Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Pipedijos redagcinė kolegija

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Pipedijos redagcinė kolegija - autoritaritarinis Pipedijos organas, sudarytas iš redagtorių ir redagcinės kolegijos pirmininko posto, kuriuos, savo ruožtu, skiria kažkokie triumviratiniai žydomasonai.

Pipedijos redagcinė kolegija tiesiogiai pavaldi redagcinės kolegijos ir tarybos aukščiausiąjam atsakingąjam pirmininkui Arūnui Brazauskui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, bei vykdo Pipedijos triumvirato sprendimus.Ankstesnė Pipedijos redagcinės kolegijos sudėtis

Nenumenamais laikais sudėtis, sudaryta iš anarchistiškų anonimų, buvo valdoma remiantis kažin kokiais dvasingumo spinduliais, menamai priskirtais Andriui Užkalniui, tačiau šiąjam sudarius sandėrį su Tomu Čyvu, visi reikalai pasisuko aiškia kryptimi, pakeičiant Pipedijos esmą į politiškai tinkamus poslinkius.


Melagingas šmeižtas prieš Tomą Čyvą, paliktas kaip įrodymas

Susiklosčius aplinkybėms ir ilinį kartą perpardavus Pipediją laukinio kapitalizmo išperoms, skelbiamas visos Pipedijos perdavimas konsorciumui Vanagų irštva, patvirtinant nauju redagcinės kolegijos ir tarybos aukščiausiuoju atsakinguoju pirmininku Tomą Čyvą, jam perleidžiant 100 procentų visos Pipedijos akcijų iki sekančio perpardavimo.


Pipedijos redagcinės kolegijos sudėtis

Aukščiausią redagcinės kontrolės postą užima Tomas Čyvas, priimantis visus sprendimus. Bet koks informacijos talpinimas, negavus patvirtinimo, nėra lankytojams leidžiamas ir iššaukia drausminę nuobaudą arba atleidimą išdarbo, nutraukiant darbo sutartį.

Žemiau pateikiama negaliojanti sudėtis, šios darbuotojos yra atleistos iš užimamų pareigų ryšium su neatsakingu pareigų vykdymu:


Ankstesnės sudėtys panaikinamos ir vadovė dabar Edita Krakauskaitė

Ankstesnės visos redagcinės sudėtys yra panaikinamos, šiuomi skelbiant, kad Edita Krakauskaitė tampa tikra Pipedijos valdove, kuri gali viską ir turi absoliučias teises nuspręsti apie bet kokią teisybę ar neteisybę. Taip kad nuo šiolei aukščiausioji atsakingoji pirmininkė ir prezidentė yra talentinga, žavinga ir visų gerbiama jauna aktorė ir dainininkė, kuri visam Pipedijos bardakui galės nurodinėti, ką tik nuspręs.

Šiuomi taip pat pranešame, kad Nora Papaitytė ir Donalda Vasiliauskaitė pereina į pilną pavaldumą Editai Krakauskaitei ir turi paklusti visiems įsakymams.