Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Česukų piramidė

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Merkinės piramidė)
Jump to navigation Jump to search
Stebuklingas statinys, o ir architektūros šedevras, puikus milžiniškas stiklo kupolas Dzūkijos miškuose, tapęs turistų ir sveikatos ieškotojų centru, pastatytas už pasveikusiųjų suaukotus pinigus, dabar užkliuvo valdininkams ir šie jį reikalauja nugriauti - vien iš godumo, kad negavo kyšių

Merkinės piramidė ir Merkinės kupolas išties gi yra Česukų kaimelyje, tai ir Česukų piramide bei kupolu išties jie vadinami. O dabar gi kaip visada, valdininkai su savo buku įtūžiu, kad kažkas yra protingesnis už juos ir be jų leidimo tvarkosi, ir gera kažkam daro, tai susivienijo ir per teismus bei visokiais inspekcijas būriais ir miniomis puola statytojus, visoje Lietuvoje žinomus ir gerbiamus žmones - Povilą ir Onutę Žėkus, nes matyt ne visus vienodai veikia piramidės galia.

Taigi kadais, kaip kokioj pagonybėj, nusileido apsireiškimas ant Povilo Žėko, pasakęs jam, ką reikia daryti, norint tūkstančius pagydyt, tai žmogus ir ėmėsi darbo, pastatė garsią ir Lietuvoje, ir jau tolimuose užsieniuose piramidę, kurios centre atsistojusį žmogų ima veikti kosminės energijos srautai bei įvairios teorijos apie piramides.

Skeptikai gi sako, kad jokių srautų nėra, o bet kiekvienas medikas jums pasakys aiškiai: netgi placebas puikiai gydo, padėdamas įveikti daugybę ligų, o kad efektas tikrai tūkstančius kartų stipresnis - akivaizdu ir durniui. Tad ir čia neverta abejot: kad ir kaip ten bebūtų, kad ir kas ką besakytų ir nesvarbu, kokios ten priežastys ir moksliniai faktai, Česukų piramidė puikiai gydo, nuostabiai padeda išsigelbėti nuo daugybės lėtinių ligų ir pasveikti negalių nukamuotiems žmonėms. Ir dar labiau padeda fantastiškas geodezinis kupolas, iš stiklo ir metalo konstrukcijos, sukoncentruojantis šviesą ir energiją piramidėn taip, kad ši ima veikti dar daugel kartų stipriau.

Tai štai šitą stebuklą sugalvojo dabar nugriauti valdininkai. Taigi, čia jau neverta per daug ir aiškintis, nes ir taip viskas aišku: vedami bjaurių savimyliškų instinktų, valdžiažmogiai pasiryžę bet kam, kad tik patenkintų savo šlykščią aistrą daryti blogį. Tačiau Pipedija neabejoja, kad net ir valdininkų iškreiptą mąstymą pagydyti šis Česukų stebuklas galėtų - tereiktų kiekvienam griovėjui pasėdėti ten piramidėje valandikę-kitą, pamedituoti, pabūti su savimi ir pamatytume - net nepagydomus ligonius stebuklingai pasveikina, net sunkiausias dvasios ydas ištaiso!

Taigi, čia matyt vargu, ar kam kyla abejonių: valdininkai tenori nugriauti stebuklingą kupolą todėl, kad negavo kyšio gal, nes savo susmirdusiose dūšiose tie žmonės juk negali patikėti, kad kažkas gali daryti gėrį kitiems.

Negeranoriai visokie

Būkime drąsūs ir įvardinkime tuos negeranorius, katrie kovoja prieš stebuklingąją Merkinės piramidę bei kupolą, norėdami juos nugriauti, tai štai gi kas tokie, katruos atradom[1]:

Taigi dabar Pipedija ta proga retoriškai klausia: ar gi galima taip daryti, kai prisidangstant kažkokiais biurokratiniais popieriais griaunami stebuklai, tuo tarpu kai tie patys valdžiažmogiai atrodo lyg nepastebėtų tūkstančių nelegalių statinių, kuriuos kur papuola prisistato kiti valdžiažmogiai? Tai čia jau aiškus dalykas daugeliui, kad neteisybė, tai štai tokie jums ir vertinimai, kuriuos patys galit pasidaryt!


Geranoriai

Būkime drąsūs ir įvardinkime tuos geranorius, kurie kovoja prieš maginę Merkinės piramidę bei kupolą, nes jie gi pastatyti pažeidžiant Valstybės įstatymus. Tai juos atradom[2]: Tikri geranoriai, kurie supranta, kad įstatymų reikia laikytis visiems, nesvarbu, ką kalbėtų, ar darytų norintys padaryti chaosą Lietuvoje. Tie žmonės verti dėmesio ir pagarbos:

Dabar Pipedija ta proga retoriškai klausia: argi galima taip daryti, kai prisidengiant kažkokiais balsais kuriami neva stebuklai, tuo tarpu kai tie patys piramidinikai dangstosi esantys krikščionimis, kuriuos neva puola kiti praktikuojantys krikščionys? Tai čia jau aiškus dalykas daugeliui, kad neteisybė, tai štai tokie jums ir vertinimai, kuriuos patys galit pasidaryt! Naujoms religijoms ir magijoms Lietuvoje ne vieta!


Tikinčiųjų atsiliepimai

Kalbama, kad Česukų piramidė ne kartą pagelbėjo žmonėms bėdoje, kaip antai pasiganiusi po piramide kaip tais ilgokai užtrūkusi karvė pienelį kibirais nešti ėmė, vištos apylinkėse kur kas dėslesnės pasidarė, o didžiausias stebuklas tai tas, kad po piramide valandą palaikytas tyras Merkio vandenėlis į šnapsą pavirto, šeši batonai pavirto zakuske tūkstantiems alkstančių Dzūkijos kaimų gyventojų, katrie vieni pas kitus į svečius per Nemuną kojų nesušlapę vaikščioti pradėjo...

Česukuose Šv. Trejybės kryžiai vis dar tebestovi tie patys. Tiesa, pavadinimas pakeistas - dabar vadinami trim kryžiais. Kryžius reiškia mirtį. Vadinasi, kad mirtis pavaizduota ant jų: širdis(siela), neva Kristaus, bet nukryžiuota. Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia niekada nemirė ant kryžiaus, o pavaizduoti atskirai ant dviejų kryžių. Kryžius tik Jėzaus Kristaus garbinamas, nes ant jo Jis mirė. Kiti du užsitraukia Dievo nemalonę, nes negalima jų kryžiuoti. Tai didelė šventvagystė taip vaizduoti Dievą Tėvą ir Šventąją Dvasią dabar nukryžiuotus. Prikalimas prie kryžių (mirties) širdies, akies ir paukščio yra satanizmo išraiška.

"Stebuklingas statinys, o ir architektūros šedevras, puikus milžiniškas stiklo kupolas Dzūkijos miškuose, tapęs turistų ir sveikatos ieškotojų centru, pastatytas už pasveikusiųjų suaukotus pinigus, dabar užkliuvo valdininkams ir šie jį reikalauja nugriauti - vien iš godumo, kad negavo kyšių"

Čia yra grynas šmeižtas. Ar galima smerkti valdininkų teisėtus veiksmus? Tai kvepia neteisingu kaltinimu. Kodėl Povilas nepataiso to šmeižto. Vadinas, kad jam pritaria. Geriausiu atveju neskaitė.
Povilas Dvasinėje informacijoje (2) rašo: "Siela yra šalia žmogaus stuburo. Stuburu eina energetinės gijos, prie kurių siela tvirtinasi savo energoinformaciniais kanalais. Žmogus turi ryšį su savąja siela per kanalą.
Kūno ir sielos ryšys toks glaudus, jog juos jungiantis kanalas praktiškai nematomas, nejuntamas. Žinoma, galima vizualizuoti, jog siela yra stubure, tačiau funkciškai siela prie žmogaus stuburo jungiasi tam skirtais kanalais
jo raidos metu ir padeda žmogui vystytis teisinga linkme."

Je, je. Turi Poviliukas savo aurą? Jei ne, tai tegul pasidaro ir parodo. A. Dainauskas, Udumbara, A. Daškus supranta aurą ir daro aparatu. Galima matyti, kokio jis, Poviliokas pagal tikėjimą dvasinio lygio, kokios jo čiakros dirba? Kiek žiūrėjau, tik apatinė. Aura raudona. Būrėjai sako, kad gimimo data rodo žemės ryšį. Žmogaus siela yra širdyje, o ne stubure. Nemeluok brangusis, esu ekstrasensas pripažintas, o ne apsiskelbęs, kaip tu. Viską nurašei iš knygų, seniai ezoterikai tai rašo. Ne jokis dievas tau kalba. Nebent pats titanų, kaip kiti vadin Titanikas (Šėtonas). Viską taip sumalei, kad nesimato dugno. Kiek dar durninsi žmones? Kam tau tie kryžiai, jei tiki ezoterika, okultizmu? Nors kitiems nevemk tom čiakrom, nemaitink vafliais, velnio pakrautu vandeniu. Beje, gal tan katilan apsilankiusiųjų energiją krauni, o paskui kitiems dalini. Velnio tokia politika. Matau piramidėje velnią juodą, o kai kundalinės pritraukia iš žmonių, tampa raudonas. Nebūtų gi velnias. Vaikams pavojinga tapti piramidės agregoro nariais.!!!


