Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Asmenybės sutrikimai pagal DSM-III

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Asmenybės sutrikimai pagal DSM-III - tai visiškai klasikinis asmenybės sutrikimų sąrašas, kuriuo visi vadovaujasi ir dabar. Tai išties ir yra tasai DSM sąrašas, nuo kurio prasidėjo dabartiniai asmenybės sutrikimų vertinimai. Visi jau užmiršo apie šitą DSM-III, nes jis pasirodė dar 1980 metais, tai per 50 metų jau spėjo numirti visi psichiatrai, kurie ankstesnius DSM variantus naudojo. O kadangi iki visai nesenų laikų buvo naudojmas DSM-IV, kuriame buvo toks pats asmenybės sutrikimų sąrašas, tai vat čia ir gavosi tas pat.

Išties, jei norite detalizuotai aiškintis, tai rekomenduojame skaityti apie asmenybės sutrikimus pagal DSM-IV, nes ten geriausia klasifikacija, bet ji tik vos vos geresnė už šitą.

Tiesą sakant, tenai tokia pati klasifikacija, kaip ir čia. Niekuo nesiskria. Gal tik tuo, kad čia dar buvo išskirti pora retų specifinių asmenybės sutrikimų - mazochistinis asmenybės sutrikimas ir sadistinis asmenybės sutrikimas. Vienok, vėliau šitie sutrikimai dingo iš DSM, nes pernelyg reti ir neapsimokėjo jų tenai laikyti.


DSM-III asmenybės sutrikimų pokyčiai, lygiannt su ankstesnėmis versijomis

Lyginant su asmenybės sutrikimais pagal DSM-II, čia matomi juntami pasikeitimai. Asmenybės sutrikimai nagrinėjami jau nepriklausomai nuo kitų - net ketvertas senų asmenybės sutrikimų išmesta, užtat penketas naujų pridėta.

Du iš naujų asmenybės sutrikimų buvo įtraukti, remiantis psichoanalizės atstovais - tai buvo narcisistinis asmenybės sutrikimas ir ribinis asmenybės sutrikimas. Abu šitie iki šiol užima keistą vietą: narcisistinis asmenybės sutrikimas iki šiol yra ignoruojamas daugelio Europos psichiatrų, nors įvairių sričių psichoterapeutai (ne tik psichoanalizės) kalba, kad tai vienas iš blogiausių ir labiausiai paplitusių asmenybės sutrikimų, tiesiog ypatingai gerai vengiantis psichiatrinės priežiūros. Kitas, ribinis asmenybės sutrikimas, vis dažniau laikomas klaidingai įtrauktu į asmenybės sutrikimų sąrašą, nes čia išvis tiesiog nei į tvorą, nei į mietą. Nepaisant to, kadangi niekas nenori daryti atskiros klasės sutrikimų vienam ribiniam sutrikimui, tai ribinis sutrikimas lieka prie asmenybės sutrikimų iki šiol. Juoba, kad jei jau prireikia guldyt į skyrių, tai paprastai su greitąja pagalba ar su pareigūnais, taigi, kuo čia ne B klasteris?

Bendrai imant, DSM-III asmenybės sutrikimų klasifikacija buvo tokia gera ir vykusi, kad net ir dabartinės, naujesnės klasifikacijos šitą klasifikaciją nebent tik kažkiek patobulina, bet nepadaro kokių nors kardinalių pokyčių. Kaip pvz., per keliasdešimt vėlesnių metų iš pagrindinių DSM asmenybės sutrikimų klasifikavimo sekcijų buvo pašalintas tiktai vienas - pasyviai agresyvus asmenybės sutrikimas, o naujų į pagrindines sekcijas išvis pridėta nebuvo.


Bendri asmenybės sutrikimo kriterijai

Kaip ir ankstesnėse DSM versijose, taip ir čia akcentuojama, kad asmenybės sutrikimai yra daug kuo panašūs į neurozes, tačiau visą gyvenimą laikosi stabilūs ir nekinta, persmelkdami visas žmogaus gyvenimo sritis.

 1. Turi būti matomi bendri asmenybės sutrikimo kriterijai, iš kurių būtų galima suprasti, kad jie neatitinka tos kultūrinės ir socialinės aplinkos, kurioje žmogus gyvena. Tie nuokrypiai matomi bent dviejose iš šių sričių:
  1. Suvokimas, t.y., tie būdai, kuriais žmogus priima ir interpretuoja save, kitus žmones ir įvykius
  2. Afektyvumas, t.y., emocinių reakcijų plotis, intensyvumas, adekvatumas ir prisitaikymas
  3. Tarppersonalinis veikimas, t.y., bendravimas su kitais žmonėmis
  4. Impulsų valdymas
 2. Tie požymiai yra nelankstūs, gilūs ir apimantys labai plačią asmeninių ir socialinių situacijų spektrą
 3. Tie požymiai sukuria kliniškai reikšmingus sutrikimus ar pažeidimus socialinėje, darbinėje, šeimyninėje ar kitose svarbiose gyvenimo srityse
 4. Tie požymiai yra stabilūs ir labai ilgai besitęsiantys, o jų pradžia atsekama vėlų vėliausiai paauglystėje ar anstyvame suaugime
 5. Tie požymiai negali būti kaip nors geriau paaiškinti, kaip kokio nors kito psichikos sutrikimo požymiai
 6. Tie požymiai nėra dėl tiesioginio psichologinio sutrikimo, kurį gali sukelti kokios nors medžiagos ar bendra medicininė kondicija, pvz., galvos smegenų trauma


Asmenybės sutrikimai, numatyti DSM-III

Didesne dalimi asmenybės sutrikimai čia panašūs, kaip ir ankstesnėse DSM versijose.

Klasteris A: keisti ar ekscentriški

Čia yra sutrikimai, kurie pasižymi keistu, ekscentrišku mąstymu ir elgesiu - A klasteris:


Klasteris B: dramatiniai, emociniai ir klaidingi

Čia yra tokie sutrikimai, kur žmonės elgiasi neteisingai, amoraliai, pažeisdami įstatymus ar kokias nors nerašytas visuomenės normas, o jų elgesys būna susijęs su stipriomis emocijomis, darmomis ar dar kažkokiais dalykais - B klasteris:


Klasteris C: nerimaujantys ir bijantys

Čia yra sutrikimai, kur žmonės slapstosi nuo kitų, vengia bendravimo ir vis jaučia nerimą ar kokią nors baimę - C klasteris:


Nenurodyti asmenybės sutrikimai

Čia įdėta pora retesnių asmenybės sutrikimų, kurie vėlesnėse DSM versijose buvo panaikinti: