrausti visus multikus)
  3. kai rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti; (uždrausti daugumą filmų, videoklipų, žinias)
  4. erotinio pobūdžio: kai skatinamas lytinis geismas, siūloma lytiškai santykiauti, rodomas lytinis aktas, jo imitacija ar kitoks seksualinis pasitenkinimas, lytiniai organai, seksualiniai reikmenys; (uždrausti ką papuola)
  5. sukelianti baimę ar siaubą; (uždrausti ką papuola)
  6. skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose, loterijose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis; (uždrausti visas pramogines laidas)
  7. kuria palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas; (uždrausti pusę filmų)
  8. skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes; (uždrausti legendą apie Margirį, Pilėnus ir t.t.)
  9. kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai; (uždrausti pusę filmų ir naujienų pranešimus apie valdžią)
  10. susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu; (uždrausti belenką)
  11. kuria tyčiojamasi iš žmogaus; (uždrausti visą humorą, įskaitant ir seimą)
  12. kuria tyčiojamasi ar niekinama dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; (uždrausti visą humorą)
  13. kai demonstruojami paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį; (uždrausti bažnyčią)
  14. kuria agituojama už homoseksualius, biseksualius ar poligaminius santykius; (uždrausti realybę)
  15. kuria iškreipiami šeimos santykiai, paniekinamos jos vertybės; (uždrausti realybę)
  16. kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar gestai; (uždrausti realybę)
  17. kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus; (uždrausti belenką)
  18. kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai; (uždrausti visas reklamas)
  19. kai rodomas žmogaus hipnozės seansas; (uždrausti ką papuola)
  20. kuri apibrėžta šio įstatymo 6 straipsnyje. (uždrausti ką papuola)
 2. Skleisti informaciją, atitinkančią bent vieną iš šio straipsnio 1 dalyje numatytų punktų, draudžiama arba ribojama šio įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Draudžiama skleisti ir kituose įstatymuose uždraustą viešąją informaciją, kuri gali pakenkti nepilnamečių psichinei sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi, ypač pornografinio turinio informaciją ir (ar) savitikslį smurtą pateikiančią informaciją.

Upd.

Taigi vat norim jus pradžiuginti, kad jau priimtas šitas įstatymas Lietuvoje, todėl žinokit, kad jūs esate nelegaliame įstatymus pažeidžiančiame puslapyje!

Žodžiu, vaikai informacijos tegul negauna, nes vaikams skaityti jos nepriklauso. Taip pat ir paaugliai neturi tokios informacijos gauti, nes ir paaugliams nepriklauso. Čia kad nebūtų visokių nereikalingų minčių ir prisigalvojimų, nes galvoti vaikams beigi paaugliams irgi nepiriklauso, todėl jiems nereikalinga informacija yra netinkama. O netinkamos informacijos jiems negalima duoti.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367