Ant tų trijų medinių kryžių, vadinamų Šv. Trejybės kryžiais, vaizduojama: širdis, akis ir paukštis. Pažinimo kelyje apie tai rašoma: "Man atrodo su tais kryžiais yra taip: Povilas užsakė tris "belenkokius" medinius kryžius, o koks nors tų kryžių drožėjas pridrožė tai, kas jam šovė į galvą. Gal vienodų daryti nenorėjo tai ilgai nemąstęs "nukryžiavo" visą Trejybę. Kadangi anas labai giliai į simbolių prasmes nesigilino, o Povilas nebūdamas kataliku - tuo labiau, tai ir gavosi toks lepsusas. Nenorėčiau tikėti, kad čia tame yra kažkokia konspiracija, tiesiog žioplokas žingsnis. Dauguma skulptorių yra pusiau pagonys, todėl kai jie ima interpretuoti kažką, tai rezultatai daug ką šokiruoja."


Povilas Žėkas rašo pats apie save Česukų piramidės svetainės skaitiniuose: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Didžiųjų permainų metas: 2013-2015. Merkinės (Česukų) piramidės svetainės skaitiniai. Pagaliau įsteigta nauja bažnyčia Česukuose. Triptofaninį adrenaliną žmonės turtuoliai Povilo smegenyse iškėlė iki jo Dievo Tėvo sukūrimo. Ką ten sūnaus, reikia gi "aukščiausio sakramento". Nesiterlioja Žėkiukas su varguoliais, Kristaus įsteigtais sakramentais. Jam užtenka vieno, bet svarbu, kad "aukščiausio": "Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata." Išmintingai turėtume paklausti: kokio Tėvo paplotėlis, kas jį pašventino? Povilas ar tas titanų sukurtas Dievas Tėvas? Kodėl norint gauti paplotėlį reikia būti kupole ar piramidės viduje? Patikslinant reiktų sakyti: piramidės karkaso po stikliniu gaubtu viduje. Suvalgę paplotėlį nuo Dievo Tėvo, būsime jo paženklinti, "pakrikštyti". Jei apsigalvosime, tikiuos sugrįšime atgal į savo gimtąsias bažnyčias. New age sinkretinė Česukų bažnyčia man nekelia pasitikėjimo.

DVASIOMS PAGROBTI TITANŲ ARBA DEMONŲ VORATINKLIS ČESUKUOSE

Liuciferio titanai, apie kuriuos Povilas Žėkas rašo, kaip apie Dievus, nori užvaldyti visą Lietuvą per savo masalą – pastolius Česukų sodybos voratinklyje. TITANAI SUKŪRĖ MASALĄ - TĄ JAUKĄ ŽMONIŲ DVASIOMS ŽĖKŲ SODYBOJE. TAI VEIKSMINGAS MŪSŲ DVASIŲ NAIKINIMUI MERKINĖS "PIRAMIDĖS" VORATINKLIS. Į ŠĮ DEMONIŠKĄ VORATINKLĮ ĮSIPAINIOJO NE VIENAS LIETUVIS AR KITATAUTIS.

"Povilas Žėkas pats apie save rašo: "Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją, kurios įkvėpti žmonės priims teisingus sprendimus. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija." Vėliau Povilas Žėkas tęsia: "Tėvo egzistencija jūsų žemišku supratimu apibrėžiama kaip liepsnojančioji. Dievas Tėvas jums atrodytų, jeigu jūs jį pamatytumėte, kaip liepsningasis ugnies kamuolys...." Nuo kada titanų arba demonų informacija aukščiausiojo lygmens? Kas taip nustatė? Argi ugnis kada nors kalba? Titanų Dievas Tėvas Liuciferis? Titanams arba demonams rūpi, kad ta informacija įkvėptų žmones taip, kad jie priimtų sprendimus tokius, kokius pageidauja tie demonai. Pagal titanų užgaidas, vadovaujant jų apaštalams, priimti sprendimai jiems bus teisingi. KAIP DABAR AIŠKU IŠ PASTARŲJŲ RAŠTŲ – BIBLIJA JIEMS PRIEŠAS!

