AEG - tokia vokiška elektronikos kompanija, kuri pagarsėjo daugeliu visokių išradimų, o taip pat ir tuo, kad kadaise buvo viena iš įkūrėjų legendinei, bet irgi jau nebeegzistuojančiai Telefunken firmai, garsėjusiai išskirtinai gera garso aparatūra.

Šiais laikais AEG jau nebeegzistuoja, ją seniai nupirko ir suvirškino Daimler Benz, o likučius pardavė Electrolux kompanijai, kuri tiesiog ant savo baltos technikos klijuoja AEG lipduką, o taip pat naudoją tą patį prekės ženklą nuomai kitoms kompanijoms, nes viskas, kas su užrašu "AEG", yra gerai parduodama, nes vartotojai žino, kad tai geras ir patikimas brendas.

Taigi - dabar AEG tėra vokiečių elektronikos gamintojų legenda, o ne kokia tai reali korporacija. Kadaise gi, senovėje, buvo kitaip.


AEG istorija

Senais laikais AEG buvo viena iš pirmų pasaulyje firmų, pradėjusių gaminti elektros lemputes, elektros variklius ir kitą panašią techniką. Iki pat II Pasaulinio karo pabaigos AEG buvo viena iš didžiausių Vokietijoje elektrotechnikos gamintojų, aršiai konkuravusi su Siemens.

1891 metais AEG tapo faktiškai šiuolaikinių elektros tinklų išradėja, nes sukūrė kintamos elektros srovės generatorių, pastatė hidroelektrinę Lauffen am Neckar miestelyje, nutiesė laidus iki pat Frankfurto, o tenai vykusioje Tarptautinėje elektrotechnikos parodoje uždegė 1000 elektros lempučių ir dar užvedė elektros varikliais varomą dirbtinį vandens krioklį. Visi anuo metu buvo apšalę, bet šitie sprendimai vėliau tiesiog ir buvo visur pernaudoti. Kiek vėlesniais laikais, naudodami savo pačių elektros tinklus, AEG pastatė ir pirmą Vokietijoje elektrinių tramvajų sistemą.

Amžių sandūroje AEG tapo viena iš pirmų pasaulio kompanijų, ėmusių kurti radijo siųstuvus bei radijo imtuvus, skirtus kariniam ryšiui. Anuo metu tą patį darė ir Siemens, abi kompanijos smarkiai pjovėse, bet čia įsikišo patsai Kaizeris, kuris tiesiog paliepė firmoms sukurti naują firmą, kurios dalininkėmis abidvi būtų ir tegul ta nauja firma ir užsiima radijo ryšiu. Štai taip 1903 metais atsirado legendinė Telefunken.

AEG firma išrado krūvą visokiausių dalykų ir pasiekė krūvą visokiausių rekordų. Štai pavyzdžiui:

  • Dar 1900 metais AEG išrado feną - elektrinį plaukų džiovintuvą
  • 1903 metais AEG paleido bandomąjį elektrinį traukinį, kuris dar tais laikais pasiekė 210,2 km/h greitį. Tai atleiskit, dar ir dabar traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno važinėja mažesniu greičiu, nors daugiau kaip šimtmetis praėjo.
  • 1929 metais AEG ėmė gaminti pirmus elektrinius refrižeratorius (pramoninius šaldytuvus)
  • 1935 metais AEG sukūrė pirmą normaliai veikiantį magnetofoną

I Pasaulinio karo metais AEG tapo dar ir viena iš didžiausių to meto lėktuvų gamintojų - gamino krūvas visokių, įskaitant ir šimtus sunkiųjų ano meto bombonešių. Vienok vėliau biznis nebuvo labai sėkmingas. Užtat po karo visvien firma augo, o 1933 metais įsijungė į tarpą tų kompanijų, kurios nutarė finansuoti Adolfą Hitlerį. Durni kompanijos vadai nei nenujautė, kad šitai baigsis tuo, kad po keliolikos metų didžiąją dalį kompanijos turto atims sovietai, o firma liks pasmerkta lėtam ir ilgam vegetavimui, o paskui ir išvis išparceliavimui.

