Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Iliuminatai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Iliuminačiai)
Jump to navigation Jump to search
Dažniausiai naudojamas iliuminatų valdžios simbolis - tai piramidė, atspindinti jų valdymo struktūrą: viršūnėje sėdi patys iliuminatai, tiesiogiai susiję su driežažmogiais ir žinantys visą padėtį, žemiau - religiniai, žiniasklaidos, finansų ir politikos veikėjai, pavaldūs iliuminatams, o apačioje - vergais paversta žmonija. Piramidės formos šventyklos aptinkamos visame pasaulyje - ir Amerikos, ir Kinijos, ir Egipto kultūrose, statytos tais laikais, kai esą žmonija buvo suskilusi į tarpusavy nebendraujančias dalis. Visose šiose piramides stačiusiose kultūrose buvo garbinami ir ropliai

Iliuminatai arba Iliuminatų ordinas, liaudyje dažniausiai vadinami tiesiog kaip iliuminačiai - paslaptinga sekta, plaunanti smegenis ir valdanti pasaulį. Neabejotina, kad būtent iliuminatų valdžia slapta reguliuoja visus pasaulio valdovus beigi turtuolius, siekdama savo paslėptų kėslų.

Iliuminatų ordino atsiradimas siejamas su tamplieriais, frankomasonais bei žydomasonais, taipgi ir su įvairiomis pavaldžiomis jiems organizacijomis, kaip Rotary bei visokios panašios.

Nuo seno vienareikšmiai žinoma, kad ir visoksai satanizmas bei smegenų plovimas susijęs su paslaptingu iliuminatų ordinu, taip pat - su įvairiausiomis masonų organizacijomis, kurios slapta perima valdžią ir naikina visus savo konkurentus, siekdamos nuolat išlaikyti maksimalią įtaką.


Iliuminatai kontroliuoja pasaulį

Viena iš seniausių žmonijai žinomų skulptūrų, atrasta centriniame Afrikos regione. Skulptūrai yra maždaug 17 tūkstančių metų, ji rasta teritorijose, su kuriomis siejamos žmonijos ištakos. Žmogiškų sudėjimo bruožų turinti reptilija rodo, kad net nuo pačių seniausių laikų reptilijos buvo sudievinamos ir kad jau seniausiems žmonėms buvo žinomas ropliažmogių sugebėjimas valdyti žmonių sąmonę

Nuo seno įvairių civilizacijų žinomos roplių savybės bei jų sudievinimas stebėtinai prieštarauja roplių prigimčiai: šie yra visiški individualitai, nežino bendruomenės verybių, neturi gailesčio, yra plėšrųs grobuonys, maitėdos.

Todėl mokslininkai neabejoja, kad mistinės dvasingumo galios, senosiose religijose priskiriamos ropliams - gyvatėms, krokodilams, drakonams, driežams ir pan. negali būti paaiškinamos paprastomis projekcijomis, o tiktai būdingu pasąmonės kontrolės poveikiu, kuris šiems padarams būdingas. Yra žinoma, kad, pavyzdžiui, krokodilai nepaaiškinamai sugeba privilioti savo auką telepatinėmis bangomis, o gyvatės ir žalčiai užhipnotizuoja auką ir priverčia ją pačia nueiti grobuoniui į nasrus.

Senųjų civilizacijų atvaizduose (Senovės Egiptas, Senovės Kinija, Majų Civilizacija, Babilonas ir daugelis kitų kultūrų) valstybių valdovai ir dievai neretai vaizduojami, kaip turintys aiškių roplių bruožų - padengti žvynais, su dvišakais liežuviais, su gyvatiškais (skeltais) vyzdžiais, beausiai ir t.t., kas neabejotinai rodo, kad dar prieš tūkstančius metų tam tikra roplių grupė įtakojo žmonijos vystymąsi.

Daug senų artefaktų, susiejančių roplius su žvaigždėmis ir dangumi (tai atrodo ypač kiesta, kai ropliai gyvena urvuose) bei netgi atvaizdai, kur ropliai piešiami kartu su aparatais, panašiais į kosminius laivus, leidžia neabejoti, kad tai svetima, kosminė roplių civilizacija.


Smegenų valdymas ir iliuminatų hierarchija

Ypatingai ryškiai matomi genetinio modifikavimo bruožai Vindzorų šeimoje( 1914 m. paskelbus karą Vokietijai, Karalius Jurgis norėdamas nuslėpti savo roplišką kilmę pervadino savo dinastiją į Vindzorų). Su šia šeima siejamos visos kitos dabar esančios iliuminatų šeimos: Karalienė Elžbieta su aiškiai reptiliškais veido bruožais, itin tipiškais smailiais ausų speneliais, taip pat ir pastebimais driežiško tipo dantimis (kandžiai linkę augti paskiromis aštrumomis, kaip pas roplius, o ne sudarydami vientisą plokščią liniją, kaip pas žinduolius). Visos prie roplių priartinančios modifikacijos leidžia ropliažmogiams geriau valdyti šitokius žmones telepatiškai

Mokslininkai neabejoja, kad roplių Žemėje nėra daug, o žmones jie naudoja kaip vergus, skirtus brangiųjų metalų gavybai. Tačiau dėl mažo roplių kiekio, jie negali suvaldyti beveik šešių milijardų žmonių taip tiesiogiai, kaip kažkada galėjo suvaldyti vos kelis milijonus žmonių visame pasaulyje prieš kelis tūkstančius metų.

