Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Vilniaus aukštoji partinė mokykla

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Buka karve.jpg  Prie šio straipsnio ar jo dalies savo ranką buvo pridėjęs irba jį pagadino Karpienis, todėl bent dalis straipsnio tėra paprasta verbalinė tryda!
Karpienio paranoidinė hebefrenija nėra subtili, todėl jus įspėjame: čia kyšo ne kokia Paralelinė Visata ar paprastas melas, o visai jau neartikuliuotos sapalionės.

Partškola - KGB mokymo įstaiga, kurioje mokėsi Gavnolija.

Durniai jūs, nesuprantat tūpos SSRS hierarchijos ir pavaldumų, kokie buvo sovietmečiu. KGB buvo pavaldi partijai, o partija vadovavo. Taip kad partškola nepriklausė KGB, o mokėsi tenai tie, kas vadovavo KGB idėjinei linijai. Istoriją mokykitės.

Partškolos mokiniai

Dauguma senų aukštai iškilusių komuniūgų mokėsi įvairiose partškolose, kaip antai: