Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Varviškių respublika

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Iš kažkur atrastas antspaudas su tos Varviškių respublikos herbu. Įdomu, kad plunksnomis laiko kardą tasai erelis, o ir kaukuolė tenai irgi kažką simbolizuoja matomai.

Varviškių respublika, kartais dar vadinama kaip Varviškės respublika (lenk. Samorząd Warwiszki) - neformali mikrovalstybė tokia, tarpukariu trumpą laiką gyvavusi netoli Kapčiamiesčio, vėliau likviduota didžialietuvininkų.

Varviškės respublika oficialiai įkurta 1920 metais, o užgrobta ir sunaikinta 1923, prisidengiant propagandiniais teiginiais, esą čia kažkokia Želigovskio ar tai kokio tai Pilsudskio invazija. Nors išties tai kurtis pradėjo dar 1918-1919, kai lenkų buvo įkurta tokia placufka - forpostas.

Tai tenai, kadangi kaimas buvo demarkacinėje zonoje, nevaldomoje nei Lietuos, nei Lenkijos, greitai nusėdo visokie dezertyrai ir šiaip atsilikėliai dar nuo I Pasaulinio karo, įskaitant kažkokius kazokus, Vokietijoje buvusius rusų belaisvius, iš lenkų kariuomenės pabėgusius ukrainiečius ir taip toliau. Tai paskui tenai lenkai rado išeitį, ką su anais daryt - ogi pastatė savo vadus, davė ginklų (šautuvų, kulkosvaidžių, granatų) ir pasakė, kad tegul daro ką nori, jei tik tas darymas bus visokie plėšikavimai Lietuvoje. Tai šitaip pasiskelbę nepriklausomybę, anie ir puldinėjo visokius Lietuvos kaimus ir miestelius. O kai lietuviai anuos puldavo, tai tie pasitraukdavo už demarkacinės zonos į Lenkiją, kur būdavo saugūs ir išlaukdavo sau ramiai.

Kiti gi pasakoja, kad išties tai Varviškėse buvo visiškai kitaip, nei kokioje Vandžiogalos respublikoje, katrą kūrė inteligentai, nes Varviškėse tai kažkokie banditai vietiniai tiesiog susimetė ir pasiskelbę savo valdžią, paprasčiausiai apiplėšinėjo aplinkinius kaimus bei pakeleivius.

Kaip sako, vadovavo viskam kažkoksai Chmūra, kuris buvo ne tai Lenkijos leitenantas Juzefas Pilevskis, ne tai kažkoks buvęs dvarininkas Kazimieras Moravskis. Tai vadovavo pakankamai sėkmingai, nes per visą nuolat vykusį terorą ir plėšikavimą Varviškės respublika ilgainiui išsiplėtė, užimdama dar ir Sventijanską bei Bugiedą - irgi tokius du kaimus. Ir dar herbą turėjo, ant kurio buvo pavaizduotas lenkiškas erelis ir kaukolė su dviem sukryžiuotais kaulais.

Paskui buvo dar ir tokie pašto ženklai išleisti, kur vadinosi "Samorząd Warwiszki", tai irgi užsifiksavo, nes nors Lenkijoje buvo spausdinti (užspausdinant ant lenkiškų ženklų), bet visvien reti.

Paskui jau kartu su Perlojos kariuomene, didžialietuviai puolė Varviškes ir sunaikino. Tai jei jau taip, tai gal ir neblogai, kad teroristinį režimą nukenksmino.

Taip kad čia irgi puslapis istorijoje ir visokie prisiminimai apie tai, kad nemažai valstybių yra okupavusi ir laikas jau pagalvot apie tai, kad ir nepriklausomybę joms reiktų suteikt, įvykdant istorinį teisingumą...

Dar išties žinotina, kad tasai kaimas, kur Varviškių respublika buvo, tai vadinasi Varviškės, o tiktai kalbainiai jį atseit sulietuvino ir pasakė, kad Varviškė tai esą vadinasi. Bet Pipedija žino geriau.


Dar žr.