Paukščiai

Paukščiai jau visai užkniso žmones - negana to, kad dauginasi, kur papuola, šika ant galvų bei mašinų, tai dar ir išnaikinti neina, o dar ir paukščių gripą sukėlę, apkrėtė juo kiaules, nuo ko kilo kiaulių gripas ir tokiu būdu šventasis lietuvių gyvulys - kiaulė - buvo šlykščiai pažemintas!

Tai kažkoks šūdinas paukštis vienu kartu suryja tiek šprotų, kad visa šprotų skarbonkė gautųsi, o gi ką tokie daro - tik ryja, ryja, ryja...

Ir esminis paukščių bruožas - tai šikti, betgi ne šiaip šūdais, o paukščiašūdžiais! Aišku todėl patys šūdiniausi paukščiai yra šūdpaukščiai, ne veltui juos taip vadina!

Tai dar visokių tų paukščių būna, bet visi yra niekingi ir verti pasišlykštėjimo, beveik kaip žuvys:

 • Balandžiai - šika ant galvų ir veisiasi balkonuose
 • Varnos - šika ant galvų ir vagia daiktus
 • Žvirbliai - maišosi po kojomis, kapstosi šūduose, čirškia ir vagia grūdus iš žemdirbių
 • Žuvėdros - šika ant galvų Klaipėdoje ir vagia žuvį iš žvejų
 • Kirai - kaip žuvėdros, tik mažesni
 • Zylės - kaip žvirbliai
 • Varnėnai - kapsto daržus
 • Gandrai - atneša vaikus
 • Šikšnosparniai - veliasi į plaukus ir geria kraują
 • Ereliai - ėda gyvūnus ir yra nacių, amerikonų, rusų ir lenkų herbuose
 • Vištos - šūdinas paukštis, kurio atliekas vertelgos deda į dešras vietoj mėsos
 • Kregždės - šika ant galvų ir tokios greitos, kad fyg nušausi
 • Antys - šika į tvenkinius ir upes
 • Gulbės - ne tik šika į tvenkinius bei upes, bet ir žmones puola
 • Kormoranai - baigia sunaikinti pušynėlius Nidos nacionaliniame parke
 • Kanarėlės - cypsi ir jas augina debilavotos bobos

Tai dar ir visokių kitokių paukščių esama, čia jau kai rankos kam daeis, tai papildykit šitą sąrašą...

Ir neužmirškit - paukščiai šika visur, jie tyčia šika, taikliai ir tikslingai!