Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vatikano Radijas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Vatikano Radijas - tokia sena radija, panašiai kaip ir koksai Amerikos Balsas ar Laisvoji Europa buvo, tiktai iš Vatikano transliuota. Tai kadangi apie politiką šnekėdavo mažai, o daugiausiai apie bažnyčią, tai ir slopinama buvo mažiau už kitas. Kaip ir kitos tolimos laisvo pasaulio radijo stotys, taip ir šioji transliavo į Lietuvą trumposiomis bangomis, taigi buvo girdima tik per geresnius radijo imtuvus, tokius kaip VEF.

Dargi netgi į sovietmečio galą kartais ta Vatikano radija ir visai neslopinama būdavo, pakol nepradėdavo kalbėti ką nors apie disidentus ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. O kadangi apie šitus dalykus šnekėdavo gana nedaug, tai sovietinė valdžia vaizduodavo, kad necenzūruoja. Tik vat kažkodėl vos tik paminėdavo kokį nors netinkamą žodį, momentaliai laidos metu įsijungdavo radijo trikdžiai ir staiga prasidėdavo toksai triukšmas, kad nieko daugiau ir nesigirdėdavo.

Reikia paminėti, kad Vatikano Radija buvo pati pirmoji, kuri pradėjo Lietuvai transliuoti iš užsienio - dar 1940 metais, kai tik atėjo okupacija ir pradėjo siautėti NKVD. Tai pradžioje du kartus per savaitę transliuodavo, o paskui ir keturis kartus. O paskui jau prasidėjo ir dar daugiau radijo laidų.

Kita vertus, būtent Vatikano Radija tapo pirmąja, kurią pradėjo slopinti sovietinė valdžia, tai tuo metu labai dar primityviai ir nesėkmingai, ale paskui jau kai atsirado Amerikos Balsas, tai ta Vatikano Radija ėmė neberūpėt, o kai jau ir Laisvės Radija bei Laisvoji Europa atsirado, tai tada Vatikano Radija pasidarė visai jau tokia neesminė.

Kažkodėl čia kažkas, kas rašė, vietoje Vatikano Radijas visur parašė "radija" moteriška gimine. Čia matyt tam, kad visi kunigai labai pyktų, nes jie gi moterų nenori turėt...