SARMATA DĖL TOKIOS PUIKYBĖS NUODĖMĖS. LIUCIFERIS DĖL JOS IŠVYTAS IŠ DANGAUS. TAČIAU MERKINĖS PIRAMIDĖS VORATINKLYJE SARMATA NEEGZISTUOJA. LIUCIFERIO TITANAI TOLIAU TĘSIA SAVO MISIJĄ PER PUIKYBĖS IŠTROŠKUSIUS APAŠTALUS.

"Povilas apie piramidės Dievą: “mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį(gėrio), bet ir griaunantįjį(blogio) pradą." Dar Povilas Žėkas: ”Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata.” Tėvo titano žodis įskiepytas į tą Liuciferio komuniją (nori su juo suvienyt ragaujančius). Povilas Žėkas rašo: "Kurdami mūsų Aukščiausiąjį – Dievą Tėvą, ... bei sugražinti mūsų Kūrėją atgal į titanų priklausomybę." Ar tai ne įrodymas, kad Merkinės piramidės valdytojas su Žėkais priešaky yra titanas? Ar Povilas kažką slepia, rašo belenką? Legendos mums kalba apie tai, kad hidros, vampyrai ir panašūs į juos monstrai – buvę titanai. Titanai sukūrė tą legendą, kad jų sugalvotas Dievas Tėvas yra aukščiausias. Komunija (vienybė) taip pat. Tie monstrai titanai pražuvo per puikybę, buvo išvyti Dievo Sutverėjo, o piramidės karkaso voratinklyje įsitaisė save vadindami kūrėjais. Sukūrė masalą mus privilioti - pastolius iš metalo, kuriuos pavadino piramide. Argi tai piramidė, kurios pagrindą sudaro keli metalo strypų pastoliai? Tie strypai apgaubti voratinklio formos metalo - stiklo gaubtu. Titanų masalas yra strypai po voratinkliu žmonių dvasiai sunaikinti... Povilo Dievai valdo sielas pagal jo raštus, tik be dvasios, o krikščionių Dievas SUTVĖRĖJAS turi ryšį su savo vaikais per jųjų DVASIĄ su savimi. Jei turite akis - matykite, jei turite ausis - girdėkite, ką sako Jūsų parapijų padorūs tikintieji apie tą Merkinės piramidės kūrėją titaną, kuris save laiko Dievu. Povilas vykdo tų titanų valią, nes labai nori kalbėtis su titanų Dievu Tėvu – piramidės kūrėju. Pats prašo to ryšio su AUM šūksniais, joga, atiduodamas pagarbą neaiškios kilmės širdžiai pastolių viduje. Titanas arba demonas, žinoma, neva atsiliepia į Povilo šūksnius, atsako mintimis į pastarojo klausimus. Supraskit mintimis: ką nori išgirsti, tą išgirsta... Kadangi titanai - demonai bijo dienos saulės šviesos, tai pataria statytis bunkerius (rūsius) po žeme. Titanai su piramidininkais bijo Dievo Sutvėrėjo, tad organizuoja žinią apie pasaulio pabaigą. Jie dalinai teisūs. PRARADUS DVASIĄ, KURI SKIRTA BENDRAVIMUI SU DIEVU SUTVĖRĖJU, BELIEKA TIK BENDRAVIMAS SU TITANAIS (SATANAIS). TAI IŠ TIKRŲJŲ GALI TAIP ATSITIKTI TIEMS, KURIE GARBINA TITANUS PIRAMIDĖJE. TOKIA PASAULIO PABAIGA JAU PRASIDĖJO ČESUKUOSE PRIEŠ DEŠIMT METŲ ŽĖKŲ SODYBOJE! TAI SPĄSTAI MUMS VISIEMS - MŪSŲ DVASIOMS PAGROBT! BEDVASIUS LENGVA VALDYTI TITANAMS ARBA DEMONAMS ČESUKŲ VALDOSE, PIRAMIDĖS PASTOLIUOSE PO VORATINKLIO FORMOS METALSTIKLO GAUBTU! VADUOKIMĖS KOL DAR LAIKAS!

Dar žr.


Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.

