Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Marius Varinauskas

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 N-18.png 
JŪS NETURIT 18 METŲ
Šitas puslapis neskirtas mažvaikiams, tokiems, kaip JŪS. Dinkit iš čia, nes jūsų IP adresai ir visa kita informacija, kokia tik pasitaikys, bus perduota jūsų tėvams ir globėjams pagal pirmą prašymą. Pipedija negali sukontroliuoti mažvaikių, tačiau padarys viską, kad mažvaikiai būtų apsaugoti.

Norėdami perskaityti šitą puslapį, turite privalėti turėti 18 metų. Skaitydami Pipediją, jūs privalote būti >18 metų. Priešingu atveju, jūs neturite teisės skaityti ir privalote iš čia dingti ir išeiti iš šio puslapio, ir ištrinti visą informaciją apie šitą puslapį, kad atsitiktinai daugiau jos neperskaitytumėte. Taip pat privalote apie tai nedelsdami informuoti savo tėvus ar globėjus.
 Crystal Clear action button cancel.png 

JUMS draudžiama skaityti šį puslapį, kadangi jūsų psichika gali būti sužalota!

Šis puslapis pateikia informaciją, kuri yra susijusi su lytiniais santykiais, smurtu, ligomis, realaus pasaulio įvykiais, reiškiniais arba dar kuo nors, ką draudžia klerikalkonservatoriai. Pipedija negali nustatyti, ar šita informacija yra pavojinga, ar nepavojinga, todėl reikalaujame jūsų nedelsiant uždaryti šį puslapį ir kreiptis į artimiausią kunigą, kuris padėtų dėl to apsispręsti.

Gyvendami doroj ir moralėj, kaip prisako mūsų vyriausybė, mes nesidauginam, mes nesergam, mes nemirštam, mes neegzistuojam ir todėl neturim žinoti nieko apie šias visokias baisybes, kurios gali mus sužaloti. Jei jau Seimas taip nusprendė, mes niekaip negalim kvescionuoti tokio dalyko, todėl šią informaciją draudžiame jums skaityti, su sąlyga, kad jūs nesate kunigas arba įgaliotasis klerikalų atstovas, savo skaitymo aktu prisiimantis atsakomybę už savo bei visų aplinkinių sužalotą psichikos sveikatą.
 Crystal Clear app help index.png 
Bent dalis šiame straipsnyje išdėstytos faktinės medžiagos kelia abejones, o jei tiksliau - panašu į šyvos kumelės sapną.
Įtariame, kad čia tik gandai apie alternatyvią realybę, su šiuo pasauliu (aprašomais faktais, įvykiais, daiktais ir žmonėmis) neturintys nieko bendra. Todėl paskelbtas paneigimas, kuris viską neigia.
Konkrečias pastabas skaitykite straipsnio aptarime. Ir nepamirškite - jei turite teisingesnių faktų, galite juos čia pat pataisyti ir papildyti tinkamais faktais!
Marius Varinauskas
Lithuanians Vs Others

Marius Varinauskas - neabejotinai garsiausias pasaulio lietuvis, mat padarė ir įrodė pasauliui tai, ko lig šiolei nei kas niekaip negalėjo padaryt: ogi bandė primušti britų policininkę tiesiai per veidą savo pimpalu, tai šiai tik puolus atgal, vargais negalais pavyko išsisukti nuo pimpalo smūgių visame gražume.

O tai viskas prasidėjo, kad Marius Varinauskas kažkaip užgėrė, tai jo draugė iškvietė policiją, nes matyt gal ir tą draugę bandė primušti gal, o gal ir ne. Bet taip ar anaip policija atvažiavo, betgi Marius Varinauskas policininkę bandė primušti ne šiaip sau, o į galvą, ir ne šiaip kuo, o pimpalu, tai už tai paskui buvo teisiamas ir nuteistas 600 svarų bauda. Tai kaip sakant, vat štai jums ir prašom.

Taip kad nuo šito akto pakraupo ne tik Anglija, bet ir visas pasaulis.

O tai išvadas gi kokias turim padaryti, ogi tokias, kad arba ta policininkė kažko ten lindo su savo galva tiesiai į tarpukojį Mariui Varinauskui, kas tiesiog neįtikėtina, juolab, kad policininkai po vieną nevaikšto, taip kad tuo negalim patikėt nei mažiausiai, arba pačiojo Mariaus Varinausko pimpalas akivaizdžiai gerokai ilgesnis, nei metro ilgio, taip kad sumušantis visus pasaulinius rekordus, užregistruotus Gineso rekordų knygoje ar bet kur kitur, o tas jau reiškia, kad lietuvių pimpalai ilgiausi!

Taip kad čia, kad ir kaip bežiūrėtume ar istorija kvaila, betgi nagi čiagi visaigi tenka pripažint, kad norom nenorom Marius Varinauskas aiškiai yra didvyris, garsinantis Lietuvos vardą!

Štai tokios nuotraukos pradėjo plisti tarp Jungtinės Karalystės gyventojų po Mariaus Varanausko žygdarbio. Nežinome, ar čia tikrai anas pavaizduotas, bet tokį išvydusios ne tik ta policinykė, ale dauguma moteriškos lyties atstovių atsisėstu ant sopkos...