Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Akademikai-skundikai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
 Love smile.png  Gandai šiame straipsnyje pilnai pagrindžia siaubingą pasaulinį sąmokslą galimai įvykusį realybėje, su kuriuo neturi nieko bendra. Šis straipsnis - tai serijos straipsnių apie virtualius sąmokslus dalis.
Konkrečias pastabas skaitykite diskusijose. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti irgi papildyti!
Jei akademikėms-skundikėms bus leista įsigalėti, mūsų universitetų laukia labai liūdni ir stalinizmo epochą primenantys laikai...

Akademikės-skundikės arba anot Romualdo Ozolo Naujieji skundikai - taip jauniausias Lietuvos rašytojas, tolerastų pažiba Vilis Normanas pavadino alternatyviai dvasingų kovotojų už moterų androginizaciją grupuotę, katra tęsdama pačias geriausias KGB stukačių tradicijas parašė donosą (pranešimą apie priešišką ideologinį išpuolį) VU "partkomui" ant žymiausio mūsų tautos filosofo Arvydo Šliogerio.

Prof. Šliogeris, kalbėdamas apie švietimą, į klausimą apie tai, kokias knygas rekomenduotų jaunimui, viso labo pasakė tai, ką žino kiekvienas bent kiek protaujantis Lietuvos žmogus - "Mergaitėms – mezgimo vadovėlis, vaikinams – Plutarchas." Ir dar pavadino patys suprantate ką tikriniais vardais, t.y. "padugnėmis" ir "debilais".

Taigi, nepasakė nieko naujo, tik kad suformulavo tai trumpai, drūtai ir sodriai - kaip ir priklauso tautiniam filosofui.

Bet niekas nesukelia tiek pykčio ir neapykantos totalitarinio mąstymo žmogystoms, kaip Laisvai ir Viešai reiškiamas Tiesos Žodis.

Grupė abiejų lyčių nukvakusių feminisčių tučtuojau apskundė Filosofą ir pareikalavo jį nubausti - atimti galimybę dirbti savo mėgstamą akademinį darbą ir, kaip kokį Balį Sruogą nuvaryti akmenų skaldyti ar žemių kasti.

Tačiau net VU partkomui, vadovaujamam Konstitucinės Dvasios Vyr. šauklio, toks nacistinio stalinizmo dvoku pradvisęs neapykantos žodžio laisvei pliūpsnis pasirodė per kvailas.

Šliogeris buvo išteisintas per visus galus ir triumfuodamas, kaip tas Džordanas Galilėjus ant laužo sušuko: "O visgi jie debilai ir padugnės!"

Tauta neturi pamiršti savo didvyrių. O juo labiau - Laisvo žodžio priešų ir skundikų.

Taigi, štai Akademinės Gėdos sąrašas ir tų skundikių-feminisčių, telydi jas nešlovė per amžių-amžius, vardai:

 • Dr. Margarita Jankauskaitė (Lygių galimybių plėtros centras)
 • Dr. Aušra Pažėraitė (VU RSTC)
 • Dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)
 • Doc. Dr. Jolanta Reingardė (VDU)
 • Doc. Dr. Solveiga Daugirdaitė (VU)
 • Doc. Dr. Nida Vasiliauskaitė (VGTU HI)
 • Morta Vidūnaitė (VU TSPMI)
 • Artūras Rudomanskis (NVO Tolerantiško jaunimo asociacija)
 • Dokt. Rasa Erentaitė (MRU; NVO Naujos kartos moterų iniciatyvos)
 • Dr. Nijolė Keršytė (KFMI ir VU)
 • Doc. Dr. Virginija Šidlauskienė (ŠU)
 • Doc. Dr. Andrius Bielskis (MRU)
 • Doc. Dr. Virginija Jurėnienė (VU KHF)
 • Laima Kreivytė (VDA)
 • Karolis Klimka (Europos kinotyros ir medijų studijų tinklas)
 • Dokt. Ernesta Butkuvienė (KTU; VšĮ Moters pagalba moteriai)
 • Prof. Dr. HP Nijolė Petkevičiūtė (VDU; SI/E Lithuanian union President)
 • Prof. Dr. HP Irmina Matonytė (Socialinių tyrimų institutas, Europos humanitarinis universitetas)
 • Dr. Aušra Maslauskaitė (Socialinių tyrimų institutas)
 • Doc. Dr. Giedrė Purvaneckienė (VU)
 • Ramunė Kudzmanaitė (Vilniaus kolegija)
 • Renata Šukaitytė (LMTA)

Neapsigaukite! Nepaisant lyties neatitinkančių pavardžių vyrų šiame sąraše nėra - vien tik feministinis bobinčius!


Dar žr.


Ir t.t.

Upd. Viena čia apsilankiusių feminisčių paliko tipinį komentarą, atitinkantį tos grupuotės intelekto lygį:

 • Šitas straipsnis - šūdas (c)