Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Naudotojas:S2

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Tamista iškilmingai abdovanotas Pipedijos medaliu už nuopelną, skleidžiantį humorą beigi satyrą

būdavo žinomas kaip

  • no.net.name, kai sėdėjo IRC #metal kanale,
  • kraSUCKas, kai rašė į Blevyzgas (4 raidės paryškintos po to, kai ICQ programa išcenzūravo jas iš vartotojo profailo),
  • stygianis, kai sėdėjo #blackmetal kanale
  • saulius2, nes kur tik nuveidavo dirbt, jau ten būdavo užimtas jūzerneimas "saulius"
  • ir s2 galop, nes trumpiau.


Grynas rytų aukštaitis uteniškis. Nors iš pažiūros bet kas pasakys, kad žydas. Ar bent jau arabas kokis nors. Veidas - dinarinio subrasinio tipo.

Save laiko neegzistuojančiu žmogum. Iš tikrųjų tai tik savęs neidentifikuojantis savo paties akivaizdoj Užtat ir gyvenantis kitų akimis, pasak tų kitų. Pastoviai patiria kognityvinį disonansą. Nes jo juodasis mėnulis AKA Selena buvo Žuvų ženkle, kai vyko gimtadienis. Tai dėl šito pastoviai pakliūva į aukos vaidmenis, kuriuose vaidina labai išdidų.

Galvoja, kad daxuja didelis perfekcionistas - jau toks, kad net nieko nepradeda daryt, bo žino, kad nepabaigs taip, kaip nori. Visi kiti įsitikinę, kad tai tik didybės manija, cinizmas ir baisi tinginystė.

Nors va pastoviai giriasi, kad labai legalią OS Windows98 SE išlaikė neperinstaliuotą irgi veikiančią čielus penkeris metus: 1998-2003

Dar giriasi, kad niekad negeria alkoholio, ale gi retkarčiais prisipažįsta, kad yra išgėręs dvi taures šampano dvyliktoj klasėj iš meilės savo klasiokei.

Dar sklinda gandai, kad taip ir mirs nepisęs. Irba yra latentinis homoseksualas, o gal net ir kriptopyderas. Tai čia jau kaip ir sunku garantuotai ką pasakyt, bo niekas nepageidauja tą ant savo kailio tikrint...

Po pusiau nesavanoriško jojo apsilankymo pas psichologą kyla įtarimų, kad s2 pasižymi latentine schizofrenija arba gal net ir vangiaja schizofrenija. Mažų mažiausiai tai schizoidinio tipo asmenybė. O dar gi ir narcizas, bet užsislaptinęs. Tai užtatai rašinėja į internetus visur, kur tik jo niekas nepažįsta...

Auto- ir biografija

Pats spėja, kad kognityvinį disonansą jam iniciajavo pirmoji jo gyvenime ugdymo įstaiga - vidurinė mokykla, kur subjektas sulaukė nemažai pasiūlymų pereit į darželį ar "triušiukų" mokyklą. O kadangi sulaukė ne vienas, tai tuomi baisingai džiaugės! Spėjama todėl ilgainiui ir išsiugdė įproti priešintis viskam, nu o kadangi buvo radikalas, tai ir priešinosi net pačiam sau! Todėl matomai ir buvo ganėtinai žemaūgis, iki pat mokyklos pabaigos. Iš šito gi nebesunku kildint ir stiprų nepasitikėjimą savim, vaidinantį gan stiprų vaidmenį rezonuojant koginityviniam disonansui...

Nuo 1987-ųjų - daxuja didelis beigi nuoširdus krikščionis katalikas. Buvo.

1993-1997 m. mokinosi Visiukuose elektroniką. Kodėl - nežino, nes pasirinko kone aklai. Netikėtai sau ūgtelėjo smarkiai. Bet net ir to proceso metu nieko gero nepasiekė dėka kognityvinio disonanso. Ir dar priedo turbūt todėl, kad daug smaukydavo. Tai o būdamas kataliku prisipažindavo per išpažintis ir baisiai gailėdavos paskui. Kas be abejonės dar pagilindavo jam tąjį disonansą. Giriasi, kad buvo anoks Andriaus Ušinsko grupiokas. Ir kad pats niekad nenusirašinėjo - esą taip padaręs yra tik du kartus, o paskui išsigando irba pasidarė tinginys, todėl metė...

Nors ir buvo tampąs elektronikos inžinierium, visad su ištįsusia seile - o vasaromis netgi pasislėpęs nuo tėvų - skaitė pogrindines knygutes apie programavimą, tokias kaip pvz. Tumasonio "Paskalis ir Turbo Paskalis"! Už ką dar antrame kurse emocionaliai savo dėstytojai parodė jos klaidą darbo ištaisyme ir todėl nelegaliai gavo maksimalų balą vietoj užsitarnauto kiek mažesnio.

1997-aisiais instojo VU fizikoj į lazerių magistrantūrą, bet ten nieko nesuprato ir ypač pedagoginio liberalumo. Pastarajam paveikus patį aptariamąjį subjektą, subjektui liaudiškai tarus atėjo satanizmas. Kurį beje labai gerai suderino su krikščioniška katalikybe. Metė mokslus. Pradėjo klausyt metalo daug, bet dažnai. Ir volasus užsiaugino, tik per klaidą. Nes tingėjo kirptis paprasčiausiai, o gal ir pinigų nebuvo.

Tuo pat metu VU dėka susipažino su internetais, betgi tik su emailais. Ir atsitiko tatai prie SunOS tekstinių terminalų. Už ką tajai įstaigai jaučia dėkingumą iki šiol. Bet apie tai vėliau. Nu o tada prasidėjo blevyzgojimai programming@ ir kitose el. pašto konferencijose. Ten sužinojo apie Open Source ir daug kitų nelegalių programinių dalykų kompuose. Iš ten neakivaizdžiai pažįsta Pipedijos autorių Tararaiką.

Tais laikais ir į Blevyzgas pradėjo savo schizofreniškas inžinerines fantazijas rašinėt. [1] [2]

Paskum, 1998-aisiais grįžo į Visiukus. Tai o kadangi satanizmas dalykas rimtas, tai mokslai nebesisekė taip gerai, kaip kompai. Tai ir gyveno sau toliau studentų barake apsimetinėdamas, kad to barako kompų tinklą kuria irgi jį prižiūri. Aišku, ne vienas jis tas machinacijas stumdė, o su draugais kartu. Prisistumdė iki to, kad į baraką buvo atvesti internetai per koaksialinį kabelį 17-ame aukšte. Ir nebebuvo kur dingt. Ir iškilo mūsų subjektui didžiulė dilema - naudotis serveryje legalia OS WinNT 4.0 + legalia programa WinRoute, ar vis dėlto rinktis iš nelegalių. Buvo pasirinktas nelegalus kelias - kaip žinia, taip anokiam lietuviui daug paprasčiau. Tai taip subjektas susipažino su Linuksais ir RedHat 5.5 . Nes tik tokią nelegalią OS turėjo jojo kaimynas. Tatai šitaip žiauriai ir netikėtai s2 pradėjo gyvent internetuose ištisą tą laiką, kursai nuog miego likdavo.

2002-aisiais viskas buvo nusibodę, todėl bandė savo noru eit tarnaut į armiją. Bet taip sakant buvo pasiųstas pas ES sertifikuotą psichologą, kursai nesąmonių prirašinėjo visokių. O tai paskui poliklinikos psichiatrė tik pasakė subjektui, kad arba nieko nebus, arba bus baltas bilietas. Tai čia kaip ir nebėr ką daugiau priduria - jeigu 26-erių metų vyras savo noru bando į armiją tarnaut eit, tau jau kaip ir viskas su jo galva aišku.

Patvirtinta, kad metų pabaigoj subjektas nuėjo į savo pirmąjį metalo koncą ir nuo tada galutinai apsivertė jojo gyvenimas.

2003-iaisiais persimetė s2 prie nelegalios OS ne tik servery, bet ir namie. Bendražygiai šneka, kad tai buvo RedHat 8.0, įdiegtas į serverinį diską, kurį s2 turėjo sukonfigint, bet vietoje to paprasčiausiai negrąžino laiku, o dar paprasčiau - draugiškai nupyzdijo. Tai kaip sakant jau gavos kaip užkratas kažkoksai. Tai ir galop kai nusibodo viskas tame barake, s2 išsikraustė iš jo ir ėmė tobulint anokią dvigubai nelegalią programą Wine, apie kurią sužinojo ne be Tararaikos internetinės propagandinės pagelbos. Kas jau visiškai išrovė jo šaknis, dar šiek tiek į realybės dirvožemį buvusias prieš tai įleistas.

Gi o paskui kažkaip netikėtai gavo darbą tame pačiame VU, kur atėjęs vėlei gi rado pasibaisėtinai panašią Sun SPARC sistemą. Tiesa, neveikiančią.


(bus dar, jei nieko neužpiso)


Namų puslapis

Kadangi nesugebėjo per šitiek metų išmokt nei PHP programuot, nei Apache prižiūrėt, tai savojo puslapio internetuose neturi irgi daugiausia ką moka - redaguoti Pedivikijas visokias. [3]


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.