Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Asmenybės sutrikimai pagal DSM-IV

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Asmenybės sutrikimai pagal DSM-IV - tai, matyt, geriausias asmenybės sutrikimų sąrašas, kokio tik jums gali prireikti. Na, gal dar verta pasižiūrėti, kokie yra asmenybės sutrikimai pagal DSM-5, bet tenai rasite tą patį.

Šita DSM-IV schema sudaryta JAV, nes ten ir kiti DSM variantai yra, todėl Lietuvoje psichiatrai šitą ignoruoja. Kita vertus, jau daugybę metų DSM klasifikavimai persikelia į ICD, tad tai, ką matote DSM - tai jau yra arba bus naudojama ir pas mus. Pvz., nors ir visai jau senas, DSM-IV asmenybės sutrikimų klasifikavmas sudaro pagrindą ir dabar Lietuvoje esančioje psichiatrijoje (aišku, jei neskaitysim senų degradų, uostančių Tiganovo bezdalus).

Tiesą sakant, visas tas DSM-IV yra ne kas kita, kaip tie patys seni asmenybės sutrikimai pagal DSM-III, tiktai iš C grupės čia išmestas pasyviai agresyvus asmenybės sutrikimas ir numestas į kitus, nes nutarta, kad dauguma požymių pernelyg sutampa su kitais, o kur nesutampa - tai gal ir per retas. Pora kitų, visai retų asmenybės sutrikimų buvo išvis išmesta velniop.

Nustatant diagnozę, pirmiausiai nagrinėjami bendri kriterijai, o paskui jau ir konkretaus asmenybės sutrikimo požymiai.

Bendri asmenybės sutrikimo kriterijai

 1. Bendri asmenybės sutrikimo kriterijai yra tokie, kad matomi vis besitęsiantys žmogaus suvokimo ir elgesio požymiai, kurie neatitinka tos kultūrinės ir socialinės aplinkos, kurioje žmogus gyvena. Tie nuokrypiai matomi bent dviejose iš šių sričių:
  1. Suvokimas, t.y., tie būdai, kuriais žmogus priima ir interpretuoja save, kitus žmones ir įvykius
  2. Afektyvumas, t.y., emocinių reakcijų plotis, intensyvumas, adekvatumas ir prisitaikymas
  3. Tarppersonalinis veikimas, t.y., bendravimas su kitais žmonėmis
  4. Impulsų valdymas
 2. Tie požymiai yra nelankstūs, gilūs ir apimantys labai plačią asmeninių ir socialinių situacijų spektrą
 3. Tie požymiai sukuria kliniškai reikšmingus sutrikimus ar pažeidimus socialinėje, darbinėje, šeimyninėje ar kitose svarbiose gyvenimo srityse
 4. Tie požymiai yra stabilūs ir labai ilgai besitęsiantys, o jų pradžia atsekama vėlų vėliausiai paauglystėje ar anstyvame suaugime
 5. Tie požymiai negali būti kaip nors geriau paaiškinti, kaip kokio nors kito psichikos sutrikimo požymiai
 6. Tie požymiai nėra dėl tiesioginio psichologinio požymio, kurį gali sukelti kokios nors medžiagos ar bendra medicininė kondicija, pvz., galvos smegenų trauma


Asmenybės sutrikimai, numatyti DSM-IV

DSM-IV numato kelias asmenybės sutrikimų grupes. Visos jos gerokai skiriasi, bet kartu yra gana sąlyginės, kartais tik dėl gražumo tas skirstymas. Čia labai neformaliai ir buitiškai aprašome tuos asmenybės sutrikimus ir kelis ryškesnius jų požymius. Svarbu neužmiršti, kad asmenybės sutrikimų atveju tie požymiai būna tiek ryškūs, kad juos reikia įsivaizduoti, kaip anekdotinio stiprumo požymius.

Klasteris A: keisti ar ekscentriški

Čia yra sutrikimai, kurie pasižymi keistu, ekscentrišku mąstymu ir elgesiu. Tai A klasterio asmenybės sutrikimai:


Klasteris B: dramatiniai, emociniai ir klaidingi

Čia yra tokie sutrikimai, kur žmonės elgiasi neteisingai, amoraliai, pažeisdami įstatymus ar kokias nors nerašytas visuomenės normas, o jų elgesys būna susijęs su stipriomis emocijomis, darmomis ar dar kažkokiais dalykais. Tai B klasterio asmenybės sutrikimai:


Klasteris C: nerimaujantys ir bijantys

Čia yra sutrikimai, kur žmonės slapstosi nuo kitų, vengia bendravimo ir vis jaučia nerimą ar kokią nors baimę. Tai C klasterio asmenybės sutrikimai:


Nenurodyti asmenybės sutrikimai

Čia yra palikti du asmenybės sutrikimai, kurie buvo ankstesnėse DSM versijose, tačiau dabar jau nebenagrinėjami, tai diagnozė būna užrašoma kaip nenurodytas asmenybės sutrikimas, paprastai su kokiais paaiškinimais:

 • Negatyvistinis asmenybės sutrikimas, dar vadinamas kaip pasyviai agresyvus asmenybės sutrikimas. Anksčiau jis buvo skiriamas į tris subtipus: pasyvus, agresyvus ir pasyviai agresyvus. Pasyvus didesne dalimi buvo perklasifikuotas į priklausomą asmenybės sutrikimą, agresyvus - į ribinį asmenybės sutrikimą, o likęs variantas paliktas išimtims.
 • Depresyvinis asmenybės sutrikimas, kurio esminis požymis - nekintamai neigiamas požiūris į pasaulį, save ir visą kitą. Toksai sutrikimas pagal galimybę irgi turėtų būti įvertintas ir galimai perdiagnozuotas kaip kažkuris kitas sutrikimas.