Lietuvos Žinios

 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!

Lietuvos Žinios - toks tai dienraštis purvaskalaidinis, labai panašus į Lietuvos rytą, ar kokią Respubliką, o gal net ir nepanašus visai, kas čia bepatikrins. Turi jie ir internetus savo ir propagandą savo spausdina, tai gal net ir visai rimti. Dar juos žurnalistų etikos komisija pripažino neetiškais, suprask jie pipediški visai[1], nors Pipedija ir etiškesnė užu juos, nes bent jau pati nesąmonėm prisipažįsta...

Štai toksai nykus, nuobodus ir neįdomus tasai internetinių LŽ logotipas, kaip ir patsai dienraštis.
Štai kokia ta Lietuva pagal LŽ, kurioje kova dėl dirbamos žemės nesibaigia, o pašvilpauti kenkėjams neužtenka.

Trumpinant rašoma LŽ, tad nepainiokite su LaifŽornal.

Lietuvos Žinios ypačiai ypatingiausios tuo, kad tenai straipsnius rašo toks kvantinis magas Gintaras Mikšiūnas. Na kam gi taip varyti ant savo žemelės Lietuvos, ir teigti, kad joje kova dėl dirbamos žemės nesibaigia, o pašvilpauti kenkėjams neužtenka?

Gandai apie Lietuvos Žinias

Tai dar čia pateiksim visokius gandus ir citatas iš internetų apie LŽ:

  • LŽ dera skaityti prisirijus tulžies ir skambant Pūko radijui. Kažkoks Lietryčio rašeiva.
  • Aš neįsivaizduoju, kaip žmogus parašęs tokį straipsnį gali save vadinti žurnalistu… D.B. (piktas blogeris).

Dar žr.

Lietuvos Žinios internetuose visame gražume: http://lzinios.lt/lzinios/index.php


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.