Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Stasys Paulauskas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 N-18.png 
JŪS NETURIT 18 METŲ
Šitas puslapis neskirtas mažvaikiams, tokiems, kaip JŪS. Dinkit iš čia, nes jūsų IP adresai ir visa kita informacija, kokia tik pasitaikys, bus perduota jūsų tėvams ir globėjams pagal pirmą prašymą. Pipedija negali sukontroliuoti mažvaikių, tačiau padarys viską, kad mažvaikiai būtų apsaugoti.

Norėdami perskaityti šitą puslapį, turite privalėti turėti 18 metų. Skaitydami Pipediją, jūs privalote būti >18 metų. Priešingu atveju, jūs neturite teisės skaityti ir privalote iš čia dingti ir išeiti iš šio puslapio, ir ištrinti visą informaciją apie šitą puslapį, kad atsitiktinai daugiau jos neperskaitytumėte. Taip pat privalote apie tai nedelsdami informuoti savo tėvus ar globėjus.
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
 Warning for police brutality.png  Menamas Pipedijos herojus teigia, kad visi čia esantys gandai beigi kliedesiai yra apie jį ir netgi galimai tikrovė!

Nors visa Pipedija tėra gandai apie alternatyvią realybę, kažkas susigalvojo, kad čia apie jįjį aprašytas straipsnis. Pipedijos triumviratas gal būt žada gal būt apsvarstyti duotąjį prašymą, gal būt ryšium su pateiktais argumentais, tačiau gal būt nieko negarantuoja, nes gal būt priežastys turi būti rimtos, o ne gal būt blevyzgos kažkokios. Taip pat Pipedija informuoja, kad gal būt greičiausias būdas įgyti genderiškai abstrahuotą karmos vektorių - tai grąsintis teisėsaugomis ir prokuratūromis.
Konkrečias pastabas skaitykite diskusijose. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti!

Stasys Paulauskas

Stasys Paulauskas sveikinamas nuo Pipedijos tuo, kad iškėlė savąją Virtualiką į žiniasklaidos eterį - papasakojo apie internetus beigi būsimas smegenų elektronines sąveikas Lietuvos Radijos etery, neužmiršdamas paminėti ir pamazgų duobės - akivaizdžiai Pipedijos!


Stasius

Nerealusis Stasio online Čatas:

Dar neužsidarėte? Be reikalo.

Taigi laukiame čionais naujų temų iš tamistos, vat jau kiekgi sukūrėme puikiausių, tiktai tamistos idėjinis vadovavimas čia dabar mumis gelbsti, netgi drįstam prašyti, idantinai leistumėte mumis tamistą paskelbti savo reklaminiu veidu beigi Pipediją - Virtualikos bastionu!

Diskuto vengimas visokis

Taigi mielasai, kamgi trinate mūsų klausimus jumis beigi jūsų klausimų atsakymus jumis? Taigi šitaip diskuto negausis padaryt beigi realizuot, tai čia jau ne dalijimasis nuomonėm bei gi patirtim bus, o tik demagoginė tyla!

Pabaiga

Taigi, kaip matome, Stasys Paulauskas (Stasius) yra vandalas ir dargi laido riteris, vengiantis atsakinėti į klausimus. Tačiau jo indėlis į Pipedijos plėtrą - neįkainojamas.