Atsiliepimai apie Merkinės piramidę

Vėjūnė » Ant Bal 26, 2011 7:27 am 

Povilo Žėko pažinimo kelyje: "Sveiki, visus su pavasariu! Sekmadienį apsilankiau Česukuose. Nebuvau mačiusi piramidės po kupolu. Ir žinot ką? Labai keistai pasijutau. Man pasirodė, kad joje labai klampi energija ir ji neteka. Ji troški, gliti, tarsi pelkėje vanduo... Vėliau ilgai vaikščiojau po mišką, mėgindama apsivalyti. Dar ir vakar stypsojau apsikabinusi medį. Kažkaip atklydo į mano galvą tokia mintis: visos šventyklos statomos ant kalnelių. Kodėl gi ši piramidė stovi slėnyje ir dar prie pat vandens? Nors, tiesa, vanduo tekantis... Suprantat, daugiau ten nebenoriu važiuoti. Tai tik mano pojūčiai ir mintys. Gal jūs jaučiate viską visai kitaip." Tai tau, tikėk tuo Povilioku, ar tais nedieviškais briedais. Nesupranta paprasti žmonės, nei ką vaizduoja, nei kokia energija ten teka. Reik matai po miškus kelias dienas valytis. O jei dar sielą velniai pagrobs toje piramidėje, kas tada? Nenoriu jos.

Bažnyčios požiūris į okultizmą ir ezoteriką - buvo ir yra neigiamas. Kunigas R. Valerijus sako: "Nėra nei baltos, nei juodos magijos. Maginiai ritualai Česukų piramidėje - blogis." Ritualais manipuliuojami tikintys,
išniekinamas jų tikėjimas.

Bernardinų bažnyčios, Naujujų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) valdybos nario kunigo Arūno Peškaičio nuomone, ezoterika ir okultizmas šiuo metu įvilkti į labai patrauklius drabužius, pateikiami net kaip krikščionybės pagilinimas. Merkinės piramidės karkase po gaubtu ir kieme stovi pagoniški kryžiai. New age naudojami terminai: energetika, karma, aura, čiakra, persikūnijimas ir kt. Okultizmo esmė - pažadinti žmogaus slaptąsias galias, kurios yra ne kas kita, kaip dvasios galimybė susitikti su tamsiųjų jėgų pasauliu. „Užsiimdamas okultizmu ir siekdamas manipuliuoti antgamtiniu pasauliu žmogus žaidžia neleistiną žaidimą, siekia santykio su šėtonu." Merkinės piramidės valdytojai savo knyga, dvasiniais raštais, pristatydami juos, kaip skaitinius pagrindiniame Česukų piramidės svetainės puslapyje, drąstiškai žaidžia žmonėmis. Dievo neva pranešimu apie virsmą, pataria daryti neapgalvotus žingsnius, kaip pvz. išimti pinigus iš bankų, pristato valstybės institucijas, kaip nepatikimas. Tai gali pasireikšti nepageidaujamomis pasekmėmis, psichikos sutrikimais, net apsėdimu. Dvasininkai įvardija New age nešamą blogį Merkinės piramidėje, kuris užgožia žmonių dvasios šviesą. Bažnyčios nuomonė apie Česukuose skleidžiamą New age ideologiją, ten vykdomus ritualus yra neigiama. Krikščionims ten vykti nepatartina.

Teisingai ir įdomiai parašyta plačiau "Tėvynė ir kasdienybė: Aklas aklųjų vadovas." Ieškokite tuo pavadinimu google.

Tai dar papildo savais pastebėjimais iš pažinimo kelio, buvęs Povilo Žėko bendražygis ir to saito moderatorius: "Dar dėl Povilo ir piramidės... Buvau dar jaunas savo tikėjimo kely ir kuo toliau, tuo aiškiau darosi jog klaidingą tikėjimą palaikantys objektai nuo oficialiosios Bažnyčios yra klaidingi keliai. Kaip galima teikti kažkokius falsifikuotus "sakramentus"? Erezija ir Liuciferio apgaulė. Tikrieji sakramentai buvo įsteigti Jėzaus Kristaus per Apaštalų sostą, kuris dar išliko iki šių dienų, kad ir kiek klaidų buvo padarę Jo atstovai... Įgaliojimai, kiek suprantu, yra labai svarbus dalykas. Tai jūs man pasakykit, kas kitas davė Povilui įgaliojimą teikti "sakramentus", jei ne Liuciferis? Nenustebčiau, jei užsiaugintų barzdą ir pasiskelbtų pranašu, kuriam tuos įgaliojimus Dievas davė... Nepamirškit, kad bus pilna apsimetėlių ir didžių stebuklų vykdytojų. Juk ir Liuciferis buvo šviesos nešėjas."