Todėl ropliai dabar kontroliuoja tik specialiai atrinktų, itin lengvai pasiduodančių hipnozei žmonių smegenis, o per šiuos kontroliuoja ir visą likusią žmoniją. Per ilgą laiką atrankos būdu buvo išvesta žmonių veislė, nuolat užimanti valdančiuosius postus, šiai grupei visada tekdavo valdovų, bankininkų, karalių ir stambiausių pramonininkų vaidmuo. Tai tokios garsios šeimos, kaip Rotšildai, Rokfeleriai, Vindzorai, Bušai ir kitos, visos susijusios tarpusavyje.

Visos šios šeimos sudaro iliuminatų ordino viršūnę, kuri kontroliuoja mažesnį ir smulkesnį kapitalą bei antraeilius politikus, nieko neįtariančius apie tai, kam jie patys dirba. Žemesniuose sluoksniuose yra įvairūs mokslininkai, paprasti darbuotojai, o visa žmonija tėra tų aukštesniųjų grupuočių vergai.

Taip veikianti sistema garantuoja, kad ropliažmogiai - kolonistai, užgrobę Žemę, visą Žemės sistemą pajungs sunkiųjų metalų gavybai, o šiuos metalus ropliažmogiai galės išsivežti į savo planetas. Būtent dėl savo potraukio sunkiesiems metalams - auksui, sidabrui, platinai, iridžiui bei panašiems, ropliažmogiai ir sukuria iškreiptą sistemą, dėl kurios žmonija turi dirbti ne savo gerovei, o absurdiškam tikslui - šių metalų kaupimui.

Neužmirškime, kad visose be išimties civilizacijose šie sunkieji metalai siejami su ropliais - drakonais Kinijoje, krokodilais Egipte, hidromis ir slibinais Europoje, gyvatėmis pas baltus ir pan. - nesistebėkime, kodėl visi tie metalai kaupiami iliuminatų šeimų bankuose.

Nekelia abejonių ir faktas, kad dabar keliama dar viena satanizmo banga, kuri skirta krikščionybės įtakos panaikinimui - nes būtent ši religija netikėtai pasipriešino ropliažmogių kontrolei. Todėl atsiranda bandymai pakeisti Jėzų Kristų į visai kitą simbolį - Driežą Kristų, kuris jau vėl pateiktų roplius, kaip žmonijos globėjus. Pastebėtina, kad visose satanistų apeigose garbinami ropliai - gyvatės, o iliuminatai ir masonai dalyvauja satanistinėse apeigose.

Drakono žvaigždynas ir ropliažmogiai - iliuminatai

Drakono arba Slibino žvaigždynas yra siejamas su iliuminatų simboliais - ropliais, taigi ir Gyvatnešio žvaigždynas, ir Gyvatnešio Alfa - kaip manoma, būtent ta sistema, iš kurios atvyko ropliažmogiai, turintys mentalinę galią kontroliuoti žmogaus smegenis.

Kol kas nėra išaiškinta, ar ropliažmogiai yra susieti su Ktulu, kuris irgi gali vykdyti smegenų kontrolę. Spėjama, kad Ktulu gali priklausyti konkuruojančiai ateivių grupei ir tarp jo bei ropliažmogių gali vykti nuožmi kova dėl Žemės užvaldymo.


Kontraversijos su VLKK

O dar VLKK mums sako, kad reikia rašyti ir sakyti iliuminačiai bei iliuminačių ordinas, lyg moterys ten būtų kokios - iliuminatės, taip akivaizdžiai matome, kad nekompetetingas VLKK bandymas pakeisti iliuminatų ordinų esmę dvelkia akivaizdžiu matriarchatu, o gal ir dar kuo negeresniu, nes tai dezinformacija, esą tai moterų ordinas. Paklauskime, kam tai naudinga, kad visi painiotųsi ir galvotų, esą tai kažkokia feminisčių grupė?

Neabejotina, kad tik užsimaskuoti bandantiems iliuminatams. Taip kad ir nekyla abejonės, kam dirba ir kieno užsakymus vykdo VLKK, bandanti klaidinti visuomenę.


Dar žr.

  • Iliteračiai - sekta, kuri skleidžia iliuminačių sąmokslą liaudyje
  • Žydomasoniai - tie, kurie valdo ir iliuminačius, ir iliteračius
  • Driežažmogiai - tie, kurie valdo net ir žydomasonius
  • Ktulas - vienintelis, kuris kovoja ir bando pasipriešinti iliuminačių sąmokslui
  • Rabinovičių klanas - šitos masonerijos atstovai Lietuvoje