1935 metais AEG sukūrė pirmą pasaulyje sėkmingą magnetofoną. Nors jis ir buvo demonstruotas viešoje Berlyno Radijo mugėje, bet vėliau ganėtinai įslaptintas ir tapo vienu iš sėkmingiausiai III Reicho naudotų propagandos įrankių, nes labai sėkmingai leido falsifikuoti įvairių žmonių pasisakymus, o kartu ir organizuoti tų pačių laidų transliacijas iš skirtingų vietų.

Vienok po karo didžioji dalis AEG gamyklų liko Rytų Vokietijoje, tad firma liko ant ledo, nes viską nacionalizavo sovietai. Paskui jau AEG normaliai taip ir neįstengė atsigauti, kol galų gale 1985 buvo nusipirkta Daimler Benz firmos, kuri kaip tik apie tą laiką pradėjo domėtis visokiais elektros varikliais.

Dalis AEG firmos taip ir liko nors priklausanti Daimler Benz, bet nepriklausomai veikianti ir užsiimanti visokių traukinių gamyba - pervardinta į Adtranz, o paskui parduota Bombardier kompanijai. Tuo tarpu prekės ženklas AEG pasidarė nieko bendro su senąja firma neturinčios Electrolux kompanijos nuosavybe. Tai dabar naujas biznis netgi atsirado: AEG prekinis ženklas, kaip paaiškėjo, yra toksai geras, kad Electrolux jį naudoja ne tik savo gaminiams, bet dar ir kažkaip nuomoja krūvai kitų kompanijų, kurios gamina dar krūvas belenkokios įrangos ir už tą prekinį ženklą moka pinigus, nes vartotojai AEG prekes mielai perka.

Štai tokia istorija.


AEG ir juostiniai magnetofonai

AEG taip pat pagarsėjo pasaulyje tuo, kad sukūrė pirmą normaliai veikiantį ir padoria kokybe pasižymintį magnetofoną - dar kokiais 1935 metais. Anais laikais tai buvo, aišku, juostiniai magnetofonai, bet realiai padarę garso įrašyme perversmą. Magnetofonai leido įrašinėti daug kartų ilgesnes laidas, nei gramofonai, o ir su daugybę kartų geresne kokybe.

Buvo kadaise tokia istorija, kad III Reichas kūrė visokią propagandą, tai ją kurdami gudraudavo - nuvažiuodavo korespondentė kokia nors į karo belaisvių stovyklą, tenai apsimesdavo kokia tai Raudonojo kryžiaus atstove ir klausinėdavo kariškių, paprastai karininkų, kokios yra sąlygos, ar gerai jie jaučiasi, ar palaiko savo šalį, ką galvoja apie Vokietiją, apie Hitlerį ir taip toliau. Paskui pareidavo visokios radijo laidos su pasakojimais, kad Hitleris labai geras, vokiečiai labai geri, labai rūpinasi karo belaisviais, o išties JAV ar Jungtinė Karalystė yra blogos, išties jos sukėlė karą, naikina civilius gyventojus ir panašiai.

Niekas Vakaruose negalėdavo suprasti, kas gi atsitinka tiems kariams, kad jie pradeda varyti taip smarkiai ant savo šalių ir kartu aukštinti nacizmą ir Hitlerį. Tuos karius atpažindavo iš balso, bet jų kalbos atrodė tiesiog neįtikėtinai. Tik po karo amerikiečiai išsiaiškino, kame reikalas - ogi naciai įrašydavo tą interviu su kareiviu į magnetofoną, atskirai dar įrašydavo visiškai kitokius klausimus, o paskui juostą karpydavo ir klijuodavo taip, kad gaudavosi, jog kareivis aukština Hitlerį ir nacizmą, o kartu varo ant JAV ir JK, kad šios pradėjo karą ir yra blogos.

Kelis tokius AEG magnetofonus amerikiečiai nuvežė į JAV, o tenai jau tokia Ampex firma pagamino sėkmingus klonus, o dar paskui ir išvis jų pagrindu sukūrė dar daugiau visokios technikos. Bet tai jau kitos istorijos.